Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, augusti 11, 2017

Fel minska antalet väderskydd

Utformning av busshållplatser är en viktig fråga. I Uppsala län har vi en handbok om hur de ska utformas i olika lägen, längsta avstånd mellan hållplatser med mera. Handboken beskriver ett slags miniminivå vad man kan förvänta sig.

Nu har det dock visat sig att det finns problem med hur denna handbok tillämpas. Ett antal hållplatser längs väg 55 byggs om, men då tas också väderskydden bort. Det som uppmärksammade mig på frågan var en insändare i UNT i slutet av juni.

Det visar sig att de riktlinje som finns om när väderskydd ska finnas i praktiken tolkats när det inte ska finnas och därmed har man aktivt valt att ta bort väderskydden. Det är självklart att man i första hand ska prioritera de hållplatser som har många resande när nya väderskydd sätts upp, men det är en helt annan sak att aktivt ta bort redan befintliga busskurer.

När vi gör uppgraderingar av hållplatser kan det var klokt att prioritera så att det verkligen blir förbättringar för resenärerna. Att då börja med hållplatser där resultatet blir att resenärerna upplever försämringar är knappast den klokaste prioriteringen.  Jag har därför begärt att Kollektivtrafiknämnden ska ge Kollektivtrafikförvaltningen (UL) i uppdrag att se över tillämpningen hållplatshandboken och eventuellt också innehållet. Vill vi att fler ska resa kollektivt är det fel väg att gå att aktivt minska antalet hållplatser med väderskydd.

Problemet har också uppmärksammats av Radio Uppland:

onsdag, mars 29, 2017

Namninsamling från Rasbo



Mycket av debatten kring förslagen om stängningar av vård utanför centrala Uppsala har handlat om kvälls- och nattjourerna i Tierp och Östhammar. Men förslaget omfattar ju också ett förslag om en permanent stängning av vårdcentralen i Rasbo. Vårdstyrelsen har fått ta emot en rejäl bunt med namn som protesterar mot förslaget, och jag har fått en kopia.


onsdag, mars 15, 2017

Primärvård dygnet runt är effektivt


I utredningen ”Effektiv vård”, står det så här: ”Visserligen finns också i primärvården en jourverksamhet men den sträcker sig oftast inte över hela dygnet.” Utredningens hypotes är att ”patienternas okunskap om öppettider, uppdrag och vad som faktiskt kan göras i primärvården medför att man söker sig till det man känner till, akutsjukhusets akutmottagningar.”
Utredningen rekommenderar att primärvården ges ett tydligt uppdrag dygnet runt för den vård som inte kräver sjukhusets resurser.
Hur man får detta att rimma med att patienter från Norduppland som behöver vård under kvällar och nätter, motsvarande nästan halva veckans antal timmar, ska hänvisas till akutmottagningen i Uppsala är faktiskt omöjligt att förstå. Det verkar som om man som så många gånger förr inom offentlig sektor blandar ihop (eventuella) besparingar på enskilda konton med att bygga effektiva system för hela Region Uppsala.

fredag, mars 10, 2017

Nej till nattstängd vård!

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Uppsala vill stänga akutmottagningarna i Tierp och Östhammar. Beslut ska tas redan 30 mars. Från Centerpartiet säger vi nej till förslaget.

måndag, mars 06, 2017

Var fjärde resenär drabbas!

När det gäller kollektivtrafiken är vi oftast rätt överens över partigränserna. Men ibland märks det ändå en tydlig skillnad. Idag tog vi beslut om en stor satsning på Östhammarsstråket. Den stora delen i satsningen handlar om att förstärka trafiken till Lindbacken som ligger några kilometer från Uppsalas stadsgräns och en utökning av expressbusstrafiken Uppsala-Östhammar.

I grunden är det en bra satsning. Beslutet blev också bättre än förslaget eftersom buss 886 kommer att åka igenom Lejsta  på sin väg till och från Uppsala, något som vi från Centerpartiet har tyckt varit viktigt.´

Men på en punkt är jag, och hela Alliansen, kritisk till förslaget. På kvällstid anser man att det är rimligt att de som bor på landsbygden mellan tätorterna ska behöva vänta en timme på bussen. Varannan tur med 811 ersätt med en expressbuss som kommer att köra förbi alla hållplatser på landsbygden och inte heller gå till och från Öregrund.

Det är självklart så att det är ett mindre resande kvällstid. Det är då viktigt att använda resurserna på rätt sätt. Idag är antalet av- och påstigande i Östhammarsstråket mellan Alunda och Öregrund efter klockan 19.00 ungefär 273 personer - av dessa är det 69 som går av eller på endera på landsbygden eller i Öregrund.

Det betyder att var fjärde resenär mellan Alunda och Öregrund drabbas av försämringen. Risken är uppenbar att om man riskerar att behöva vänta upp till en timme på bussen hem, så väljer man att ta bilen.

lördag, mars 04, 2017

Annie Lööf kungsbyn






Hade idag den stora glädjen att lyssna till Centerpartiets partiledare Annie Lööf på Kungsbyn i Kungsåra utanför Västerås. Rejält med folk på den ombyggda skullen och en positivs stämning. Ett litet bifogar här ett litet smakprov av vad Annie talade om.

fredag, februari 24, 2017

Sveriges 20 största landsbygdskommuner

Bild från Sveriges näst största landsbygdskommun.
Vad är en typisk landsbygdskommun? Ja, det är lätt att tro att det är någon kommun i Norrlands inland, eller möjligen i Småland. Men man kan också tänka annorlunda. Vilken kommun är det som har flest människor som bor på landsbygden, det vill säga utanför tätort.

Det blir en intressant lista som toppas av Uppsala - där över 25 000 invånare bor utanför tätort. Sedan följer Gotland och Norrtälje, med drygt 21 000 invånare på landsbygd. Enköping kommer på 8:e plats med drygt 13 000 som bor utanför tätorter.

Det kan finnas mycket som påverkar, gränsen för tätort går vid 200 invånare, har man småorter i en kommun som kryper över den gränsen minskar landsbygden, utan att det kanske egentligen upplevs som någon större skillnad. Samtidigt kan utvecklingen också gå åt andra hållet, och tätorter blir småorter och därmed landsbygd i denna statistik.

Det skulle vara roligt om kommunerna började tävla också om att växa på landsbygden. Kan Norrtälje växa om Gotland? Och visst borde väl Enköping satsa på att inte bara vara Sveriges närmaste stad, utan också Sveriges femte största landsbygdskommun!

1.       Uppsala
25 012

2.       Gotland
21 746

3.       Norrtälje
21 566

4.       Linköping
15 359

5.       Örebro
15 199

6.       Örnsköldsvik
13 965

7.       Skellefteå
13 573

8.       Enköping
13 120

9.       Norrköping
12 382

10.   Umeå
12 373

11.   Kristianstad
12 368

12.   Jönköping
12 350

13.   Varberg
12 094

14.   Sundsvall
11 991

15.   Växjö
11 625

16.   Mark
11 261

17.   Karlskrona
10 870

18.   Kungsbacka
10 842

19.   Uddevalla
10 459

20.   Hudiksvall
10 330

tisdag, januari 24, 2017

"Skräpytor" och tillväxt

Ett referat i Veckans Affärer har börjat cirkulera. Det är en föreläsning på Nordic Business Forum Sweden av Kjell A. Nordström som refereras där han påstås ha sagt att:
Vi kallar detta för skräpyta. Det är till exempel Värmland och Gotland som är typiska fall av skräpyta. Där finns ingen ekonomisk aktivitet, inga universitet, ingen underhållning, ingen shopping, ingenting, bara träd 
Han ska också ha sagt att Stockholm växer snabbare än Kina.

Till att börja med verkar ju den gode Nordström ha ett förhållande till sanningen som gör att ha har en framtid som talesperson för Donald Trump. Universitet finns både på Gotland och i Värmland.

Det här med tillväxt är ju lite lurigt, det kan användas både om befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt. Även Stockholm är ett diffust begrepp - det kan innebär allt från Stockholms stad till hela Stockholm-Mälardalen, inklusive Östergötland och Gotland.

Låt oss titta på detta med den ekonomiska tillväxten och utgå från länen. När man mäter ekonomisk tillväxt i länder brukar man utgå från bruttonationalprodukten per capita, det vill säga det samlade värdet av produktionen i ett land delat med befolkningen. Motsvarigheten på regional nivå är bruttoregionalprodukt. Ska man mäta ekonomisk aktivitet i en region är det ett lämpligt mått. Om vi tittar på vilken del av Sverige som har högst bruttoregionalprodukt per invånare, så ligger Stockholms län i topp. Men tittar vi istället på var tillväxten är snabbast, så är det andra som sticker upp.

Om vi ser till utvecklingen de senaste fem åren ser topplistan ut så här:

1. Västra Götaland +18,5%
2. Gotland +18,1%
3. Jönköping +16,1%
4. Uppsala +16,0%
5. Kronoberg +15,7%
6. Stockholm +15,6%
7. Värmland +14,5%

De två "skräpytorna" har alltså de senaste fem åren haft en ekonomisk tillväxt som överstiger eller är ungefär i nivå med Stockholms. Stockholms län har inte den enorma ekonomiska utvecklingskraft som det verkar när man följer debatten. Ser man det i ett längre perspektiv klarar sig dock Stockholm bättre än både Värmland och Gotland, men halkar samtidigt själv ner ytterligare några steg. Om man ser utvecklingen sedan år 2000 är det Norrbottens län som toppar tillväxtligan med + 71%, följt av Uppsala län +70% och Västerbottens län +69%.  Stockholm hamnar på en åttonde plats med +60% och får se sig passerad i tillväxttakt av Västra Götaland, Halland, Östergötland och Kronoberg.

Stockholm är en stor del av Sveriges ekonomi, inte minst för att det bor så stor del av landets befolkning där. Det är viktigt för hela Sverige att ha bra förutsättningar för tillväxt i Stockholm. Men räknat per invånare finns det många andra län som bidragit betydligt mer till landets tillväxt de senaste 15 åren än stockholmarna - det kan vara värt att hålla i minnet.