Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, november 22, 2011

Vi satsar på kollektivtrafiken!

Idag har vi debatterat kollektivtrafik för 2012. Det finns en stor uppslutning för det som är alliansens politik. När det gäller trafikåret 2012 finns det inte en enda avvikande mening från oppositionen när det gäller kollektivtrafiken. Den skillnad som finns är att oppositionen inte vill höja avgifterna i kollektivtrafiken lika mycket som vi. Socialdemokraterna lägger förslag om att föra över omkring 25 miljoner kronor från vården till kollektivtrafiken. Jag, och alliansen, gör bedömningen att det är pengar som behövs i vården.

Den landstingsplan och den trafikförsörjningsplan som vi presenterar innehåller en lång rad satsningar på kollektivtrafiken.


  • Ökad turtäthet på linje 9 Norra Årsta – Centrum-Stabby
  • Linje 40 kommer att börja gå tidigare och dessutom passera sjukhusområdet i båda riktningarna.
  • Ny stomlinje Nyby-Gottsunda via Akademiska sjukhuset
  • Bättre tågförbindelser med Gävle
  • Fortsatt planering för SL:s Uppsalapendel
  • Därmed Upptågtrafik till Sala
  • Höjd turtäthet på 804 till Enköping
  • Dubbeldäckare på expressbussar mot Västerås

Och framför allt – Bättre komfort och högre säkerhet i alla bussar. Något som vi som regelbundet använder oss av länets busstrafik drömt om de senaste halvåret.

måndag, november 21, 2011

Rätt till hälsoundersökning
"Alla borde ha rätt att få en enkel hälsoundersökning", det var en av många saker som Inga Alm lyfte fram i sitt anförande i landstingsfullmäktiges debatt om landstingsplan för nästa år.

Hon lyfte också fram närvården och gav en redovisning om hur läget är i norra länsdelen.

fredag, november 18, 2011

(S) splittrar Mälardalen

Idag är det en insändare i Vestmanlands läns tidning där alliansens gruppledare i Västerås beskriver Socialdemokraternas agerande i regionfrågan under den passande rubriken "(S) splittrar Mälardalen".

Bakgrunden är att landtingsstyrelsernas ordförande i de tre länen Södermanland, Västmanlands och Örebro län undertecknat något slags uppdrag om att utreda en gemensam region. Ett uppdrag som inte nämner den högspecialiserade vården eller den kliniska forskningen med ett enda ord.

Jag, som arbetat fyra år i Västmanland, förstår inte heller hur Socialdemokraterna tänker när de medvetet slår igen dörren i ansiktet på Uppsala, för att sedan hävda att den möjligen kan öppnas igen (med lite olika entusiasm från olika Socialdemokrater). Förslaget verkar dessutom sakna bred acceptans, åtminstone i Västmanland.

Det fanns en uppgörelse mellan landstingen i Västmanland, Södermanland och Uppsala län om att vi skulle skriva till den staliga utredaren och klargöra att vi inte vill se någon statlig gräns mellan oss i framtiden. Detta var ett tydligtbesked och för mig en del i arbetet för att få tillstånd en fungerande framtida region. Beslut om detta har dessutom tagits i landstingsstyrelsen i både Västmanland och Uppsala. Men tydligen blir det inget från Södermanland.

Från Centerpartiet i Uppsala län är vi tydliga - vi vill ha en region så att vi kan besluta om sådant som staten idag bestämmer och underlätta för människors vardag. Vi ser helst att en sådan region består av Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Dalarna och Gävleborg. Vi har också sagt att utgångspunkten är att det inte går att se Uppsala i en region utan Västmanland och Södermanland. Jag har konskevent arbetat för att åstadkomma detta och processen har rört sig framåt, om än långsamt. Nu har Socialdemokraterna klampat in i detta som en elefant i en porslinsbutik och rejält försvårat möjligheten till en lösning som är bra för invånarna i Uppsala län.

tisdag, november 15, 2011

TekNo i TVSveriges Televisions regionala nyheter uppmärksammar Enköpings kommuns satsning på TekNo. Kul. Ett väldigt bra pedagogiskt arbeta som hjälper till att öka intresset för teknik och naturvetenskap.

torsdag, november 10, 2011

Fem viktiga kilometer

Grillby, en rätt så stor tätort i Enköpings kommun och på "rätt sida" mot Stockholm. E18:s motorväg någon kilometer bort och Mälarbanan går rätt genom samhället. Centralt kan man tycka, men då använder man sig inte av kollektivtrafik. I kväll var jag på ett möte om kollektivtrafik i Grillby anordnat av Centerpartiet. Jag som alltid brukar försöka resa kollektivt fick ge upp - jag ville trots allt inte sova över!

Grillby ligger utanför de stora buss linjerna. Det betyder att det också är svårt att ta sig kollektivt från Grillby till Stockholm. Om man vill åka från Grillby till Stockholm central mellan 06.00 och 09.00 finns det bara tre avgångstider och sedan får man välja om man vill gå på SJ-tåg i Enköping eller SL-tåg i Bålsta.

Bara fem kilometer från Grillby ligger det betydligt mindre samhället Skolsta. Det är däremot mycket bra förbindelser. Under samma tidsperid finns det 12 olika förbindelser till Stockholm - sex via Bålsta och sex via Enköping. Förbindelserna med Uppsala och Enköping är också betydligt bättre från Skolsta, än från Grillby.

Det är kanske inte så konstigt att det tydligaste önskemålet från de som var på mötet var bättre förbindelser med Skolsta.

tisdag, november 08, 2011

Är Uppsala en storstad?

Är Uppsala en storstad? Det är en fråga som tydligen tycks uppta en del av uppsalaborna rätt mycket. De drömmer om att vara storstad. Enligt någon statistiskt definition har en storstadskommun över 200 000 invånare - och där är Uppsala snart och förbereeer sig för firandet. Tyvärr kan det vara så att organisationen Sveriges kommuner och landsting om något år ändrar definitionen till 250 000 invånare, och då åker Uppsala bort från listan igen.

Den stora frågan är dock om Uppsala verkligen är och känns som en storstad. Det enkla svaret på den frågan är nej- Uppsala är en stor stad, men det är ingen storstad. Om man ser till hela kommunen är den helt enkelt inte tillräckligt urbaniserad. Ett sätt att illustrera detta är att titta på hur stor andel av befolkningen som bor i tätort i våra fyra största kommuner:

Stockholm99,9%
Göteborg98,8%
Malmö99,5%
Uppsala87,3%

Det är alltså ganska uppenbart att Uppsala har en helt annan karraktär än de övriga tre städerna. För mig är detta inte någon nackdel. Tvärtom anser jag att det är bra att Uppsala stad har en stark och växande landsbygd som omger den och mängder av mindre och medelstora tätorter som frodas.

måndag, november 07, 2011

Annie Lööf i inspirerar i EnköpingCenterpartiets partiledare Annie Lööf inledde sin Framtidsresa med att besöka Enköping. På dagen träffade hon bland annat en del företagare och på kvällen var det medlemsmöte för centerpartisterna. På möte betonade Annie Lööf vikten av att resa och träffa människor runt om i landet, inte minst för att det ger henne energi och inspiration i uppdraget som näringsminister och partiledare. I Enköping träffade hon bland annat Robinsonskolan. Från mötet med Enköpings företagare hade hon fyra sidor med förslag nedtecknade.


Hon talade också om det viktiga i att ta ansvar. "Tar man ansvar i dag innebär det möjligheter i morgon", påpekade hon och lyfte fram Centerpartiets tradition att ta ansvar också i svåra tider och att hela tiden vara med och åstadkomma något istället för att stå vid sidan och titta på.

Annie Lööf talade också om ett samhälle där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar, men att det ibland finns till exempel geografiska hinder i vägen. Hon poängterade också på ett bra sätt fram att vi behöver göra mer för de mest utsatta i samhället - bland annat hemlösa och ungdomar med psykisk ohälsa - och lyfte då också fram det arbete som Solveig Zander har gjort och gör (se klipp).
Läs mer i Ena-Håbo, Radio Uppland .

fredag, november 04, 2011

En dygn i krisens tecken

Under ett dygn har jag haft förmånen att vara med på länstyrelsens Gimokonferens, som samlar representanter från kommuner, landsting, myndigheter och näringsliv med betydelse för den regionala krisberedskapen. Det har varit väldigt intressant - inte minst bidrar det till en bredare och djupare omvärldsanalys.

En del var direkt kopplat till vårt län, även om det handlade om händelser långt bort. En väldigt bra genomgång av kärnkraftsolyckan i Japan är lätt att omsätta till om något liknande skulle hända vid Forsmark. Beskrivningen av försvarsmaktens nya upplägg av regional ledning är direkt kopplat till samverkan lokalt och regionalt mellan försvaret och civila myndigheter.

Annat kan förefalla som väldigt långt bort från landstingets verksamhet - som Bert Sundströms mycket intressanta betraktelse över utvecklingen i arabvärlden, och särskilt Egypten. Men som vi vet är världen aldrig långt borta, framför allt inte i Uppsala - en del av de demonstranter som bidrog till den arabiska våren har vårdats på Akademiska sjukhuset för sina skador.

Det kanske viktigaste med detta dygn i krisens tecken är att det mentalt öppnat för att tänka det oväntade. Att reflektera över de kriser som kan inträffa. Det är något som behövs med en viss regelbundenhet för att inte tappa bort beredskapen för den stora oväntade krisen i det dagliga hanterandet av mer eller mindre akuta  vardagsfrågor.

torsdag, november 03, 2011

Miljöpartiet hotar kollektivtrafiken

Vi gör nu en satsning på kollektivtrafiken i länet. Vi gör det genom en kraftig förstärkning både av de pengar som landstingets skattebetalare lägger in och genom att under nästa år höja priserna något inom kollektivtrafiken. De resurser som vi på det sättet får ihop är nödvändiga för att få tillstånd de förbättringar som jag tror i stort sett alla inser krävs i kollektivtrafiken - bekvämare bussar till Enköping, ny stomlinje i Uppsala och fler tåg till Gävle - bland mycket annat.

Därför är jag förvånad över att Miljöpartiet i landstinget vill ge kollektivtrafiken betydligt mindre resurser. De säger nej till den prishöjning som ger nästan 55 miljoner kronor i ökade intäkter, men skjuter bara till 25 miljoner i ökad skattefinansiering. Det är i varje fall den enda tolkning jag kan göra efter att ha läst deras pressmeddelande och deras i och för sig tunna alternativ till majoritetens budget.

Det finns ingen beskrivning av var de saknade ca 30 miljonerna ska tas - är det linjer som ska läggas ned eller andra försämringar som ska göras? Jag har faktiskt svårt att ens se att så stora neddragningar är möjliga att göra i kollektivtrafiken nästa år.

Jag har alltid sett Miljöpartiet som en allierad för en förbättrad kollektivtrafik. Men att bygga luftslott av löften, utan en realistisk finansiering för inte framåt. Med sitt förslag om neddragningar med 30 miljoner riskerar de dessutom att försvåra för all som arbetar för att kollektivtrafiken ska få mer resurser under kommande år.

Läs mer: Miljöpartiets budgetalternativ (pdf)

tisdag, november 01, 2011

Fördubbla kollektivtrafiken

På UNT:s debattsida redovisar vi tankar för framtidens kollektivtrafik i länet.


Idag gör vi från alliansgruppen i kollektivtrafiknämnden något av en programförklaring på UNT:s debattsida. Vi vill redovisa hur vi ser på kollektivtrafiken i Uppsala län i framtiden. De stora satsningar vi vill se, men också tankar kring hur det hela ska finansieras. Vi har dock inte själva satt rubriken - men den är sann. Ska vi klara av den utbyggnad av kollektivtrafiken och med den kvalitet som medborgarna förväntar sig, behöver en del av de ökade resurserna komma från oss som reser.

Några citat från debattartikel:

Kollektivtrafiken behövs för länets tillväxt. Många som bor i Uppsala och omkringliggande kommuner är beroende av väl fungerande pendlingsmöjligheter till bland annat Stockholm, Sala och Gävle. Uppsala läns näringsliv och förvaltningar är beroende av bra tåg- och busstrafik för att anställda ska kunna komma till sin arbetsplats.

Vi skriver också att vi måste "vara tydliga med att det är bilen som är konkurrenten. Det finns ingen samhällsvinst med att människor ställer cykeln och tar bussen, eller hoppar på bussen några hållplatser i stället för att gå".

Med vår inlägg markerar jag, Fredrik Ahlstedt (M), Robert Lemming (FP)och Petra Karlå (KD) att alliansen i landstinget har fortsatt höga ambitioner för kollektivtrafiken:

När vi från landstinget vid årsskiftet tar över hela ansvaret för kollektivtrafiken, fortsätter vi arbetet med att fördubbla antalet kollektivtrafikresor i länet fram till 2020.


Läs hela debattartikeln: Höjt pris nödvändigt