Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, november 22, 2010Vårdcentralen i Heby är en klassisk vårdcentral av 1970-talsformat. Som en del i mitt arbete med att lära känna landstingets olika verksamheter och länets alla delar besökta jag idag vårdcentralen för ett samtal med verksamhetschefen.

Intressant att få höra om länsbytet och det som skett när kommunen tagit över hemsjukvården. Jag tar framför allt med mig lite tankar kring närvård och det viktiga att det blir resultat för brukarna/patienterna, men också en diskussion om det positiva med att specialister från sjukhusen kommer ut till vårdcentralerna och tankar kring skillnaden att vara en vårdcentral på en ort som Heby och inne i Uppsala.

Jag passade också på att träffa Marie Wilén - som är ny ordförande för kommunstyrelsen i Heby - vi talade också en del om vården, men den största diskussionen ägnades kollektivtrafiken.

S sparar på skolan

Socialdemokraternas i Enköping har presenterat oppositionens gemensamma budgetalternativ. Det som förvånar mig mest är att de faktiskt lägger mindre pengar till skola och förskola än vad majoriteten gör. Inte mycket, det handlar om några hundratusen kronor, men i förhållande till den retorik som framfördes i valrörelsen är skillnaden slående. I jämföresle med majoriteten vill Socialdemokraterna spara på skolan.

Inte minst kan det finns skäl för Matz Keijser att fundera lite över en del insändare och blogginlägg. Om Socialdemokraterna hade vunnit valet hade förskola och grundskola fått mindre pengar. Då kan man knappast öka lärartätheten.

Vad vi gjort efter valet är att ge förskola och grundskola fem miljoner ytterligare inför 2011. Det är en tydlig satsning. Det visar också skillnaden mellan att lova runt i valrörelsen och hålla tunt efteråt, som är Socialdemokraternas politik, och att inte lova mer än man kan hålla i valrörelsen och sedan leverar mer efteråt, som är den linje vi valt från majoriteten.

onsdag, november 17, 2010

Björn Rosengren (S) och Leif Zetterberg (C) spännande kombination

  Ikväll tog ett nära samarbete mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet form i Enköpings kommun. Det finns dock ingen anledning till oro - det handlade inte om något politiskt samarbete. Däremot hade vi ett gemensamt möte i Folkets Hus där den tidigare socialdemokratiska näringsministern m.m, Björn Rosengren och den förre centerpartistiska statssekreteraren m.m  Leif Zetterberg analyserade valresultet för sina respektive partier.

Det var riktigt intressant. För mig som centerpartist var Rosengren det som gav mest, både med sin analys om ledarskapets betydelse och vad som gick fel Socialdemokraternas valrörelse. Zetterbergs analys kändes mer bekant för en centerpartist. Det blir dock inget närmare referat, eftersom grunden för denna typ av diskussioner är att de sker under något som åtminstone liknar "Chatham house rule".

Ett kul och spännande initiativ som förhoppningsvis får uppföljare.

Ta konskvensen av folkhälsomålet

Centerpartiet har ställt upp den ambitiösa målsättningen att Sverige ska vara världsbäst på folkhälsa till år 2020. Ett av de områden där politiken har stor påverkan är den om tobaks- och alkoholpolitiken. Det finns bra internationella studier som visat vad som fungerar, nämligen att begränsa tillgängligheten genom olika restriktioner  och högre priser (beskattning).

Detta långsiktiga perspektiv måste Centerpartiet ha med sig i diskussionen om alkoholmonopolet. Centerpartiet har velat ha en gårdsförsäljning av öl och vin. Fördelarna med detta är uppenbara för producenterna, även om de positiva effekterna knappast blir särskilt stora. Risken med detta har hela tiden varit att det riskerar att undergräva Systembolagets framgångsrika monopol på alkoholsförsäljning. Denna risk bekräftas av de uppgifter som finns i Dagens Nyheter om att "gårdförsäljning" enligt utredaren kräver att också produkter från andra producenter i andra EU-länder får säljas. Visserligen verkar det finnas en hel del regleringar, bland annat att produkterna inte ska ingå i Systembolagets ordinarie sortiment och en max gräns för försäljning. Men det är ändå svårt att se hur detta i praktiken ska gå att kombinera med ett bibehållet detaljhandelsmonopol.

Centerpartiet har en lång tradition av en socialt ansvarsfull politik. Vi spänner bågen högt inför framtiden med målet om att Sverige ska vara världsbäst på hälsa. Då gäller det att också i praktiken visa att vi vågar ta konsekvenserna av  den målsättningen, även om det är en del egna idéer som då måste läggas på hyllan.

tisdag, november 16, 2010

Folkhälsa och miljö i landstingsdebatten

Två dagar och en kväll har jag nu ägnat åt landstingspolitiken. Måndag och tisdag har ägnats åt landstingsfullmäktige och på måndagskvällen var det möte med Centerkvinnorna i distriktet i Ramsta.

På landstingsfullmäktige valdes jag till 1:e vice ordförande i landstingsstyrelsen och utsågs till Centerpartiets landstingsråd från och med den 1 januari. Ett ansvarsfullt uppdrag -  men också roligt, det märkte jag på kvällen när Centerkvinnorna ordnat en trevlig grötträff i Ramsta bygdegård. Självklart blev det en hel del diskussion om landstinget, och jag fick synpunkter på allt från hur datasystemen fungerar till mammografin.

Jag kunde bland annat berätta om det vi diskuterade på landstingsfullmäktige - en landstingsplan och budget som innebär en kraftig utökning av de pengar vi budgeterar för vården i vårt län. Det är ju inte riktigt den bild man får om man läser medierna och följer debatten.

I landstingsfullmäktige lyfte jag bland annat fram miljöfrågorna och folkhälsofrågorna. Inte minst lyfte jag fram det jobb vi nu planerar för att minska energiförbrukningen i våra fastigheter.Otäta hus och ineffektiva system gör att våra fastigheter läcker både värme och tusenlappar.Det måste vi göra något åt. Det handlar framför allt om åtgärder i våra fastigheter. För att nå dit krävs investeringar. De investeringarna finns med i denna budget, där vi från majoriteten under tre år avsätter över 100 miljoner kronor för energieffektiviseringar. En satsning som är bra för miljön och bra för landstingets ekonom.


Jag kunde också berätta hur folkhälsoarbetet genomsyrar hela landstingsplanen. 


När färre röker och både promenaderna och Bag-in-boxen räcker längre får vi mer resurser till att korta köerna till vården, samtidigt som antalet personer som behöver ställa sig i vårdköerna minskar.


Det blev många och långa debatter, en del bra, en del mindre bra. De konkreta förslagen på förändringar från oppositionen var få. Det är också intressant att notera hur lite skillnad det är mellan vårt budgetförslag och oppositionens. Visst har de en del extrapengar, men de presenterarade ingen egentlig finansiering. De presenterade egentligen ingen egen budget. Det extrapengar de lade till skulle klaras genom att försämra resultatet, trots att resultatet enligt min mening gärna skulle vara större.

Det klan också vara värt att notera att det inte låg en enda krona extra siffersatt till akademiska sjukhuset i oppositionens budget. Oppositionen hade tre säryrkanden - alla handlade om fördelningen av landstingets kostnader internt, det var också det man begärde votering om.

Läs om besluten här: Landstingsfullmäktiges beslut

tisdag, november 09, 2010

Besök i Knivsta
Igår var det ett besök på Knivsta vårdcentral som lockade. Intressant att besöka en vårdcentral som relativt nyligen fått lokal konkurrens och höra om upplevda för- och nackdelar. Frågan om hur det fungerar med omlistningar kom bland annat upp.

Träffade också Centerpartiets Anders Eskhult för att höra lite vilka lokala frågor med bäring på landstinget som är aktuella.

tisdag, november 02, 2010

Först ambulans, sedan akuten...

Idag var jag på två intressant och givande, men korta, studiebesök. Det första hos ambulansen i Uppsala och det andra på den stora akutmottagningen i samma stad. Mycket intressant att höra om att Rakelsytemet verkar fungera bra för ambulanserna och hur arbetet på akuten förändrats med mer av teamarbete.

Också en hel del tankar kring framtiden och önskemål.