Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, maj 16, 2013

Koll på minuterna

Punktlighet i UL-trafik (ej SL-pendeln)

Tidhållningen för järnvägen har länge varit ett hett diskussionsämne. Det har det kunnat vara eftersom tågförseningar mäts och rapporteras offentligt. Så har det dock inte varit all kollektivtrafik. Inom UL har det som rapporterats varit förseningar över 20 minuter, det vill säga den period då resegarantin slår till. Resultatet såg väldigt bra ut, ytterst få bussar var mer än 20 minuter försenade.

Från kollektivtrafiknämnden var vi helt överens om att vi ville ha en bättre koll på minuterna. Våra egna erfarenheter sa oss att det nog hände rätt ofta att bussarna var försenade så att det påverkade oss som resenärer, även om förseningen var mindre än 20 minuter.

Inför 2013 gav vi därför kollektivtrafikförvaltningen, UL, i uppdrag att ta fram mer relevanta mått på förseningar som ska rapporteras i månadsrapporterna till nämnden. På kollektivtrafiknämndens sammanträd igår torsdag fick vi så de första rapporterna. Den nivå som vi valt är samma som den som gäller för regiontågen - andelen som är framme högst 5 minuter för sent.

Statistiken visar att i april var det Upptåget som var bäst med 93 procents punktlighet, följt av stadbussarna i Uppsala med 90  procent och av regionbussarna var ungefär 85 procent i rätt tid.Vi mäter också inställda turer, men som andelar är de äldigt få i busstrafiken och runt två procent i tågtrafiken.

Statistiken är nyfarmtagen och det innebär att det fortfarande kan finnas felkällor. Att få koll på föresningarna är bara första steget. Nu gäller det att också hitta hur förseningarna kan minskas och sätta upp mål inför nästa år vad som är en acceptabel nivå.

Ps. I februari talade jag i Radio Uppland om att vi måste resovisa också förseningar inom busstrafiken. Nu levererar vi det! Fem minuter är försent...

onsdag, maj 15, 2013

Målet - Sveriges bästa sjukhusmat!

Även Akdemiska sjukhuset ska få ett ordentligt kök där maten ska lagas. Det är ett viktigt steg för att förbättra möjligheterna till en god och näringsrik mat.

Beslutet är taget efter ordentligt utredande där olika alternativ ställts mot varandra. Detta är den lösning som bedöms ge bäst möjligheter att kunna servera en god mat som bidrar till tillfrisknandet. Det har gjorts ett bra jobb på sjukhusköket i Västerås, det kan alla intyga som varit där på besök, men något har försvunnit på vägen.

Det är dock viktigt att komma ihåg att ett tillagningskök på Akademiska sjukhuset inte autoimatiskt löser de problem som funnits med patientmaten. Det ger bättre förutsättningar, men det kommer att krävas ett genomtänkt arbete med att lyfta maten och måltidens betydelse. Det jobbet kan inledas redan innan det nya köket är på plats.

Målet för både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping bör vara tydligt - landstinget i Uppsala län serverar Sveriges bästa sjukhusmat.

Maten ska lagas på lasarettet

Detta sa Centerpartiet i valrörelsen.
Efter ett ordentligt utredande kom så idag beskedet. Det nedgångna köket på Enköpings lasarett ska rustas så att det går att laga varm mat där. Därmed följer Landstinget i Uppsala län den utveckling som nu blir allt mer dominerande i matlandet Sverige - maten ska lagas nära dem som äter.

Det finns naturligtvis många skäl till att det är bra med lokal matlagning. Inte minst handlar det om att få en närhet mellan dem som äter och beställer maten och de som ansvarar för den. Det finns idag en hög kompetens på köket i Västerås, men närheten saknas.  Genom beslutet fortsätter också alliansen i landstinget att stärka Enköpings lasaretts varumärke.

Beskedet ges efter ett noggrant utredande, där man gått igenom vad som krävs för att få köket i ordning och respekterar de avtal som vi har med andra landsting. Just den långsiktiga hållbarhet som vi från Centerpartiet eftersträvar i allt beslutsfattande.


Det är dock viktigt att komma ihåg att detta inte är lösningen för en bra patientmat. Det är en del i lösningen, men det kommer att krävas fortsatt hårt arbete för att patienterna i Uppsala län ska uppleva att de har Sveriges bästa patientmat.

tisdag, maj 07, 2013

Gröna bussar blir grönare

Till hösten kommer denna buss få sällskap av tre elhybrider. På sikt en del i
att få en kollektivtrafik med enbart förnybara bränslen och ett fossilbränslefritt landsting.
 
UNT skriver idag (tyvärr inte på webben) om de elhybrid bussar som kommer att vara en del av stadstrafiken i Uppsala från hösten.

I första skedet är det tre elhybridbussar som är aktuella, men om det slår väl ut kan det vara en del i lösningen för framtidens kollektivtrafik inne i centrala Uppsala.

När det gäller vilka drivmedel som ska användas i framtiden börjar det nu bli allt mer tydligt att det kommer att vara olika och inte ett enda. När det gäller spårtrafik är det naturligtvis förnybar el som gäller, men el kommer också att ta en större del av stadstrafiken, i någon form.

När det gäller regiontrafiken och delar av stadstrafiken kommer biogas vara den långsiktigt dominerande lösningen, men det kommer ockås att behövas olika former av "förnybar diesel".