Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, december 19, 2009

Tråkigt för oss som gillar SAAB

Det är naturligtvis tråkigt att personbilstillverkaren SAAB kommer att försvinna, framför allt för oss som gillar bilen. Men är det inte tillräckligt många som vill köpa, så går det i längden inte att tillverka och sälja en bil. I Dagens Nyheter gör Lasse Swärd en analys av vad som gick fel.Han skriver bland annat:


Nu ska GM avveckla Saab under ordnade former. Vackert så. Värre
hade varit om Spyker eller Koen­igsegg försökt, misslyckats och stuckit med de statliga miljarderna och lämnat fabriken i knäet på staten.


Även om oppositionen kommer att försöka få det hela att bli regeringens fel, kan en regering aldrig gör något annat än att ge näringslivet så bra förutsättningar som möjligt. Det är inte statens roll att gå in och ta över enskilda företag. Mona Sahlin, som ett tag tyckte att staten skulle gå in som ägare i SAAB,är nu betydligt tystare. Den som har det högsta tonläget är faktiskt Miljöpartiets Peter Eriksson - det gäller ju att utnyttja SAAB-arbetarnas olycka för att klämma åt regeringen. Något exempel på vilka "långsiktiga ägare" som skule ha köpt bara SAAB ger han dock inte.

Regeringen och Maud Olofsson har  varit aktiva för att skapa förutsättningar för en affär, rgeringen och näringsdepartementet har lagt stor energi på att undanröja hinder för en affär - men det har hela tiden varit tydliga med att det inte kan bli tal om ett statligt ägande. Det är svårt att ens i efterhand se att det hade varit möjligt att göra mer. Det som borde ha gjorts, skulle ha gjorts av GM och för många år sedan.

söndag, december 13, 2009

Samarbete skadligt i opinionen

Håller på att lägga ut kommentarer som jag tidigare skrivit med anledning av olika böcker jag läst på bloggen I vår bokhylla. Hittade då vad jag skrev med anledning en bok om samarbetet mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna 1995 - 1998. Det slår mig nu hur lika de samarbetet verkar ha varit jämfört med dagens allianssamarbete. Ett förtroendefull samarbete med tydliga centerpartistiska framgångar i sakpolitik.

En annan likhet är det magra opinionsmässiga resultatet för Centerpartiet. Även om SCB:s siffrorna i november 1997 var något bättre än i november 2009, visade båda undersökningarna på klara nedgångar sedan föregående val. Centerpartiet är fortfarande duktiga på att uppnå sakpolitiska resultat i samarbeten, men saknar förmågan att skörda opinionsframgångar.

Man kan tycka att det borde vara annorlunda, men det är tydligt att väljarna inte belönar samarbetsingenjörer.

Läs mitt inlägg: Över blockgränsen: Samarbetet mellan centerpartiet och socialdemokraterna

fredag, december 11, 2009

Klokt av SKL

Organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beslutat sig för att inte säga upp avtalet med Vårdförbundet för 2010, trots att det ger ett lönepåslag som är högra än vad andra grupper kan få (om det inte ska leda till försämrad välfärd). När avtalet slöts, mitt i högkonjunkturen, var det nog Vårdförbundet som var mest angelägna att få med möjligheten till omförhandling. Nu är det egentligen arbetsgivaren som skulle behöva få ned lönepåslaget.

Det är ett ändå ett klokt besked från SKL, eftersom det skulle upplevas som en provokation av många av Vårdförbundets medlemmar. Det är dock viktigt att andra arbetstagarorganisationer accepterar att detta är ett avtal som slöts i en annan tid. Det finns ingen möjlighet att ge andra offentliganställda så stora löneökningar. Vårdförbundets avtal måste accepteras som ett tak.


Elis-projektet uppmärksammas

Samarbetet i Enköping mellan skola och social kring elever med stor frånvaro (Elever i skolan - Elis)  finns beskrivet i den redovisning som Skolverket lämnat till regeringen om fördelning av pengar till samverkansprojekt. Projektet har nu övergått i permanent verksamhet.

Det är alltid kul när Enköping uppmärksammas positivt, men kanske särskilt för Elis. Just arbetet med de elever som har hög frånvaro visar tydligt att det inte går att dela upp arbetet i skolan i en del som handlar om kunskap och en annan som handlar om det sociala. Om eleverna inte kommer till skolan, kommer de inte heller att lära sig det de ska.

utdrag ur
Dnr U2006/5879/S
 
Ett annat exempel är Enköping. Här har samverkan organiserats i ”ELIS-team” som arbetat operativt och bestått av respektive skolas elevhälsa, pedagog och personal från socialtjänsten. Det operativa arbetet har startat med en kartläggning av orsaker till frånvaron utifrån frågor om pedagogik, skolmiljö, hemförhållanden, fritid, intressen, relationer och hälsa. Med kartläggningen som utgångspunkt har en analys gjorts och relevanta insatser har satts in. De lyfter fram att en viktig framgångsfaktor i arbetet varit den positiva samverkan med föräldrar som etablerats. Arbetet har varit tydligt förankrat på ledningsnivå genom en styrgrupp bestående av skolchef, socialchef, utvecklingsledare på socialtjänsten och chef för Resurscentrum. En referensgrupp har utgjorts av rektorer för de i projektet ingående skolorna, chefen för socialtjänstens personal och verksamhetsansvarig inom BUP. Till ”Elis-teamet” har en samverkanscoach funnits knuten. Dennes uppgift har varit att handleda teamet i enskilda ärenden men också att hjälpa till med att utveckla samverkansformer. I sin rapport betonar Elis-projektet vikten av att arbetet med frånvaro måste ses i ett helhetsperspektiv utifrån främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. På den främjande nivån arbetar man med att utveckla skolmiljön och relationskompetens, på den förebyggande nivån arbetar man med att förbättra rutinerna för frånvarohantering och på den åtgärdande nivån vid akuta behov finns Elis-teamen. Under hösten 2009 utvecklas arbetet ytterligare och projektet är nu en permanent verksamhet.

fredag, december 04, 2009

Grattis 9A!


En kul sak med att vara nämndordförand är att uppmärksamma de som gör något bra - som 9A på S:t Illianskolan till exempel.

I torsdags delade jag ut ett stipendium från Samstiftelsen Enköpings grundskolas stipendiefond till klassen. En klass som både accepterar alla och är vetgirig och frågvis. I motiveringen när klassen nominerades kan man bland anant läsa:

”Eleverna är positiva förebilder och bidrar till att skapa ett gott klimat. De tar alltid emot nya klasskamrater på ett positivt sätt. Elever som saknade nödvändiga grunder i skolämnena har genom hårt arbete och flit lyckats nå målen för årskurs 9.”

Förutom äran får klassen 5.000 kronor till en skolresa.

Foto: Minna Avrin

tisdag, november 24, 2009

Vad är en styrande majoritet?

Det kan finnas många överenskommelser om vad som utgör en majoritet i en politisk församling och vilka krav man ställer på enighet och gemensamt uppträdande. Men om man ska hitta en minsta gemensamma nämnare för en styrande majoritet, så är det att den består av de partier som röstar för majoritetens budget.

I Enköping valde Folkpartiet att lämna majoritetssamarbetet vid förra kommunfullmäktige, då de inte röstade för majoriteten förslag till förändrad budget. Det betyder att den majoritet som finns i kommunfullmäktige Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna, inte motsvaras av en majoritet i kommunstyrelsen, något som naturligtvis måste rättas till så snart som möjligt.

Det är bara att beklaga Folkpartiets beslut, men jag hoppas att man inför nästa val lyckas få fram kandidater till kommunfullmäktige som är inställda på att samarbeta.

lördag, november 21, 2009

Sanningen om Vattenfall, Maud Olofsson och kärnkraftsavtalet

Det är lätt att få intrycket av att det är förvirrat med turerna kring Vattenfall och regeringen. För den som vill är det dock lätt att få en relativt begriplig bild. Det är bara att lyssna till vad Vattenfalls styrelseordförande Lars Westerberg sa i en radiointervju den 13 november.

Intervjun handlar om konsekvenserna av Vattenfalls avtal som innebar att hela koncernen kunde få ta smällen vid en kärnkraftsolycka i Tyskland. Westerberg bild är att Vattenfalls ledning inte förstått konsekvenserna av avtalet. Det betyder att ledningen inte kunnat ge styrelsen fullständig information, därmed har inte heller ägarens - alltså statens - representanter i styrelsen kunnat rapportera om de konsekvenserna.

Det som är mest intressant är när han beskriver hur risken upptäcktes. I inslaget (efter ca 1 min 15 sek) säger han:

"Den har vi sen, så småningom, blivit varse, dels genom internt arbete, och även genom tips från näringsdepartementet".

Det är alltså tydligt att det verkar som om frågorna från näringsdepartementet kom före informationen till näringsdepartementet. Det är bara synd att svenska media inte klarar av att beskriva verkligheten, utan hellre skildrar oppositionens pajkastning.

Läs om oppositionens pajkastning: Olofsson lögnanklagades av oppositionen,
”Vattenfall styr näringsdepartementet”, Oppositionen tror Olofsson ljuger  ,Förtroendet för Olofsson skakat , Maud Olofsson grillad i riksdagen om VattenfallLänk till hela inslaget: Vattenfalls vd förstod inte risken
Länk till intervjun med Lars Westerberg Vattenfalls styrelseordförande Lars Westerberg

söndag, november 15, 2009

"Enköping - där är man nöjd med skolan"

Lyssnade på Länsbarnombudsmannen på IOGT-NTO:s inspirationsdag i lördags. Hon prenterade sitt arbete och även Liv och Hälsa Ung. "Enköping - där är man nöjd med skolan". Det var den spontana kommentaren när hon hörde att jag var från Enköping. Detta utan att hon visste att jag är ordförande i Nämnden för förskola och grundskola. Kul!

Liv och hälsa Ung är ett bra projekt som ger mycket information. Ett utvecklingsområde är att elever och skolpersonal ska få återkoppling. Detta är i mycket skolans uppgift, och skolorna i Enköping har fått uppdrag att redovisa har de använder resultaten. Jag tror dock att det vore bra om landstinget också såg till att alla de elever som deltagit får en kort återkoppling om vad resultatet blev och hur det används, som ett tack och för att motivera dem för att delta i framtida undersökningar.

onsdag, november 11, 2009

Tydligt besked från Maud

Vattenfall ska inte sälja sitt elnätet. Något köp av brittisk kärnkraft är inte aktuellt, den idén har avfärdats på affärsmässiga grunder. Maud Olofssons besked efter de senaste dagarnas spekulationer är väldigt tydliga.

Det är inte säkert att Vattenfall för all framtid ska äga elnätet, tvärtom kan det finnas skäl att särskilja distributören av el från den som säljer elen - detta för att nätavgifterna inte ska kunna användas för att subventionera elförsäljningen. Det finns dock starka skäl för att behålla ett betydande offentligt ägande av elnätet, via Vattenfall som statligt bolag eller på något annat sätt.

Vattenfall har under en tid förekommit i mindre smickrande sammanhang och även om det görs en del insatser borde bolaget kunna göra mycket mer för att åstadkomma en grön omställning. Tyvärr verkar det vara för lite av det tankarna i bolagets ledning. Om styrelsen i bolaget inte gör det som är nödvändigt för att bolaget ska åstadkomma resultatet, är det kanske dags för regeringen att fundera över om personerna i styrelsen och Vattenfalls företagsledning har rätt inställning för jobbet.
måndag, november 09, 2009

Regeringen gör ett bra jobb


Regeringen gör ett bra jobb, det anser i varje fall svenska folket. Enligt en opinionsundersökning genomförd av Skop anser 57 procent att regeringen gör ett bra eller mycket bra jobb.

Det är också fler, 35 procent, som tror att en socialdemokratisk regering skulle vara sämre, än som tror att en S-regering skulle vara bättre  (29 procent).

Vi går in i valåret med ett bra utgångsläge, nu gäller det bara att det får genomslag i röster också!

Läs mer: Skop: Regeringen får bra betyg


Foto: Clas Göran Carlsson

söndag, november 08, 2009

Osmidigt av landstinget

Landstingsdirektören i Uppsala läns landsting har erbjudit ledande tjänstemän och politiker möjlighet att vaccinera sig (läs mer på unt.se). Oavsett om det är befogat med hänsyn till verksamheten eller inte är det ínte särskilt smart, folk har alltid en tendens att reta upp sig.Det är extra osmidigt med tanke på att det just nu är brist på vaccin i Uppsala län och de grupper som ska vaccineras är riskgrupperna och barnfamiljer.

I Landstinget Västmanland finns det i varje fall inget sådant erbjudande till ledande politiker. Däremot hoppas jag kunna vaccinera mig och barnen så snart som möjligt. Även om det verkar som om det är rätt vanligt med biverkningar, finns det ingen anledning att riskera att drabbas av influensan.

onsdag, november 04, 2009

Förnominering i Enköping

I kväll har Centerpartiet i Enköping och Södra landstingsvalkretsen haft förnominering, det vill säga fastställt vilka personer som ska vara med i medlemsomröstningen. Jag ställer upp i omröstningen till kommunfullmäktige. Jag var nominerad till landstinget också, men vi har som princip att man endast har uppdrag i en församling, så jag fick välja. Det blev kommunen för min del, även det är uppenbart att det behövs göras en hel del inom landstinget.

När listan blir offentlig kan man upptäcka en del spännande förändringar och jag tro att vi kommer att få ett bra lag både i kommunen och till landstinget..

En hel del politisk diskussion blev det också - mycket landstingspolitik och så diskussion om badhuset - där det handlar om stora pengar för att få det iordning igen.

Jag satt tillsammans med det härliga gänget från politikerskolan och det kändes verkligen positivt inför valrörelsen. Fick också reda på att Urban och Ulrica har en egen blogg - http://centersyskon.wordpress.com/ - väl värd att läsa!

tisdag, november 03, 2009

S sviker pendlarna


Socialdemokraterna i Enköping är tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet beredda att svika alla dem som pendlar med järnväg från (och till) Enköping. Vid kommunstyrelsens sammanträde i tisdags röstade de emot att Enköping skulle ta sin solidariska del av finansieringen av Citybanan - en satsning på infrastruktur som gynnar hela Mälardalen och där kommuner och landsting är med och betalar en liten del.

Det är ett tydligt besked om att Socialdemokraterna i Enköping inte är mogna att vara med och stryra kommunen. Hade de suttit i majoritet hade de varit beredda att riskera ett projekt som alla andra i regionen är med och betalar och som har mycket stor strategisk betydelse för Enköping och som ökar möjligheterna till miljövänligt pendlande i hela regionen.

ps. Ännu ett exempel på att socialdemokraterna är oseriösa är att det när vi beslutade om extra tillskott i budget 2010 ville skära ned 500 000 kronor på kommunstyrelsens projekt, men utan att berätta vilket projket de ville ta bort. Istället ville de lägga till ytterligare ett projekt, men utan finansiering.

måndag, november 02, 2009

Lyckat möte i Litslena

Mötet med jordbruksminister Eskil Erlandsson i Litslena bygdegård förra onsdagen var mycket lyckat. Fullt i lokalen och en jordbruksminister som gjorde klart vad det betyder att jordbruksdepartementet leds av en centerpartist.

Han kunde också redovisa många positiva saker som hänt. Mer pengar till enskilda vägar, sänkta egenavgifter, mindre krångel, slopad handelsgödselavgift, mer pengar till rovdjursersättningar, ytterligare pengar till Matlandet Sverige.

Kul att höra hur han visat upp den svenska landsbygdsverkligheten för sin europeiska kollegor. Sverige med "Ibland stränga vintrar och där åkrarna inte alltid är fyrkantiga".

Centerpartisterna från Enköping hade ordnat med kaffe och mackor.


torsdag, oktober 22, 2009

Dags att dela Stockholm?

När Ansvarskommittén lade fram sitt betänkande sattes en maxgräns på 2 miljoner invånare per region. Större borde ingen region vara ansåg Ansvarskommitén. Vid halvårskiftet passerade Stockholms län två  miljonersstrecket - dags för en delning av Stockholms län?

tisdag, oktober 20, 2009

Fullmäktige - mest delårsrapport


Kvällens stora debatt, den om Citybanan, blev inte av. Vi bordlade ärendet i avvaktan på finansutskottets behandling. Istället blev det en hel del diskussion om delårsbokslutet.

Nu är ju upplägget på delårsbokslutet att det där inte ska redovisas en massa måluppfyllelse och likande. Då är det lite frustrerande att många ändå ställer frågor som om det skulle redovisas.

Själv lyfte jag fram några av de positiva saker som händer inom förskola och grundskola i Enköpings kommun, till exempel de inspiratörer som finns i förskolan. Duktiga anställda som sprider det de är särskilt duktiga på till andra förskolor. Just nu handlar det om att arbeta i stora barngrupper, dokumentation och genus.

Jag passade också på att berätta lite om det det projekt - Elever i Skolan (Elis) som vi har haft tillsammans med socialförvaltningen. Det har gått ut på att få de elever som har svårast att komma till skolan att komma till skolan. Det handlar mycket om kartläggning och analys och ett mycket aktivt teamarbete.  Ett mycket bra arbete som nu kommer att permanentas i hela kommunen.


Idag blev det också klart nämnden får del av de extra pengar som regeringen gett i statsbidrag - pengar som helt går till att städa upp efter det att regering och riksdag beslutat om nya regler för lokalpengar till enskilda förskolor som saknar förankring i verkligheten.

torsdag, oktober 15, 2009

Eskil kommer till Enköping


Jordbrukminister Eskil Erlandsson kommer till Enköping, närmare bestämt till Litslena bygdegård den 28 oktober. En stor del av min arbetstid den senaste tiden har gått åt för att få ihop det hela.

Egentligen ville vi ha honom till Västmanland, men efter kontakt med LRF Mälardalen stod det klart att Litslena bygdegård är det som gäller om man vill locka folk från hela Mälardalen.

Inbjudan (PDF) finns här: En kväll med jordbrukministern


Foto: Erik BratthallCenterpartiet kommer att bjuda deltagarna på kaffe och smörgås.


ps.  Det var också i Litslena bygdegård vi hade vår bröllopsfest - så där har varit trevliga tillställningar förr!tisdag, oktober 13, 2009

MAIA - ett lyckat exempel

Idag var jag och lyssnade på en eftermiddag med MAIA i Enköping. Det var Barbro Henriksson som berättade om de glömde - eller kanske gömda - barnen. MAIA är en bred verksamhet där kommun, kýrka och organsiationer hjälps åt för att göra det bättre för de barn som växer upp i familjer med missbruk (bland annat).

MAIA var tidigare ett projekt med är nu en permantet verksamhet. Det som känns bra är det breda samarbetet som inte bara innhåller gruppverksamhet för barnen, utan också klassrumsföreläsningar (så att barnen/ungdomarna vet att det finns grupper), postivt föräldraskaps grupper och Vettig Vuxen kurser för alla som finns runt barn.

När jag vear ny i JUNIS förbundsstyrelse tog jag initaitiv till att rapport om stödgrupper för barn till missbrukare i landets kommuner. Det är en rapport som fortfarande görs (ladda ned den senaste upplagen här). För mig är det naturligtvis kul att nu vara verksam i en kommun - Enköping - som har så mycket bra verksamhet.

onsdag, oktober 07, 2009

Lärarförbundet - min favorit

Kvällen har jag ägnat åt ett möte annordnat av Lärarförbundet i Enköping om skolan i kommunen. Vi var ett antal politiker av olika kulör som deltog i ett samtal (även om vi naturligtvis inte kunde avhålla oss från en och annan släng av debatt).

Det blev ett bra samtal, som understödjer min uppfattning om att vi är på rätt väg i Enköpings skolor. Att vi lyft fram ledarskapets betydelse - både på skolan och i klassrummet. Att vi gör rätt som har ett resursfördelningssystem som tar hänsyn till olika förutsättningar på olika skolor.

Vi talade också mycket om lärarna arbetssituation och om allt ytterligare de fått sig pålagt. Här borde regeringen ta sitt ansvar och se över lärarna administrativa börda och även se över om rektor verkligen måste ha så många saker som rektor har direktansvaret för. Samtidigt är det mycket som måste dokumenteras - både när det gäller elevärenden och kunskaper.

En fråga som lyftes av en förälder i publiken var de barn som har särskilt lätt för vissa ämnen . Det är klart att också de eleverna måste få utmaningar på sin nivå. Skolan uppgift är att hjälpa alla elever att utvecklas så långt som möjligt.

Det som är kul med Lärarförbundet är att det alltid blir konstruktiva och positiva diskussioner, men samtidigt tydliga i sina synpunkter. Det gör att Lärarförbundet är en organisation man lyssnar på.

tisdag, oktober 06, 2009

Socialdemokraterna i Enköping riskerar Citybanan

Det är tur att oppositionen i Enköping inte styr i kommunen. Vid kvällens möte med kommunstyrelsen röstade de nej till att Enköping skulle ställa upp på uppgörelsen om Citybanan. Hade de fått bestämma hade Enköping alltså tagit hela projektet som gisslan.

Man kan diskutera vem som borde betala och hur mycket, men i praktiken finns det en bred uppgörelse som alla seriösa aktörer ställer upp på. Enköpings kommun är i detta sammanhang en liten del i ett stort sammanhang. Vi vet att Citybanan är nödvändig, inte bara för att alla de Enköpingsbor som pendlar till Stockholm ska få bättre pendlingsmöjligheter, utan för tillväxten i hela Mälardalen. Det är också en satsning med tydlig miljöprofil.

Ansvarsfulla kommun- och landstingspolitiker - oavsett politisk färg - förstår detta och de förstår att om vi i kommuner och landsting ska kunna påverka staten måste vi vara eniga. Därför är det också bra att de kommuner och landsting som är berörda är överens om att villkora stödet med att det förslag till avskrivningsregler som Åke Hedén (c) lade fram i sin utredning ska gälla (läs mer här Finansregler hotar Citybanan).

Citybanan är ingen partiskiljande fråga. Men oppositionen i Enköping vill rösta nej. Ett tydligt exempel på varför det är bra om de får fortsätta i opposition också efter nästa val.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Läs också om hur kommuner betydligt längre bort agerar: Hällefors ,Hallsberg , KöpingTierp

Se informationsfilm om Citybanan

onsdag, september 30, 2009

Nätet 10 år

Igår kväll var jag och lyssnade på ett föräldrasamtal där fyra föräldrar talade om hur det var att vara förälder till ett barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Arrangör för föreningen Nätet i Enköping som firar 10 år i år.

En mycket intressant kväll som åtminstone gav en liten inblick i hur det påverkar hela familjen. Jag blev också glad när jag såg att det var många från vår verksamhet som var med och lyssnade.

Barn med neuropsykiatriska diagnoser finns i alla skolor och är en del av skolans vardag, precis som det finns barn som av andra orsaker behöver bemötas efter sina behov. Det som är förvånande är att det idag tydligen inte är självklart att den som går en svensk lärarutbildning får kunskap om att dessa barns diagnoser och behov. Självklart kan inte lärarutbildningen göra alla till experter på allt - men en grundläggande kännedom borda alla lärare ha med sig.

tisdag, september 29, 2009

Pedagogiskt pris i Enköping

Idag har vi arbetsutskottet i Nämnden för förskola och grundsskola i Enköping tagit det första steget för att instifta ett pedagogiskt pris i kommunen. Vi har under en tid talat om att vi på något sätt borde ha möjlighet att uppmärksamma goda pedagogiska insatser i förskolan och grundskolan.

Idag gav vi skolchefen i uppdrag att ta fram förslag på ett pris för goda pedagogiska insatser i Enköpings förskolor och grundskolor. Jag hoppas att det inte bara kommer att leda till många nomineringar, utan också till att man i förskolan och grundskolan i Enköping ser och uppmärksammar varandras goda arbete.

lördag, september 26, 2009

Extra månadslön med Alliansen


Har idag lyssnat på Fredrick Federley som talade på Västmanlands distrikts förnomineringsstämma. Mycket om hur Alliansen i regeringsställning stärkt de enskilda människornas frihet med olika valfrihetsreformen och ökad konkurrens.


Fredrick Federley lyfte också fram de inkomstskattesänkningar som regeringen genomfört. Påpekade att jobbskatteavdraget, med fokus på låg- och medelinkomsttagare, i grunden är en centeridé.


Låg- och medelinkomsttagare har í praktiken fått en 13:e månadslön tack vare regeringens skattesänkningar.


Hur mycket av den månadslönen vill vänsterkartellen ta bort?

fredag, september 25, 2009

Kampanj för avtal i Köpenhamn


En brett gäng organisationer har nu satt igång en kampanj för att visa sitt stöd för ett globalt klimatavtal där alla länder ska delta.

Jag har skrivit under - gör det du också!

www.2grader.se

onsdag, september 23, 2009

Ge miljöbilar parkeringsrabatt!

På Kommunfullmäktige idag kom Thord från Miljöpartiet med en riktigt bra idé, nämligen att det skulle vara billigare för bilar som inte drivs av fossila bränslen att parkera i Enköping. Problemet med sådan idéer som dyker upp är att det inte alltid är möjligt att tänka igenom dem klart under ett sammanträde. Det är ingen slump att det finns beredningstvång inför fullmäktigebesluten.

Därför är jag, som jag sa i fullmäktige, allergisk mot förslag som läggs fram för sittande fullmäktigeförsamling. Men jag var också noga med att påpeka att det var en bra idé och att vi från majoriteten tänkte återkomma med ett förslag.Istället för att acceptera vår i grunden positiva inställning, blev det votering. Sådan är politikens verklighet, ibland voteras det mer av princip, än för att det finns olika uppfattningar.

Det finns också ett tydligt problem med Thords förslag och det är att det bara handlar om bränsletypen - fossilbränsle eller inte. Jag tror att det som borde vara grunden för en parkeringsrabatt ska vara miljöbelastningen, inte vilket bränsle bilen går på.

måndag, september 21, 2009

Pengar till skolkultur

I budgeten utvidgar regeringen Skapande skola-satsningen till att också omfatta år 4-6. I Enköping har bi gjort en hel del bra inom ramen för de pengar som vi fått för år 7-9. Det har varit ett nöje att ta del av elevernas utställningar.

Samtidigt har jag mycket svårt att förstå varför regeringar ska hålla på med detta småduttande med särskilda projekt för det ena och det andra, allt efter hur vinden blåser eller vad ministern för tillfället vill flörta med för opinion. Resultatet blir små tillskott och mycket byråkrati, samtidigt som det är långtifrån alltid som det stimulerar den verksamhet som behövs just på den lokala skolan.

söndag, september 20, 2009

Gröna band för nattakuten


Centerpartiet i Enköping kämpar för att behålla både nattakuten och intensivvårdsavdelningen på Enköpings lasarett. Inför landstingets beslut försöker vi nu tillsammans med många andra enköpingsbor skapa en opinion så att även landstingspolitiker från andra delar av länet ska lyssna till de goda argument som finns.

I går startade vi en kampanj som ger alla som vill en möjlighet att vissa sitt stöd för nattakuten genom att knyta ett grönt band på sin balkong, i ett träd i trädgården eller någon annanstans.

Bland dem som delade ut gröna band och samlade in namn var vår riksdagsledamot Solveig Zander.

lördag, september 19, 2009

Ny blogg

Det är kul att blogga, det upptäckte jag under EP-valrörelsen. Samtidigt är det svårt att hinna med hålla uppe bloggandet, det finns ju trots allt en del annat att göra. Men jag ska göra ett försök att åtminstone då och då kommentera politik - både i Enköping och i världen utanför Sveriges närmast stad.