Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, mars 10, 2016

Enköping att räkna med!

Så har då förslaget till ny regionindelning landat. Patrik Oksanen på Hela Hälsingland har i ett inlägg diskuterat bland annat var residensstäder och ska ligga och var det nya regionparlamentet ska sammanträda. Hans förslag på den sista punkten är Enköping, kanske inspirerad av mitt förslag om att Enköpings kommun borde börja marknadsföra sig som ett möjligt administrativt centrum för den nya regionen.

En del har väl uttryckt en del skepsis och sagt att Västerås (som är det alternativ som oftast nämns) skulle vara bättre. Jag tänkte då att det får man räkna på. Och det har jag gjort. Jag har räknat på restid från dagens residensstäder till Västerås och Enköping. Noteras bör att relationen Västerås - Västerås då blir noll. Ändå blir restiden kortast till Enköping. Nu handlar det inte om mycket - det är ju trots allt inte långt mellan Enköping och Västerås (13 minuter med tåg)

Resultatet blev så här:

Bil Kollektivt
Västerås Enköping Västerås  Enköping
Uppsala 65 44 68 45
Nyköping 116 103 155 129
Örebro 69 85 49 67
Falun 111 115 127 148
Gävle 120 99 130 101
Västerås 0 29 0 13
Summa: 481 475 529 503

Sammantaget går det alltså snabbare till Enköping både om man reser med bil och kollektivt. Man behöver naturligtvis räkna mer noggrant, jag har tittat på resor vid en viss tidpunkt (framme ca 10) och man kan kanske får andra värden med andra kartprogram (jag använde Google maps, målpunkt för bilresan järnvägsstation).

Men vad det visar är att tid att ta sig till orten knappast är ett skäl att avfärda Enköping som lämplig ort - snarare tvärt om. Räknar man dessutom in närheten till Stockholm, så vinner naturligtvis Enköping klart. Enköping är att räkna med för den som vill ha en lokalisering centralt i den nya regionen!

onsdag, mars 09, 2016

Stoppa höghastighetstågen

Jag skriver idag tillsammans med ytterligare fem ledande Centerpartister i Stockholms-Mälardalsområdet att den höghastighetsjärnväg som håller på att planeras bör stoppas. Jag har tidigare varit för järnvägen, men de senaste månadernas besked om ökade kostnader och en låg medfinansiering från andra än staten och skattebetalarna har fått mig att tänka om.

Det finns väldigt
stora behov av infrastrukturinvesteringar. Vi har de senaste dagarna hört om hur en viktig upprustning av Dalabanan skjutits fram till 2026, vi vet om behovet av fler spår mellan Stockholm och Uppsala (som skulle kunna skapa möjligheter för helt nya bostads- och verksamhetsområden), en järnväg som knyter Mälarbanan till Uppsala är nödvändig, precis som dubbelspår på hela Ostkustbanan upp till Sundsvall.

Dessutom finns alla andra infrastruktur behov, inte minst när det gäller vägnätet och utbyggnad av cykelbanor finns väldiga behov. För att inte tala om att se till att alla får tillgång till bredband, som också borde vara en del i prioriteringsdiskussionen.

När det nu står klart att en höghastighetsjärnväg till 90-95 procent ska finansieras genom infrastrukturbudgeten och att de beräknade kostnaderna har skenat är det dags att besinna sig och konstatera att detta nog inte kan vara prioriterat i en värld med begränsade resurser. 


Debattartikeln är publicerad på debattplats i Svenska Dagbladet näringslivsdel