Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, april 27, 2016

Längre väntan på ambulans till KnutbyDe som bor i Knutby får vänta längst på ambulans i hela Uppsala län. I genomsnitt (mediantid) tar över 34 minuter innan ambulansen är på plats - på ett prio 1 uppdrag! Det vill säga i de fall som det är riktigt bråttom. Det är en förlängning av väntetiden med nästan 5 minuter sedan i fjol, trots att landstinget nu har ambulansdirigeringen i egen regi och snabbat upp den processen.

Resultatet framgår av det interpellationssvar som jag fått av Bertil Kinnunen (S) och där jag frågor hur mycket bättre det blivit sedan jag i fjol frågade om insatstiderna till en del tätorter i lånet. Facit är inte uppmuntrande. På många ställen, inte bara i Knutby, har det blivit sämre.

Allt har dock inte blivit sämre. Enligt denna statistik så har tiderna till Harbo sjunkit rejält.

Sammantaget är det dock klart och tydligt att det behövs åtgärder. Med mediantider på en halvtimme betyder det att mer än hälften av dem som behöver en ambulans verkligen snabbt får vänta längre än så. Det är ju inte heller så att det handlar om Norrlands inland - Knutby och Almunge är viktiga tätorter i Sveriges fjärde största kommun.

Centerpartiet lyfte
detta med tillgång till ambulans som en viktig fråga i valrörelsen. Vi hade också med en ny ambulansstation i Gränby i Alliansens gemensamma valplattform. En ny ambulansstation i Gränby beräknas förkorta insatsen till Knutby och Almunge med cirka 10 minuter. Ännu har inget besked om detta kommit från Socialdemokrater och Miljöpartister, utan i denna som i många andra frågor är det väntan som gäller.


Insatstider enligt interpellationssvar 2015 och 2016


Tiden avser mediantid.