Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, april 28, 2014

Ryskt uran eller närodlad bioenergi?

"Nej till rysk gas" är folkpartiets slogan i valet. Ryskt uran verkar dock inte folkpartiet vara lika tydligt emot. Tvärtom är det kärnkraft som är alternativet för partiet. Detta trots att det står klart för allt fler att framtidens energi inte bygger på att klyva atomer, läs till exempel krönikan av Klas Eklund i senaste Fokus.

Kanske bäst att lägga sin röst på ett parti som vill ha förnybara energikällor och gärna närodlade.

söndag, april 27, 2014

Peak-City - Cool CountrysidePå dessa 20 minuter beskriver Teo Härén vad framtiden kan för med sig. Det är ett intressant perspektiv för den som alltid möter synen att storstäderna bara kommer att växa och landsbygden dö. Jag har skrivit en ledartext för Centerpressens Nyhetsbyrå på temat Peak-City, som bland annat publicerats i LT.

Hur förbereder vi som idag har ansvar för samhällsplaneringen vårt samhälle för Peak-City, eller är det så att många sitter fast i tänkandet att allt bara kommer att fortsätt?

torsdag, april 24, 2014

Buss i tid

Från Enköping-Posten.


Att bussar och tåg ska komma fram i tid är viktigt. En av de saker som vi började med när landstinget tog över ansvaret för kollektivtrafiken var att börja mäta tidhållningen ordentligt och på ett jämförbart sätt (läs mer här: Koll på minuterna).

Resultatet brukar visa att tågtrafiken har rätt bra tidhållning (inom 5 minuter från rätt tid, som är det vedertagna måttet för regional trafik) de allra flesta tåg är fram vid sin slutstation i tid. Detta gäller Upptåget och SL:s pendeltåg som går in i länet. Busstrafiken är sämre, framför allt på regionsidan. Det är i och för sig naturligt Dels för att det är längre sträckor, dels för att trafikflödet och passagerarantalet varierar en hel del över dagen. Det är då svårt att lägga en tidtabell som är "rätt" hela dygnet.

I dagens Enköping-Posten redovisas en genomgång av förseningarna per linje (endast linjer som går i Enköping). Den visar att de flesta linjer har hygglig tidhållning. De jag själv åker med mest, linje 202 och 774, ligger runt 90 procent inom fem minuter. Även när jag reser i övriga delar av länet är det relativt sällan jag upplever stora problem med förseningar. Att jag inte märkt några problem alls, som det kan verka av artikeln, stämmer dock inte. Jag har hela tiden varit tydlig med att det finns problem med tidhållning och att det är en viktig fråga att arbeta med.

Men redovisningen visar också att det finns linjer som har betydligt större problem, till exempel 804 (Uppsala-Enköping) och 874 (Enköping-Västerås). För 874 kan det nog delvis förklaras med omfattande vägarbeten på E18 till Västerås. Dessa linjerna, där var femte buss är mer än fem minuter sen, har inte tillfredsställande tidhållning.

Det finns naturligtvis ett enkelt sätt att hålla tidtabellen och det är att lägga på mer tid. Men det betyder dels att många turer tar längre tid än nödvändigt, men också att kollektivtrafiken blir mindre attraktiv. Det får inte ta alltför lång tid att åka kollektivt, jämfört med att ta bilen. Helst ska det gå snabbare, som det för det mesta gör med tåg.

Det betyder att det är viktigt att arbeta med framkomligheten, framför allt i större tätorter. Kan man dessutom med kollektivtrafikfält och rätt signalprioritering gynna kollektivtrafiken, kan man både få ned den faktiska restiden och hålla tidtabellen.

tisdag, april 22, 2014

Ett mer närodlat Europa - kandidaterna presenterar sig!

25 maj är det val till Europaparlamentet. Centerparteit har många bra kandidater (jag själv till exempel), de tre första på listan presenterar sig helt kort i några filmer och berättar hur de ser på EU och varför man ska rösta.


Kent Johansson

Kristina Yngve

Fredrick Federley

onsdag, april 16, 2014

Enklare eller svårare att köpa en resa?

Fick ett brev som beskrev hur enkelt det en gång var att köpa en resa. Vill man åka mellan Knivsta och Borlänge var det bara att gå till stationen och köpa biljett. Idag finns det ingen station att köpa biljett på. Så för den som vill tala med en riktig människa är det svårt.

För den som kan nöja sig med att använda datorn är det dock enklare än någonsin att köpa också komplicerade resor. Går man in på SJ:s hemsida och söker på en resa från Knivsta till Borlänge kan man köpa hela resan direkt: pendeltåg till Uppsala och SJ:s tåg till Borlänge.

Det går också att köpa betydligt mer komplicerade resor. Den som bor i Alsike och den 17 april vill ta sig upp till Sälenfjällen kan lika enkelt köpa hela resan: UL buss 180 till Knivsta Ar, UL buss 801 till Uppsala, SJ tåg 12 till Borlänge, Dalatrafik buss 257 till Malung och Dalatrafik buss 157 till Tandådalen. Pris 399 kronor.

Men det finns en brist, denna tjänst fungerar inte för all kollektivtrafik, utan bara den kombination av bolag som SJ (i det här fallet) väljer att samarbeta med. Inom kollektivtrafikbranschen pågår därför ett arbete med att skapa en gemensam plattform för gemensamma biljetter. Som det ser ut som kommer en första version vara på plats till sommaren. Då kommer det att vara möjligt för mig som sällanresenär att snabbt och enkelt köpa en biljett hela vägen, oavsett vilka företag jag reser med.

Det gör det möjligt också för den som bor på landsbygden och mindre orter att köpa biljetter för hela resan som direkt går att använda utan att först behöva åka in till stan för att köpa biljetter. Bor jag i Lillkyrka kan jag köpa biljetten få den hemskickad eller skriva ut den själv. Men för den som vill köpa sin biljett av en person är det precis som för den som vill sätta in pengar på banken och betala räkningar kontant, samhällsutvecklingen har gjort livet betydligt svårare.

tisdag, april 15, 2014

Allt till Akademiska, inget till vårdcentralerna

Socialdemokraterna gjorde i går ett valutspel om mer pengar till landstingen för vård. Inget konstigt med det, det kommer att komma massor av liknande utspel under valåret. Pengarna skulle gå till landstingen och i UNT kunder det socialdemokratiska oppositionsrådet Vivianne Macdisi breda på hur pengarna skulle användas. Det är lite oklart hur mycket det skulle bli, Börje Wennberg skriver 72 miljoner i sitt månadsbrev, Macdisi delar ut 75 miljoner. Ingen märkbar skillnad i landstingets budget på ca 9 miljarder.

Men det som är intressant är vad Socialdemokraterna säger att pengarna ska användas till. 75 miljoner till Akademiska sjukhuset lovar man. Inte en krona till primärvården och vårdcentralerna, inte en krona till lasarettet i Enköping.

I praktiken spelar detta ingen roll, Socialdemokraterna befinner sig förhoppningsvis i opposition också efter valet, men det ger en inblick i tankevärlden hos dem som vill ta över styret av Uppsala läns landsting. Från den nuvarande alliansmajoriteten har vi ansträngt oss för att se hela länet. Stora satsningar har gjorts på Akademiska sjukhuset, men vi har också utvidgat verksamheten på Enköpings lasarett och fått fler mottagningar också inom primärvården (Skokloster, Bälinge).

Från Socialdemokraterna tänker man automatiskt bara Akademiska sjukhuset. Det är ett skäl för alla som värnar om vård i hela länet att vara oroliga för ett Socialdemokratiskt maktövertagande i landstinget.

fredag, april 11, 2014

Dags att ta fram nej-djävulen!

Ulrika Ornbrant är klok. I ett inlägg på sin blogg skriver hon om alla investeringar som är på gång i Enköping och att det inte verkar som om någon säger nej. Inte så att hon skyller på andra, hon påpekar att också hon och Centerpartiet har ett ansvar.
Och jag kan inte annat än rannsaka mig själv och fundera över varför vi i Centerpartiet inte sade stopp tidigare. Jag har inget bra svar på det. Vi gjorde ett första försök i går i fullmäktige när vi protesterade mot utebadet. Vi fick utstå en del små-spe för det från alla andra. Ingen verkade se problemet så som vi.

Ett av problemen är att det blir så lätt att lägga till idéer när man ändå håller på. Om man behöver bygga ett badhus, så kan man väl passa på och göra ett litet äventyrsbad också, eller ett stort äventyrsbad, och visst vore det trevligt med ett utbad, en bowlinghall och en eventhall. Också kommer någon med önskemål om att de ska anpassas för de högsta serierna och tävlingarna. Miljonerna i investeringar rulla, investeringar som någon gång blir högre driftkostnader som ska betalas med mindre pengar till verksamhet eller högre intäkter i form av högre avgifter eller högre skatt.

Det är inte bara Enköpings kommun som drabbats av detta fenomen. Även landstinget står, precis som alla omgivande landsting, inför stora investeringar. Det gäller framför allt Akademiska sjukhuset där investeringar för många miljarder planeras. Det gäller då att tänka på att varje krona som läggs på investeringar för med sig kostnader som minskar utrymmet att anställa sjuksköterskor och läkare.

Det betyder inte att vi inte ska göra investeringarna - de är absolut nödvändiga. Men det betyder att det gäller att hålla tillbaka nivån på investeringar så långt som möjligt. Detta gäller inte bara sjukvårdens investeringar. Vi kommer också att behöva bygga ett antal depåer för kollektivtrafikens behov framöver.

Depåerna behövs - i Uppsala handlar det till exempel att ersätta den depå som ligger i centrala stan på mark som kommunen vill ha till helt andra saker. Landstingsstyrelsen har också bestämt var den nya depån ska ligga - billigast och bäst var bredvid regionbussdepån i Fyrislund.  Men frågan är hur mycket de ska få kosta. När man nu går in i programarbetet är det dags att ta fram nej-djävulen som sitter på axeln och verkligen granska vad som behövs - för varje krona som går i ökad hyra, är en krona som inte går till att köra buss eller tåg.

onsdag, april 09, 2014

Tydliga avtryck i vårpropositionen för Centerpartiet


Det finns mycket bra i vårpropositionen och en hel del med tydlig Centerpartiprägel, både när det gäller företagande och utveckling i hela landet. Sedan kan jag väl avslöja att jag inte är så missnöjd med vissa delar av finansieringen heller.

tisdag, april 08, 2014

Regeringen lyfter Uppsala län

Regeringen satsar på spår!

Så har då regeringen presenterat sin nationella plan för transportinfrastruktur. Den innehåller många positiva besked för Uppsala län och alla handlar inte om sådant som ska byggas i Uppsala län.

Det viktigaste beskedet, som i och för sig var väntat, är att regeringen avsätter pengar för att bygga färdigt Mälarbanan. Bygget har redan påbörjat och i i sitt beslut avsätter regeringen pengar till hela sträckan och gör också bedömningen att allt, inklusive en ny underjordisk station i Sundbyberg, ska var klar ungefär 2025. Pendlare mellan Enköping och Stockholm är idag de i länet som har det tuffast när det gäller störningar i tågtrafiken, så denna satsning på att få ordning på spåren och skilja på storregional tågpendling och SL:s pendeltåg är mycket viktig.

Regeringen lägger också in ytterligare 300 miljoner kronor på att förbättra punktligheten på Ostkustbanan. Annie Lööf beskriver i sin kommentar till satsningen varför den behövs: "Den här regionen är snabbt växande och en punktlig persontrafik mellan våra stora städer underlättar arbetspendling och förenklar människors vardag". I Uppsala kommer också plankorsningar att byggas bort och det arbete som redan inletts med dubbelspår vid Gamla Uppsala fortsätter.

För Uppsala är det också bra att regeringen gör ytterligare satsningar på Ostkustbanan söder om Sundsvall. En bra järnvägsförbindelse från Sundsvall till Uppsala (och Arlanda) är bra också för utvecklingen i Uppsala län.

Ytterligare en satsning som regeringen gör är på Dalabanan Uppsala-Borlänge(pdf-beskrivning). Det är viktigt, inte minst för det regionala pendlandet. Med Upptåget Uppsala-Sala har vi ju visat att det finns underlag. Dessutom har både Heby och Sala positiv befolkningsutveckling sedan Upptåget började gå. Men ska det bli riktigt regelbunden trafik behövs insatser på banan. 

Utöver detta görs en del mindre åtgärder på vägarna. Det handlar i huvudsak om väg 56 (där arbetet kommer igång snart) och väg 70 som är tänkt att få mitträcke. 

Självklart kan man alltid önska mer och behoven är omättliga. Centerpartiet har också presenterat förslag till hur det är möjligt att få fram mer pengar till infrastrukturinvesteringar. Men alliansregeringen har med denna plan gjort enorma satsningar på ett alltför eftersatt område. Resultatet kommer inte nästa år, men om ett decennium kommer vi på allvar se resultatet av Centerpartiets inflytande och alliansregeringens politik.