Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, mars 27, 2014

Annie levererar!

För mig finns det en sak som är viktigt som politiker - att leverera resultat. Idag visade Annie Lööf att hon kan leverera resultat. Den satsning som nu görs i landsbygdsprogrammet var långtifrån självklar. Nu blir det ytterligare 2,8 miljarder till landsbygdsprogrammet nästa år - och en del av det kommer redan i år. Inriktningen är bredbandsutbyggnad, något som inte bara är nödvändigt för alla företag och verksamheter på landsbygden, utan också för att människor ska vilja bo på landsbygden.

Detta är ett beslut som kommer att ha betydelse för människors vardag, som konkret stärker landsbygdens attraktionskraft. Ett beslut som aldrig hade blivit till utan Centerpartiet i regeringen.


onsdag, mars 26, 2014

Bra betyg för länets kollektivtrafik


Sveriges kommuner och landsting gör regelbundan jämförelser mellan olika verksamheter. Idag har de öppna jämförelserna på kollektivtrafikområdet presenterats. Jämförelsen visar att inget annat län erbjuder mer kollektivtrafik per invånare än Uppsala län.

Detta ger också resultat, i tabell efter tabell återfinns Uppsala län i de övre skiktet. Uppsala har den fjärde största marknadsandelen och ligger också på fjärdeplats när det gäller antalet resor per invånare och på fjärde plats när det gäller andel tillgänglighetsanpassade bussar.

Även när det gäller nöjdhet, både hos kunder och allmänhet, nettokostnad per utbudskilometer, subventionsgrad får Uppsala län grönt ljus.Det finns bara två områden där vi ligger i den neder delen. Det ena är att vi jämfört med de flesta län satsar fler kronor per invånare på kollektivtrafiken. I SKL:s öppna jämförelser får det rött ljus.

Det andra är att antalet passagerare per buss är jämförelsevis lågt. Detta är naturligtvis delvis ett resultat av att vi försökt bygga ett kollektivtrafiksystem som fungerar för hela livet, inte bara de som behöver pendla kontrostid. Det betyder att det går bussar (och tåg) även sent på kvällen med rimligt mellanrum. Så är det inte i många andra län. Men detta visar också att det finns en potential att få fler resande i kollektivtrafiken, utan att det behöver leda till behov av fler bussar.

Ett led i detta är det förenklingar av pris- och biljettsystem som genomförs från 1 april. Då kommer den som dagligen pendlar mellan Skutskär och Gävle på helgen kunna ta tåget ner till Uppsala för att gå på konsert och resa på samma kort som i veckan. Men vi kommer också att behöva fundera på marknadsföring och få människor att upptäcka kollektivtrafiken.Länk till hela rapporten (pdf) Öppna jämförelser kollektivtrafik (pdf)

tisdag, mars 25, 2014

Riktiga tåg från Enköping - inte pendeltåg
För mig är det självklart att tågpendlarna från Enköping behöver riktiga tåg som går snabbt till centrala Stockholm. Att förlänga SL:s pendeltåg, som stannar på varenda station på vägen till Stockholms central och som saknar toaletter, är inte tillräckligt.

För oss i Centerpartiet är det några krav som är självklara för för tågtrafiken till och från Enköping:
  • Fler tåg till Västerås och Stockholm.
  • Snabba resor med få stopp.
  • Toalett på tågen.
  • Tillräckligt med sittplatser också från Enköping.
Jag som deltar aktivt i det samarbete som finns om framtida tågtrafik i Mälardalen vet att vi har en rätt bra målbild av hur det ska se ut när Citybanan startar - och det kommer nog att stämma rätt bra med de krav jag presenterat. I fredags tog Kollektivtrafiknämnden beslut om att rekommendera att Landstinget i Uppsala län skriver på det samverkansavtal som ska ligga till grund för detta trafiksystem.

På längre sikt kan det vara aktuellt med en förlängning av pendeltåget från Bålsta till Grillby, Enköping och Västerås som ett komplement till den snabba tågtrafiken. Men det får aldrig ske på bekostnad en en snabb och bekväm tågtrafik från Enköping till Stockholm C.

Sedan är frågan hur många tåg som vi egentligen kommer att behöva mellan Enköping och Västerås. Då, någon gång runt 2030 har vi förhoppningsvis också invigt den nya järnvägen mellan Enköping och Uppsala som binder samman Västerås-Enköping-Uppsala. Kanske kan det då också behövas ett tåg var tionde minut?

torsdag, mars 06, 2014

Tips för SL-pendlare

Idag har Stockholmståg, som är det bolag som kör SL-pendeln Uppsala-Stockholm och Bålsta-Stockholm, lanserat en ny app - Pendelkollen - där man kan få information om nästa tåg, men också olika former av störningar.

Kul initiativ att Stockholmståg, som förhoppningsvis kommer att underlätta för Stockholmspendlaren.

tisdag, mars 04, 2014

Nöjda patienter i Uppsala län

Patienterna som besöker länets vårdcentraler är generellt mycket nöjda. Och även på detta område ligger Landstinget i Uppsala län i topp i landet. Endast i Halland har en större andel nöjda. Bäst betyg, även om det var med knapp marginal, får Brukshälsan i Söderfors, en av dessa privata företag som bidrar till vården i Uppsala län.

Läs mer: Patienter i Uppsala län näst nöjdast i landet med sin vård


måndag, mars 03, 2014

Debattartikel om matkrav


I helgen hade jag en debattartikel med rubriken "Konsumenten styr" publicerad i UNT. Artikeln tar upp betydelsen av att vi alla tar ansvar för vard vi köper, men också att stora inköpare som landsting måste gå före.

Jag avslutar debattartikeln så här:

Svenskt jordbruk hör till världens mest miljövänliga. Sverige har också bland de starkaste kraven på djurskydd i Europa. Vi har anledning att vara stolta över ett jordbruk som brukar utan att förbruka jordens resurser, där djuren för det mesta behandlas väl.

Men ska det jordbruket ha en chans att överleva måste det också kunna konkurrera på likvärdiga villkor. Då måste vi ställa samma krav på den mat vi köper – vare sig vi är privatpersoner eller offentliga aktörer – som vi ställer på de svenska böndernas produktion.

lördag, mars 01, 2014

Det hade jag ingen aning om...I Enköpings-Posten idag står det att Bålstadoktorn tänker öppna en filial i Skokloster. Det är utmärkt. Det bor en hel del människor i Skokloster och det kan mycket väl finnas underlag för en vårdcentralsfilial.

Det intressanta är att jag inte hade en aning om att det var på gång. Och det är alldeles utmärkt. Att invånarna i Skokloster nu får bättre service är resultatet av en av de frågor som det är störst diskussion om - den fria etableringsrätten. Den som vill starta en vårdcentral behöver inte be om lov, uppfyller man kraven kan man etablera sig. Det har lett till att vi idag har två vårdcentraler i Bålsta och nu också förhoppningsvis får en vårdcentralsfilial i Skokloster.

Valet i höst handlar bland annat om det system som varit så bra för Håbo kommer att finnas kvar också i framtiden.