Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, december 21, 2012

Mälarbanan ska prioriteras!

Regeringen har nu beslutat om direktiv till Trafikverket för åtgärdsplanering av de stora infrastruktursatsningar som riskdagen beslutat om. Ett viktigt besked, både för länet och regionen, är att regeringen tydligt lyfter fram utbyggnaden av Mälarbanans hela sträckning.

I direktiven skriver regeringen:

Vid Citybanans färdigställande 2017 kommer kapacitetsbrister att uppstå på närliggande systemviktiga järnvägsobjekt. Därför ska Trafikverket särskilt prioritera förslag till åtgärder på Mälarbanan, bandelen Barkarby–Tomteboda.

Att bygga färdigt Mälarbanan är viktigt för hela regionen och är en tydligt prioriterad del i det gemensamma arbete som är gjort. Att regeringen nu ger besked om att detta ska prioriteras är välkommet. Förhoppningsvis kommer det att innebär att hela banan, inklusive Huvusta-Sundbyberg-Duvbo kommer att stå klar senast 2025.

För oss i länet kommer det också att vara viktigt att tydligöra hur andra viktiga infrastrukturinvesteringar passar in för att bygga ett hållbart samhälle. Det handlar inte minst om behovet av förstärkningar på Ostkustbanan för öka kapaciteten - både för att möjligöra ytterligare bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen - till exempel vid ett Uppsala Södra i Bergsbrunna, men också för att förbättra hela regionens tillgång till Arlanda.

I detta sammanhang ingår också behovet av förbättringar på Dalabanan och byggandet av Aroslänken mellan Enköping och Uppsala. Inte minst kommer Aroslänken, i kombination med bättre språkapacitet på Ostkustbanan, att ge nya möjligheter för regionen att ansluta till Arlanda, utan att behöva passera igenom Stockholm. Aroslänken är ju inte i första hand en järnväg för pendlare mellan Uppsala och Enköping, utan ett sätt att bygga samman nägra av Sveriges största städer.

torsdag, december 20, 2012

Centerpolitik förverkligad på torget


Idag invigdes skridskobanan på Stora torget i Enköping. För den som går tillbaka och läser Centerpartiets kommunala handlingsprogram  känns det naturligtvis extra roligt. Där beskrivs just hur kommunen och andra ska arbeta för att skapa ett levande ett centrum. Ett exempel som ges är just skridskobana på torget vintertid!

Kul!

Läs om invigningen i EnaHåbo

onsdag, december 19, 2012

Kollektivtrafiken bra för näringslivet

Ur UNT:s bilaga Uppgång
I UNT:s bilaga Uppgång om näringslivet i Uppland har tre näringslivsprofiler fått uttala sig om vilka händelser i regionen som haft störst betydelse för näringslivet. under 2012. Alla tre lyfter på olika sätt fram kollektivtrafiken. Tiina Mykkänen på Destination Uppsala lyfter fram de ökade pendlingsmöjligheterna: både dubbeldäckarna till Västerås och pendeln till och från Stockholm.

Maria Ranka på handelskammaren Stockholm/Uppsala lyfter fram SL-pendeln Stockholm-Uppsala och Upptåget till Sala och Gävle. Jan Hammerling, vd på Atrium, lyfter fram landstingets övertagande av kollektivtrafiken som "skapar bättre förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik över länsgränserna".

Det är roligt att så tydligt se att kollektivtrafikens betydelse för ett växande näringsliv och däremed en växande region lyfts fram.


Äntligen klart om rättvisa villkor

Änrligen är det klart att regeringen kommer att lägga fram ett nytt förslag till kommunalt utjämningssystem som rättar till de orättvisor som finns i dagens system. I länet är det framför allt Heby och Tierp som har missgynats av dagens system och som ny kommer att få mer rättvisa förutsättningar.

Att modernisera utjämningssystemet, inte minst genom att anpassa det till hur dagens användning av förskolan ser ut, har varit nödvändigt. Det är bra att det nu, tack vare ett hårt arbete av Centerpartiet både lokalt och centralt, blir verklighet.

måndag, december 17, 2012

Landstinget ska stärka landsbygden

I dag har landstingsstyrelsen behandlat förslaget till politisk inriktning för landstinget. Beslut kommer sedan att tas av Landstingsfullmäktige. Det står naturligtvis mycket klokt i dokumentet, om vård och inte minst om kollektivtrafik. Men det är en annan punkt som jag särskilt vill lyfta fram. Under regional utveckling slår vi fast att:

Landstinget ska som regional samhällsaktör i sina beslut medverka till att stärka utvecklingen av länets landsbygd och mindre och medelstora orter.


Denna inställning har inte alltid varit självklar i den svenska samhällsutvecklingen. Det är därför ett viktigt besked som visar vad som är majoritetens inställning till landstinget roll i den regionala utvecklingen. Det är sådana här dagar man känner sig särskilt stolt över att som centerpartist vara med och styra Uppsala läns landsting.

torsdag, december 13, 2012

Norrländska tigrar
I vilken del av Sverige sker Sveriges tillväxt? Om man jämför i vilka län tillväxten i Sverige skett sedan 2007 är svaret Norrland. Samtliga Norrlands län växer snabbaer än Sverige i genomsnitt. I topp - Jämtland - där bruttoregionalprodukten växt med 24 procent, precis över Norrbottens 22 procent. Sedan lyckas Halland och Uppsala län tränga sig in på listan över snabbväxarna med 12 respektive 11 procents tillväxt.

Stockholm, som ofta utpekas som Sveriges tillväxtmotor, har växt med 10 procent - lika mycket som Västernorrland. Därefter följer de båda sista Norrlandslandstingen - Gävleborg och Västerbotten med 9 procent. Genomsnittet i Sverige landar på 7 procent.

Det finns naturligtvis många sätt att räkna och beskriva tillväxt och tillväxtens förutsättningar. Resultatet beror delvis på vilka år som jämförs. Men detta är också en bild av var tillväxten i Sverige sker, som vi som är verksamma i storstadsområdena inte riktigt alltid förstår och inser betydelsen av.

Jämförelsen är den relativa ökningen av total bruttoregionalprodukt i löpande priser.


onsdag, december 12, 2012

Var det bättre förr?

Det har varit några hårda dagar för trafiken. Först ovädret i förra veckan, då till och med busstrafiken fick ställas in. Så SJ:s alla inställda tåg. Man kan förstå att det blir problem när det blir oväder och SJ:s problem är väl följden av år av bristande investeringar.

Ibland tas dessa händelser till intäkt för att det var bättre förre och allt skulle lösa sig bara man lät staten ta ett samlat ansvar för allt, som förr i tiden. Men förr i tiden var nog inte så bra som man tror idag - vilket framgå av följande inslag från TV 1976 (ur Aktuellt december 1976).


 

Vart är vi på väg?

På spåret är en favorit -åtminstone hos mig. Jag har nu satt ihop en egen omgång av tävlingen - inte direkt mästarklass vad gäller svårighet, men har gjort vad jag kan för att hålla nere nivån på ordvitsarna.

 Svårigheten är ju inte att komma på vart vi ska, utan att komma på vad som menas med ledtrådarna. Skriv gärna in ditt försök till förklaring i kommentarfältet.


lördag, december 08, 2012

Dan före dan

Redo för ett nytt tågsystem.

Klart för betalning. Går också att köpa biljett på tåget.

Om tåget inte går är det förberett för ersättningsbuss.


Idag var det dan för stora tidtabellsdagen. I morgon är nya tidtabellen som gäller och alla som tänker åka kollektivt till jobbet på måndag bör kolla den nya tidtabellen. Ett tips är att de gamla invanda tiderna antagligen inte gäller!

I morgon är det stor invigning i Uppsala av SL:s  pendeltåg till Uppsala och utvidgningen av Upptåget till Morgongåva, Heby och Sala i Uppsala där jag kommer att medverka. Det ska bli kul!

Som bilderna ovan visar är det nu förberett för de nya tågen på Heby station, även för den eventualitet att tåget inte skulle gå. Första tåget till Heby kommer dock förhoppningsvis att anlända till Heby klockan 09:13 i morgon!
onsdag, december 05, 2012

Centerpartiet i Uppsala län populärast i landet


Centerpartiet är tredje största parti i Uppsala län enligt SCB:s senaste
partisympatimätning.
SCB:s stora  undersökning av väljarsympatier bryts ned också på valkretsnivå. I den senaste mätningen får Centerpartiet 8,8 procent av sympatierna i Uppsala län. Det betyder att vårt län är det län där Centerpartiet har störst stöd i hela landet (möjligen med undantag av Gotland, där antalet tillfrågade är för litet för att redovisas ).

Av partierna i Uppsala län är det bara Socialdemokraterna och Moderaterna som är större än Centerpartiet, även om skillnaden mot Miljöpartiet är väldigt liten. Av Sverigedemokraternas stora framgångar på riksnivå syns inget. Inte heller verkar det räcka med starkt profilerade kommunalråd i Uppsala - kanske handlar det om innehåll i budskapet, kanske är det så att det faktiskt är riksdagspolitiken som avspeglas.

Det är självklart så att underlaget i de enskilda valkretsarna är litet och den statistiska osäkerheten är stor, men det som är intressant är att Centerpartiet i länet visar en stadig kontinuerlig ökning från maj 2010 till nu. Det tyder på att det finns ett underliggande ökande stöd för Centerpartiet i länet. Och eftersom detta handlar om riksdagsvalet är det ett gott betyg till vår riksdagsledamot Solveig Zander.

tisdag, december 04, 2012

Fler vagnar behövs på tåget!

Dagens EP
Idag skriver jag tillsammans med Centerpartiets riksdagsledamot (och därmed med dagliga erfarenheter av SJ:s regionaltågtrafik) och kommunalråd Kenneth Löthegård i EP om SJ:s regionaltågtrafik på Mälarbanan. Dagliga rapporter om inställda, försenade och knökfulla tåg inger oro.

Enköpings-Posten finns inte tillgänglig på nätet så här kommer texten i sin helhet:


Det behövs fler vagnar på tågen!

Goda kommunikationer är nödvändigt för att ett samhälle ska fungera. Det gäller inte minst Enköping eftersom många enköpingsbor idag arbetar utanför kommunen. Många pendlar till Stockholm och då är tåget det mest hållbara alternativet, inte minst för miljön.
Men det måste också fungera i praktiken. Idag finns det tyvärr en hel del problem, både vad gäller tillförlitligheten i trafiken och den tjänst som SJ erbjuder. Idag händer det alldeles för ofta att vi som reser från Enköping får stå på tåget in till Stockholm på morgonen, att vi drabbas av förseningar eller till och med inställda tåg.

På sikt krävs det en utbyggd infrastruktur. Mälarbanan måste helt enkelt byggas färdigt så att trafiken från bland annat Enköping kan få den tillförlitlighet och frekvens som vi förväntar oss.
Redan på kort sikt måste SJ sköta sitt uppdrag att till en rimlig kostnad transportera människor, sittande och i tid, till sina destinationer. Det finns i ord en betydligt mer positiv inställning från SJ när det gäller regionaltågtrafiken i Mälardalsregionen än tidigare. Det är bra. Men ord kan inte ersätta handling. Den 9 december börjar en ny tidtabell gälla. Då försvinner också ett antal direktavgångar från Västerås. Då gäller det att SJ visar att de åter förtjänar vårt och sina kunders förtroende genom att uppfylla löftet om fler vagnar på tågen.

Vi värnar den nya kollektivtrafiklagstiftningens intentioner och ser gärna fler kommersiella aktörer. Men det är också viktigt att de kommersiella aktörer som finns idag, som SJ, klarar av att ta sitt ansvar. En fungerande pendling är en grundläggande förutsättning för tillväxt både i vår kommun och i övriga landet. Om de som driver verksamheten på kommersiell grund inte klarar av att leverera ett tillräckligt bra alternativ kan det bli nödvändigt för samhället att gripa in. Det är därför bra att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen nu förbereder sig för att ta ansvar för den regionala tågtrafiken om SJ inte klarar av att leverera.

Solveig Zander (C)
Riksdagsledamot
Johan Örjes (C)
Landstingsråd
Kenneth Löthegård (C)


fredag, november 30, 2012

Bara i Landstinget i Uppsala län

Ur Dagens Samhälle


Diskussionen kring betalningen för de vårdcentraler som Carema drivit på entreprenad har varit hård i vårt landsting. Min utgångspunkt har varit vad som varit bäst för patienterna, men självklart skulle vi också ha rimligt betalt. Efter en värdering kom landade det i ett rimligt pris.

För den som kritiserar oss för att ta för dåligt betalt kan de vara intressant att ta del av en artikel i Dagens Samhälle. Där framgår att Carema aldrig tidigare betalat för att ta över en vårdcentral som de redan drivit. Ännu ett tydligt exempel på hur vi i den politiska ledningen för Landstinget i Uppsala län tar ansvar för ekonomin.

fredag, november 23, 2012

Bättre lite ofta, en mycket sällan

Det finns en del saker som blir dyrare med att köra bussar och tåg. Den som har lön kan räkna med att man får (och förtjänar) högre lön. Kostnaderna för bränsle kan man räkna med går upp. Det betyder att också kostnaderna för kollektivtrafiken stiger och då måste de priser som kunden betalar följa med. Frågan är då om man ska höja priserna ofta och lite eller sällan och mycket.

Vi tror att små steg ofta är bättre än stora steg sällan - därför räknar vi med att höja priserna i kollektivtrafiken varje år ungefär i takt med prisutvecklingen.

Vad är då alternativet? Alternativet är att ständigt minska trafiken istället. Det är fel väg att gå. Ska vi fördubbla resandet behövs det snarare mer och bättre kollektivtrafik.

Inslag i Sveriges Radio Uppland

ps. Det är också glädjande och en styrka att det är en mycket bred majoritet (om än inte de små oppositionspartierna) som står bakom den inriktning som vi valt för priset.

tisdag, november 20, 2012

Avsiktsförklaring undertecknad

Mårten Levin, Mälab, partar om avsiktsförklaringen framför 
en trevlig karta.

Idag var det dags för infrastruktur- och kollektivtrafikdag inom En bättre sits-samarbetet. Det var både undertecknande av avsiktsförklaring om regional tågtrafik och överlämnandet av de gemensamma övergripande mål för transportsystemet som vi från sju län ställt oss bakom.

Extra roligt som Centerpartist är att just hållbarhet har fått ett helt eget avsnitt in den nya versionen, med en tydligt betoning av de klimatutmaningar som vi har framför oss. Tyvärr hade väl inte alla deltagare på seminariet läst den delen.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd var också med och berättade vad regeringen gjort sedan 2006. Jag kommer själv ihåg de beskrivningar jag fick av dem som kom in och tog över på näringsdepartemenet och det gigantiska hål i finansieringen av infrastrukturen de fick i knät. Nu har vi en regering som sedan dess gjort stora satsning och aviserat ytterligare. Samtidigt var det naturligtvis inte roligt att höra att det trots dessa satsningar kommer att dröja 7-10 år innan järnvägen är i skick!

Jag medverkade tillsammans med mina kollegor i samtal på scenen och lyckades få fram både behovet av att tidigarelägga utbyggnaden av Mälarbanan Tomteboda-Kallhäll, behovet av ytterligare en station Uppsala södra och att det behövs fler vagnar på tågen. Tog också tillfället att lyfta fram den satsning på SL-pendel till Uppsala som görs från den 9 december och att vi fått tillstånd ett bra samarbete med gemensamma biljetter mellan UL och SL. Förhoppningsvis kommer vi att få se fler liknande samarbeten framöver.

Dessa tillställningar är också en tydlig illustration till vilka partier som prioriterat kollektivtrafiken i förhandlingarna efter valen i de olika konstellationer som styr regionens landsting.Om fördubblingsmålet

Börje Wennberg (S) ställde på dagens landstingsfullmäktige en fråga till mig angående mål om fördubblad andel av kollektivtrafiken.

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet står det: "Branschens långsiktiga mål är att fördubbla andelen kollektivtrafik i förhållande till biltrafiken. Detta är också landstingets långsiktiga mål." Den sista meningen lades till efter yrkande från mig på nämndens sammanträde. När det gäller antalet kollektivtrafikresor fonns det ett mål om en fördubbling till 2020 jämfört med 2006.


Jag har i olika sammanhang informerat om att detta är landstingets målsättning, bland annat i en replik i UNT den 14 oktober och i en artikel i UNT den 22 september. Börje Wennberg verkar ha fått för sig att det i branschens målsättning finns ett årtal också för andelen. Då kan det vara bra att gå in och läsa på Svensk kollektivtrafiks hemsida. Där står det:

Det övergripande målet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt. Som ett mål på vägen dit ska antalet resor med kollektivtrafik fördubblas till år 2020.

Precis den målsättning som också anges i vårt regionala trafikförsörjningsprogram.

fredag, november 16, 2012

Kulturinslag - hitta kopplingen till kollektivtrafik

Videon till denna låt har en tydlig koppling till länets kollektivtrafik.

fredag, oktober 19, 2012

Mer om SL-pendeln


UNT 24

UNT:s webb

Radio Uppland


SL-pendeln i Uppsala!

Snart vanlig syn på Uppsala C
Idag kom SL:s pendeltåg till Uppsala för en pressvisning. Om mindre än två månader - den 9 december - kommer tågen att börja gå, varje halvtimme, 800 platser. Tåget blir då ett närmast självklart val för pendling från Uppsala till stora delar av norra Stockholms län.

På kollektivtrafiknämnden igår tog vi också beslut om prissättning. Det kommer att finnas flera olika biljetter att välja mellan som inte funnits tidigare, bland annat införs en möjlighet till 10-resorsbiljett anpassad för smartphone. Kostnad för en resa som gäller hela Uppsala län och hela Stockholms län - 78 kronor per resa. Ungdomar kan köpa en enkelresa som gäller i båda länen för under 50-lappen.

Den nya trafiken gör också att det blir möjligt att förstärka Upptågstrafiken norrut, med timmestrafik till Gävle och halvtimmestrafik till Tierp. Vi kan också öppna en helt ny Upptågetlinje till Morgongåva, Seby Sala. En linje som till och med kan få betydelse för Fjärdhundra i Enköpings kommun om vi lyckas ordna så att busstiderna passar.

TiM-pendlare gör skillnad

I går kväll var jag på ett mycket bra möte på Västerås slott. Det var TiM-pendlarna, föreningen för pendlare med SJ:s regionaltåg, framför allt på sträckan Västerås-Enköping-Stockholm, som bjudit in till möte. På dagordningen - hur pendlingen fungerar. På svarandesidan - framför allt SJ.

SJ ställde också upp med bland annat ordförande Jan Sundling, vilket visar på den betydelse den nuvarande SJ-ledningen ger den regionala tågtrafiken i Mälardalen. Det märks också att det är en annan anttityd och ett annat förhållninsgsätt från SJ än vad det varit tidigare, vilket är en stor förbättring,

Sedan är det en lång väg från visioner om var man vill vara, till att verkligen komma dit. På sträckan Västerås-Enköping-Stockholm är det ofta ont om plats. Ständigt vittnar Enköpingspendlare om att de får stå, något jag själv också fått uppleva när jag åkt i rusningstid till Stockholm. SJ har tidigare lovat att det skulle sättas in fler vagnar på tågen nu i höst, men så har det inte blivit. Det SJ nu säger i ord är helt rätt, men det är först när vi ser resultaten i trafiken som SJ kan börja återerövra förtroendet hos kunder och övriga samhället.

Glädjande var också att Swebus' försäljningschef Ingvar Ryggesjö var med på mötet. Konkurrens och alternativ är bra för kunderna. För ett antal år sedan körde Swebus en linje från Enköping till Stockholm, men den upphörde. Det vore naturligtvis positivt om det åter kunde etableras ännu ett kommersiellt alternativ på sträckan.

Föredömlig värd för mötet var landsövding i Västmanland Ingemar Skogö. Det är trevligt att träffa en landshövding som delar engegemanget för den kommande infrastrukturinvestering som just nu nog är den viktigast för för vårt län, Mälarbanan färdigbygd hela vägen från Tomteboda till Kallhäll.

Denna typ av möten är bra och kommer på sikt att leda till positiva resultat.  Störst skillnad för pendlarna gör TiM-pendlarna nog ändå i det dagliga arbetet med kontakter med SJ i olika former. Inte minst insatserna i samband med "buggen" som ledde till plötsligt höjda priser mellan Enköping och Stockholm visar att TiM-pendlarna behövs och gör skillnad.

onsdag, oktober 17, 2012

Politik som gör skillnad

Naturvårdsverket har presenterat den preliminära statistiken för utsläpp av växthusgaser. Den visar att det efters fem år med en alliansregering där Centerpartiet innehaft miljöministerposten har utsläppen har minskat med 8,5 procent jämfört med 2006. Det betyder att mer än hälften av den minskning av utsläppen av växthusgaser som skett i Sverige sedan 1990, skett de senaste fem åren.

Det betyder inte att det finns anledning att slå sig till ro och vara nöjd. Mycket mer behöver göras.  Men det är ett gott betyg till Andreas Carlgren och Lena Eks insatser som miljöministrar.


Halvtimmestrafik på linje 801


Från den 9 december kommer det att bli halvtimmestrafik med linje 801.

För den som följt utvecklingen är det föga förvånande att UL:s linje 801 mellan Uppsala och Arlanda från nästa års tidtabell återgår till halvtimmestrafik. Inför årets budget var vi tvungna att skära ned på kostnader. I full politisk enighet beslutade vi då att minska turtätheten på linje 801.

En orsak till att besparingen skedde på just den linjen var en bedömning att det var en linje där det potentiellt kunde finnas möjlighet för en rent kommersiell trafik. På många andra håll i landet bedrivs busstrafiken till flygplatserna på rent kommersiell grund. Tanken var att en rent kommersiell aktör skulle kunna ta över från tidtabellsskiftet den 9 december.

När det före sommaren stod klart att det inte fanns något uttalat intresse för en sådan lösning från någon aktör, blev det naturligt att planera för en fortsatt upphandlad trafik också nästa år. Besked om att detta var planeringsinriktningen gavs redan i juni i samband med landstingsfullmäktige (Besked om buss 801). Från sommartidtabellen förstärktes också trafiken i högtrafik.

Inför nästa år görs bedömningen att det är lämpligt att ytterligare förstärka trafiken, eftersom det finns en hög eftersfrågan och det ligger också i den trafikbeställning för 2013 som Kollektivtrafiknämnden fattar beslut om imorgon.

PS: För den som vill ha bakgrunden till det ursprungliga beslutet har jag beskrivit den här: Buss 801 -Namninsamling mot sig själv .tisdag, oktober 16, 2012

Stockholm utvecklar vårdval

Igår träffade jag representanter från Cenetrpartiet i Stockholms läns landsting. Vi diskuterade främst kollektivtrafik och infrastruktur, men det blev en del diskussioner om annat också - bland annat behovet av utveckling av vårdval.

När jag släser debattartikeln i Dagens Nyheter förstår jag varför de var så nöjda. Det som beskrivs i debattartikeln är en utveckling av vårdvalet som stämmer mycket väl med den linje som Centerpartiet förordat. Ett ökad inslag av att fördela resurser efter patineternas behov, ett ökad fokus på hälsofrämjande och förebyggande vård är inslag som kommer att avara bar för stockholmarna.

Inga politiska reformer är statiska, de behöver hela tiden utvecklas. Det gäller också vårdvalet. När vi i Uppsala län utvecklar vårt vårdval finns det skäl att titta på oss omkring och lära av andra. Det finns säkert en del att skruva på så vårdvalet blir ännu bättre än idag.

måndag, oktober 15, 2012

En hållbar kollektivtrafiken

I söndagens UNT svarar jag och Stefan Hanna (C), ordförande Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala, på ett inlägg om vad som ska göras för att förbättar kollektivtrafiken i Uppsala kommun. Vi listar några punkter för en hållbar trafik i staden:
 
  • Fler satsningar på cykel. Gång och cykel är det mest hållbara valet i staden.
  • Parkeringsstrategi och plan i Uppsala som minskar behovet av bilen genom till exempel infartsparkeringar och pendlarparkeringar.
  • Bättre samordning mellan tåg, regionbussar och stadstrafiken.
  • Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken genom företräden i trafiken.
  • Enklare och gemensamt biljettsystem.


Läs hela inlägget här: Kollektivtrafikdel ska fördubblas 
 
 

 
 

torsdag, oktober 11, 2012

SL:s pendel till Uppsala viktigt samhällsintresse

Det är ingen tvekan om att SL:s pendeltåg till Uppsala fyller ett viktigt samhällsintresse. På en gång blir det enklare för alla som bor i Uppsala att ta sig till sina arbetsplatser i norra Stockholm. För personer som arbetar i till exempel Kista kommer pendeltåget på ett helt annat sätt än tidigare blir ett attraktivt alternativ när det inte längre krävs byten i Upplands-Väsby. Något kommersiellt alternativ som kan klarar detta behov fullt ut finns inte.

En del verkar tro att detta handlar om en helt ny trafik, men den principiella skillnaden är just att bytet mellan Upptågetsystemet och SL-pendeln flyttas från Upplands-Väsby till Uppsala C. Det är inte någon tvekan om att det kommer att bli bättre för det stora flertalet resenärer, inte minst eftersom kapaciteten ökar från Uppsala station med de betydligt längre SL-tågen.

Redan idag stannar Upptåget på Arlanda C. Detta är viktigt, inte minst för arbetspendlare som vill ha ett snabbare alternativ än de bussar som UL också kör till Arlanda. Det enda som händer när det gäller trafiken till Arlanda från den 9 december är de som kommer norrifrån behöver byta i Uppsala, medan de som kommer söderifrån slipper byta i Upplands-Väsby. Den bakgrunden kan vara bra att känna till.

onsdag, oktober 10, 2012

Minska myggeländet!
Centerpartiets riksdagsledamot Solveig Zander har skrivit en motion som uppmärksammas av Aftonbladet. Rubriken är "Minska myggeländet" och det handlar naturligtvis om den situation som finns bland annat runt neder Dalälven. I vårt län är det i huvudsak Heby som varit drabbat, men som Solveig påpekar kan problemen snart sprida sig till exempel i Enköping.
Läs hela motionen här: Minska myggeländet

måndag, oktober 08, 2012

Romson har fel - tåg är billigare än flyg

I partiledardebatten sa Åsa Romson att det var billigare att flyga än att åka tåg till Göteborg. Det är fel, i varje fall från Uppsala. Landstingets miljö- och kemienhet har gjort en jämförelse vad en resa till Göteborg i genomsnitt kostat under första halvåret 2012. Genomsnittspriset för en flygresa låg på 920 kronor (inklusive resa till och från flygplatsen). Genomsnittspriset för en tågresa var 512 kronor.

Det är klart att det vid enskilda tillfällen kan vara så att flyget blir billigare än tåget, men det är ingen tvekan om att tåget generellt är det billigaste alternativet för resor mellan Uppsala och Göteborg. Det är synd att Romson med sin argumentering bidrar till att sprida myten om det dyra tåget och därmed riskerar att bidra till att fler väljer flyget.

torsdag, oktober 04, 2012

"Alliansen satsar på kollektivtrafik"

I det nummer av Uppsalatidningen som kommer ut idag skriver jag och Uppsalas kommunstyrelseordförande Fredrik Ahlstedt om hur alliansen på alla nivåer satsar på kollektivtrafik. Särskilt lyfter vi fram satsningen på SL-pendel ända fram till Uppsala och de satsningar regeringen gör på drift och underhåll av järnvägen, där sträckan Stockholm-Uppsala särskilt uppmärksamats.

onsdag, oktober 03, 2012

Besked om spårtaxi

Erik Weiman har idag i UNT (finns ännu inte på webben) och Sveriges Radio gett besked om hur landstinget ser på det önskan om samarbete kring spårtaxi som Uppsala kommun framfört. Framför allt i UNT finns en tydlig förklaring till varför landstinget inte ska ta någon ekonomisk risk. Däremot har det hela tiden varit klart att landstinget i sina olika roller kommer att delat i arbetet, vilket klart framgå av det svar som skickats till kommunen (se nedan)


tisdag, oktober 02, 2012

Edstav sätter pengar före patienten

Patineten i centrum är en viktig princip för Centerpartiets landstingspolitik. Redan som anställd av Centerpartiet i Västmanland fick jag snabbt insikt av de problem som kan uppstå när det görs en ny upphandling av familjeläkare och patienter därmed kan tvingas byta läkare utan att de själva önska det.

Denna erfarenhet präglar min syn på en del frågor. När miljöpartiets Johan Edstav går ut och kritiserar att landstinget säljer den tidigare upphandlade verksamheten vid bland annat Enköpings vårdcentral till det bolag som hittills bedrivit verksamheten på landstingets uppdrag tycker jag han är fel ute.

Självklart ska landstinget ha rimligt betalt. Däremot är det inte alltid bäst att i alla lägen eftersträva att få ut så mycket pengar som möjligt. Vi behöver också se till patienternas behov. I detta fall tycker jag att Edstav sätter strävan efter vad som möjligen, men inte säkert, skulle kunna bli någon krona mer till landstinget, framför att erbjuda patienterna kontinuitet. Det är fel prioritering.

Uppdatering: Av UNT framgår att hela oppositionen tycker att pengarna är viktigast. Tror faktiskt inte de tänkt igenom ordentligt vad konsekvenserna skulle kunna bli för patienterna när det gäller de här vårdcentralerna.

tisdag, september 25, 2012

Viktigt tågbesked - Mälarbanan tidigareläggs

I samband med att årets budgetproposition presenterades gav infrastruktuminister Catharina Elmsäter-Svärd ett viktig förhandbesked för Uppsala län. Eftersom besked gavs i Västerås har det faktiskt inte uppmärksammats särskilt mycket i vårt län - trots att det har stor betydelse för både Enköping och Håbo.

I Västerås berättade infrastrukturministern att den andra delen av Mälarbanansutbyggnad kommer att tidigarläggas jämfört med tidigare planer. Det är ett väldigt viktig besked för länet. Förutsättningen för att den Citybana, som vi varit med och finansierat, ska kunna innebära någon bättre trafik är att också hela Mälarbanan byggs färdig.

Den första delen av Mälarbanan, Barkarby-Kallhäll, är på gång, även om detaljplanen just nu är överklagad. Att den delen byggs innebär vissa förbättringar för pendeltågstrafiken (bra för Bålsta), men gör inte att det går att köra fler regionaltåg till Stockholm.

För den andra delen av Mälarbanan, Tomteboda-Barkarby, finns det idag inget beslut om byggstart. I den nationella plan som regeringen beslutat för perioden 2010–2021 finns pengar avsatta för att börja bygga sträckan Tomteboda–Barkarby först år 2019–2021.

Det besked som infrastruktuminister Catharina Elmsäter-Svärd gav i Västerås var enligt VLT att regeringen kommer att uppdra till Trafikverket att tidigarelägga bygget mellan Tomteboda och Barkarby. Infrastrukturministern sa också enligt VLT att hon trodde att Mälarbanan har full kapacitet om 10 år.

Det finns naturligtvis ytterligare delar som behöver komma på plats och det riktiga beskeden kommer i infrastrukturpropositionen - men den tjuvtitt som Elmsäter-Svärd gav av den kommande propositionen när hon var i Västerås är lovande.
fredag, september 21, 2012

Ohederligt av Gardfjell?

Maria Gardfjell (MP) kallar det i Sveriges Televisions lokala nyheter för "avtalsbrott" och "djupt ohederligt av landstinget" när vi fattar beslut helt i enlighet med det avtal som landstinget slutit med kommunerna i samband med övertagandet av kollektivtrafiken. Frågan är om hon är en politiker som uttalar sig snabbt och svepande utan att ha koll eller om hon har koll och är ohederlig.

I det avtal som Gardfjell hänvisar till (Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Uppsala län) står det följande: "Resandet med kollektivtrafiken i Uppsala län ska öka. Målet är en höjd 
marknadsandel och ett fördubblat resande till år 2020 jämfört med 2006."

I det trafikförsörjningsprogram som Maria Gardfjell menar bryter mot avtalet står det på sidan 16: "Resandet med kollektivtrafik ska vara dubbelt så stort 2020 som 2006. Kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet ska kontinuerligt öka" .

Skillnaden är alltså att medan avtalet bara innehåller att marknadsandelen ska öka, så skriver vi att marknadsandelen ska öka kontinuerligt. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är alltså, åtminstone vid en bokstavstolkning, mer ambitiöst än avtalet. Att påstå att våra ambitioner skulle vara lägre än de som anges i avtalet är faktiskt inte sant.

Alla kan göra fel, och jag utgår från att Maria Gardfjell snabbt tar tillbaka anklagelserna om "avtalsbrott" när hon läser på och inser att vi från landstinget  på denna punkt uppfyllt det som står i avtalet med råge.

Om mål och medel


I torsdags antog Kollektivtrafiknämnden länets första regionala trafikförsörjningsprogram. I det ställer vi upp ambitionerna och redovisar behovet av kollektivtrafik för oss alla som  bor i Uppsala län. Det mål som landstinget redan antagit om en fördubbling av antalet resande med kollektivtrafik till 2020 står kvar och vi slår också fast att det är viktigt att öka kollektivtrafikens marknadsandel mot bilen och att den på sikt bör fördubblas. Vi ställer också upp ambitiösa mål för miljö och tillgänglighet och har börjat utforma en modell för lägsta standard när det gäller restider och turtäthet med kollektivtrafiken.

Oppositionen ska självklart opponera. Den stora kritiken från oppositionen är nu att vi inte satt ett bestämt år för när andelen kollektivtrafik ska ha fördubblats. Anledningen är, som vi skriver i programmet, att det idag inte finns någon realistisk plan för hur detta ska gå till eller någon konsekvensbeskrivning av vad det innebär socialt, ekologiskt och ekonomiskt. En del vill verkar radikala och framåt genom att sätt mål i det blå, utan att fundera på hur det ska åstadkommas och vilka konsekvesner det medför. Vi som tar ansvar vill nog åtminstone ha någon uppfattning om ett mål är realistiskt innan vi spikar fast det.

Oppositionen vill också ha in skrivningar kring trängselsskatter och liknande. Något som vi också sa nej till.

Vi gör i nästa års budget den största satsningen någonsin på kollektivtrafik i vårt län. Nästan 200 miljoner kronor i ökad budget: nya bussar, SL-pendel till Uppsala, utvidgad trafik med Upptåget.
Det viktiga är de åtgärder vi gör idag och här, inte hur djärva mål vi sätter upp. Mål utan analys blir mest prat – jag vill se resultat!

onsdag, september 19, 2012

Hållbara kollektivtrafik

Idag skriver vi från alliansen (och ja, Petra Karlå från KD har också undetecknat, vilket framgår av webbversionen men tyvärr inte i dagens tidning) i Kollektivtrafiknämnden om det nya trafikförsörjningsprogram som nämnden ska besluta om imorgon. Det är det första programmet enligt den nya kollektivtrafiklagen och syftet är, som vi skriver att "skapa ett sammanhållet kollektivtrafiksystem i vårt län och med angränsande län som bidrar till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle".

Läs hela debattartikeln här: Fler ska välja tåg eller buss
fredag, september 14, 2012

Bättre uppkoppling på tåget?


SJ och Telia ska samarbeta för att förbättra möjligheterna till uppkoppling på tågresan. Telia ska bygga ut 4G-täckning längs Sveriges mest trafikerade tågsträckor, vilket inkluderar de för länet viktiga Mälarbanan och Ostkustbanan till Sundsvall. Det framgår av ett pressmeddelande från Telia och SJ.

Att kunna arbeta uppkopplad medan man reser kan för en del vara en viktig del i det som gör att kollektivt istället för att ta bilen. Precis som beskrivs i pressmeddelandet sker det en utveckling med nya lösningar. Det är ett bra initiativ som tagits. Om man lyckas genomföra projektet så att de som pendlar längs dessa sträckor kan få fungerande och stabil mobil uppkoppling på resan kommer det att vara ett lyft för många av länets resenärer.

Underlätta bostadsbyggande


Idag skriver länets landshövding tillsammans med kommunstyrelseordförandena i länet på DN:s debattsida (Unikt samarbete i Uppsala)  om det samarbete som ska bidra till att människor som vill ska kunna flytta till och inom vår del av landet. Man passar också på att påminna om infrastrukturen, där det inte minst är viktigt att Mälarbanan byggs färdig, enligt statens löften, mellan Kallhäll och Tomteboda.

Sedan får man hoppas att debattartikeln också omsätts i konkret arbete, även nedanför toppnivån. Ny har jag ju inte direkt sysslat med byggnadsfrågor i kommunen, men det är ju inte så att man direkt fått intrycket av att länsstyrelsen sett som en av sina viktigaste uppgifter att underlätta bostadsbyggande.

lördag, september 08, 2012

Bredbandssatsning för landsbygdenRegeringens satsning på
en miljard till utbyggnad av bredband på landsbygden är en viktig framgång för Centerpartiet i regeringen. Jag har själv hört om behovet, inte minst när jag träffat företagare på landsbygden. Satsningen presenterades i torsdags och idag skriver jag om den i en insändare i Enköping-Posten.

Hela texten finns här:

Bredband för tillväxt på landsbygden

Det är många av dem som bor på landsbygden, också relativt nära större städer, som saknar möjlighet till fungerande och stabil internetuppkoppling. Det är inte acceptabelt. Vare sig det gäller möjligheter att läsa sin sjukjournal hemifrån, skicka rapporter till Jordbruksverket eller delta i distansutbildningar är en fungerande och stabil internetuppkoppling nödvändig. Därför måste det finnas en väl utbyggd infrastruktur för bredband också på landsbygden.

Centerpartiet har länge drivit frågan om utbyggnad av bredband och digital allemansrätt. Regeringen har också satt upp mål kring bredband i världsklass. I Sverige ska minst 90 procent av hushållen och företagen ha tillgång till bredband med en hastighet på 100 Mbit/s senast 2020. I det förslag till regional utvecklingsstrategi för Uppsala län som nu diskuteras i vårt län är detta också en viktig punkt. Det mål som anges i den regionala utvecklingsstrategin för vårt län är att minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter också på landsbygden ha tillgång till så snabb bredbandsuppkopp­ling. 

Mål är en sak. Men det behövs också åtgärder. Även för den som tror på marknadsekonomin är det klart att det inte går att helt förlita sig på kommersiella krafter för att åstadkomma en tillräcklig bredbandsutbyggnad i hela vårt län.. Det behövs att också samhället hjälper till. På många håll går också människor samman i byalag och föreningar för att engagera sig i bredbandsutbyggnad. Men det behövs också statliga insatser och stöd. I 2012 år budget satsade regeringen 495 miljoner kronor under tre år på utbyggnad av bredband på landsbygden. 

För Centerpartiet har det varit tydligt att detta inte varit tillräckligt. Beskedet att regeringen nu kommer att satsa ytterligare 600 miljoner kronor på att bygga ut IT-infrastrukturen visar att med Centerpartiet i regeringen kommer det att bli satsningar för att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt också på landsbygden. 

Johan Örjes (C)

fredag, september 07, 2012

Man ska inte tro att man är något

Det här inslaget från UNT24 är en nyttig läxa. Man ska inte tro att man är något. Hela budskapet är att så få  från landstingets ledning kommit på invigningen av Uppsala Cancer Clinic. Jag tror jag är i bild fem gånger i inslaget! Som framgår av det tidigare inlägget var också Nina Lagh på plats. Av majoritetens fem landstingsråd var alltså två på plats på invigningen. Det är inte så dåligt med tanke på hur våra kalendrar ser ut. Det fanns även fler representanter för landstinget på plats.

Hade jag fått frågan hade jag gärna berättat varför jag var där, och det hade säkert Nina också kunnat göra. Men det hade naturligtvis förstört hela inriktningen på inslaget.

Invigningar i veckan


Landshövdingen inviger UCC.

Något som alltid är roligt är när det invigs nya verksamheter. Den här veckan har jag varit med på två invigningar av vårdverksamhet - en i offentlig regi och en privatdriven.

I måndags invigdes Akademisak sjukhusets nya barnintsnsivvårdsavdelning , ett viktigt bidrag till utvecklingen av ett av Sveriges främsta universitetssjukhus.

Idag var det officiell invigning av Uppsala Cancer Clinic, något så unikt som en högspecialiserad, privatdriven, klinik. Jag och Nina Lagh uppvaktade med blommor och landshövding Peter Egardt stod för för invigningssermonin.


torsdag, september 06, 2012

Frågorna ger svar

Idag på eftermiddagen deltog jag tillsammans med några av mina landstingsrådskollegor i en utfrågning i Bålsta anordnad av SPF. Det var ett stort gäng pensionärer med många frågor. Mest vård, naturligtvis, men också en del kollektivtrafik.  Det som var mest intressant var vad frågorna handlade om och vad de inte handlade om. Det ger besked om vad väljarna tycker är viktigt.

Vi fick flera frågor om väntetider till specialistvården. Människor som fått vänta månad efter månad på besök eller operation. Som erbjudits att ställa sig i en kö till ett annat sjukhus, men då skulle mista sin köplats på Akademiska. Vi från alliansen i landstinget har identifierat köerna inom specialistvården som den stora utmaningen under resten av mandatperioden. Våra väljare verkar göra samma prioritering.

Den fråga som dominerade när jag besökte Bålsta i valrörelsen är dock ingen het fråga. Då talades det mycket om problemen inom primärvården och att det bara fanns en vårdcentral. Nu finns det tre, tack vare den fria etableringsrätten. Även om landstinget haft en del (för att uttrycka det försiktigt) problem med den affärsmässiga delen när det gäller den entreprenör som tog över landstingets tidigare vårdcentral i Bålsta, verkar vården ändå ha fungerat. Nu, med en ny ägare, är förhoppningarna ännu större att det ska finnas tre väl fungerande vårdcentraler i länets tredje största tätort.måndag, september 03, 2012

Storregional tågtrafikUNT skriver idag om de planer som finns på att äntligen få tillstånd en stabil och robust storregional tågtrafik. Redan idag finns det i grunden ett bra upplägg inom ramen för det så kallade TiM-samarbetet. Där finns det till exempel möjlighet att köpa gemensamma biljetter. Det finns till och med en biljett som gäller på alla SJ:s och lokaltrafikens resor i Mälardala (TiM-komplett). Den som vill kan också köpa en biljett från Stockholm med SJ och köpa till fria bussresor i lokaltrafiken i till exempel Uppsala (TiM 24).

Problemet med samarbetet har framför allt varit att det präglats av tvära kast, med indragningar av trafik och kvar på extrabetalning. Detta är vi i Mälardalen trötta på - därför har vi i länen runt Mälaren tillsammans tagit fram en plan för hur trafiken kan/bör se ut någon gång efter 2017 då Citybanen i Stockholm får undan pendeltågstrafiken. I Uppsala har vi redan tagit konsekvenserna och räknar med att från december köra regionaltrafik Uppsala-Morgångåva-Heby-Sala i egen regi med egna fordon. Kanske behövs samma lösning också i övriga Mälardalen?

Det är fortfarande en bit kvar innan allt landar på plats och nya signaler från SJ tyder på att det där finns en ny inställning. Det är oerhört positivt. För oss i Uppsala är det också viktigt att detta nya bygge inte försvårar möjligheterna till en fungerande regionalpendel Uppsala-Stockholm-Uppsala. Vi behöver också ta in helheten också i kartbilden, till exempel den trafik som behövs Uppsala-Gävle och som delvis redan idag startar nere i Östergötaland.

Men det är ingen tvekan om att resenärerna i Mälardalen behöver ett pålitligt och stabilt system för pendling över länsgränsserna och, vilket är den stora frågan för dem som pendlar mellan Enköping och Stockholm, med tillräckligt med sittplatser för dem som reser.

onsdag, augusti 29, 2012

Bra satsning på underhåll av järnväg


Idag presentrade regeringen en storsatsning på järnväg. Det är ett välkommet besked att det kommer att göras ytterligare satsningar på drift och underhåll och att regeringen särskilt pekar ut sträckan Uppsala-Stockholm som en av de banor där det finns stora behov.

Den senaste tidens störningar i tågtrafiken har visat att det finns ett stort behov förbättringar i infrastrukturen. Genom den nya satsningen visar alliansregeringen att den forsätter att återställa det behov som byggts upp under decennier.

Sedan kommer det att behöva mer ny järnväg också. Inte minst behövs det full utbyggda fyra spår till Uppsala från Stockholm och på sikt bör också den bortappade länken mellan Enköping och Uppsala byggas. Det skulle inte minst bidra till att bygga samman städer som Örebro och Västerås med Uppsala och Arlanda.

Läs regeringens PM: Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

fredag, augusti 10, 2012

Positivt om nya bussar


UNT har idag en artikel där de frågat resenärer om vad de tycker om de nya dubbeldäckarna. De är överlag positiva. Bättre säten, bälten på alla platser och bra utsikt från övervåningen. Som en av dem som reser med just de bussarna kan jag bara hålla med. De har hittills fungerat väldigt bra. Jag tror till och med att åka dubbeldäckarna i sommar till och med blivit lite av en aktivitet för en del.

Bussarna går Uppsala-Enköping-Västerås eftersom det är på den sträckan det behövs många sittplatser och det är praktiskt möjligt att köra med bussarna.

Läs artikeln på nätet här: Högt betyg till nya bussarna

onsdag, augusti 01, 2012

Bra kollektivtrafik kostar

En av de stora fördelarna med Sveriges Radios lokalradiostationer är när de arbetar tillsammans och gör kartläggningar av något över hela landet. Det har man nu gjort och tittat på utvecklingen när det gäller månadskort i kollektivtrafiken. Det hela blir också en riksnyhet i Ekot.

Det finns också en bra sammanställning i en tabell (Tabell över prisökningen för månadskortsom visar både pris och prisökning. Det är ett väldigt bra material. Det visar också att många län har dyrare månadskort än vad vi har och att många län har haft en högre prisutveckling.

För självklart är det så att resultatet också blir lokala nyheter, och jag har i Radio Uppland fått svara på frågor. I Uppsala län är det inte särskilt dramatiskt. Vi ligger väldigt nära genomsnittet i landet när det gäller biljettprisökning - 46 procent. Men det är resultatet av de satsningar som gjorts på kollektivtrafiken i länet, från utbyggnaden av Upptåget till den standard och säkerhetshöjning som gjorts i den regionala busstrafiken.

Ska vi ha en bra kollektivtrafik måste vi som reser också vara med och betala vår del. Vi har en, jämfört med många andra län, väldigt bra kollektivtrafik och det återspeglas också i att det är många av våra invånare som använder den.

torsdag, juni 28, 2012

Angry Bird - från spel till aktivitet


Arg fågel i Lappsets lokaler i Enköping

Ett av de mer roliga inslagen som centerpartist är den "hemliga resa" som anordnas varje år. I år hamnade vi på två av Sören Siléns företag - dels Siléns Svets och Smide, dels på Lappset. Vägen däremellan gick genom Enköpings landsbygd, till en del på vägar som inte en jag hade åkt förut.Det

Det är kul att hör en entreprenör som driver ett företag finns på en internationell marknad och samtidigt brinner för att utveckla det lokala företagandet.

Spännande var det också att höra om samarbetet med Angry birds. För den som inte vet det är angry birds ett populärt spel som spelas framför allt på smarta telefoner. Syftet är - enkelt beskrivet - att skjuta småfåglar på stenar så att grisar dör. Jag kan garantera att det är betydligt roligare, och mer beroendeframkallade, än det låter.

Detta populära spel har Lappset omvandlat till ett lekplatskoncept.Från ett stillsittande spel till full aktivitet! Kul idé. Få se om det någonstans i Sverige dyker upp en Angry bird lekplats!

En reklamfilm visar hela idén. I Enköping fanns det bara en ensam arg fågel!

Viktigt steg för papperslösa

Ett viktigt steg togs idag för att förbättar vården för den som är så kallade "papperslösa". Regeringen har kommit överens med Miljöpartiet om att:
Personer som håller sig undan verkställighet av utvisnings eller avvisningsbeslut ("gömda") och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta ("papperslösa") ska få laglig rätt till subventionerad vård motsvarande den vård som asylsökande har tillgång till idag.

Vid stämman 2009 beslutade Centerpartiet att driva frågan om papperslösas och gömda barns rätt till sjukvård motsvarande övriga befolkningen och har drivit frågan sedan dess.
"För Centerpartiet är det oerhört glädjande att vi äntligen kan leverera en plan för ikraftträdande av vård för tillståndslösa", som Fredrick Federley säger i ett pressmeddelande med anledning av överenskommelsen.

Läs mer: Fakta-PM om överenskommelsen om vård (PDF)
Fredrick Federley kommenter: Klart för Centerpartiets krav på sjukvård för papperslösa och gömda

onsdag, juni 20, 2012

Fler tåg på Mälarbanan

Från hösten blir det fler tåg på Mälarbanan, lovar SJ. Det är ett bra besked och mycket välkommet. Det är kul att se en del positiva signaler från SJ.

Vi får hoppas att detta är första steget i en utveckling där vi får se ett ökat utbud av tågtrafik i denna del av länet.

På sikt är frågan om vi kan förlita oss till en trafik som ändras med några månaders varsel. Det kommer nog att vara nödvändigt att hitta en lösning som gör att alla Mälardalens pendlare kan känna en trygghet att det utbud av trafik som finns när de bestämmer sig för att flytta till Enköping, finns kvar också året efter.

Pressmeddelande: SJ satsar på fler tåg i Mälardalen

måndag, juni 18, 2012

Besked om buss 801

UL planerar för att linjen Uppsala-Arlanda även nästa år ska köras med UL-.bussar.
Idag inleddes Landstingsfullmäktiges debatt om Landstingsplan och budget. En av de punkter jag tog upp i mitt första inlägg var busstrafiken mellan Uppsala och Arlanda. Ett av syften med den ny kollektivtrafiklagstiftningen har varit att ge rent kommersiell trafik en stor roll i kollektivtrafiksystemet.

Vi har från landstinget varit tydliga med att vi gärna ser att kommersiella aktörer tar ett större ansvar. Vi har till och med varit beredda att upphöra med den upphandlade busstrafiken mellan Uppsala och Arlanda, för att istället ge utrymme för kommersiell trafik.

Tyvärr har intresset varit svagt och det finns idag ingen som sagt sig vara intresserad av att driva trafiken på rent kommersiella villkor. Den planering som nu pågår inom Kollektivtrafikförvaltningen, UL, utgår därför från att linjen även i fortsättningen kommer att vara upphandlad trafik.

 Det har aldrig funnits något beslut om nedläggning, som en del politiska motståndare felaktigt påstått. Däremot har vi haft förhoppningar om att trafiken skulle kunna driva av en rent privat aktör. Något som inte heller oppositionen varit främmande för. Nu fanns inte det intresset, och då anpassar UL planeringen efter detta.

 Radio Uppland uppmärksammade beskedet: Lyssna: Örjes: ”Kommer drivas som i dag”

lördag, juni 16, 2012

En bussresa Västerås-Hummelsta
I fredags fick jag äntligen chansen att sitta längst fram i en av de nya dubbeldäckarna som går på linje 773 och 774. Denna gång skulle jag från Västerås till Hummelsta och jag passade på att filma lite under resan. De nya bussarna är väldigt populära, och speciellt platserna längst fram.


torsdag, maj 31, 2012

Hellre järnväg än banker

Idag skriver jag tillsammans med Centerpartiets riksdagsledamot från länet Solveig Zander om behovet av att satsa på infrastrukturinvesteringar och att försäljning av statliga bolag som SBAB på UNT:s debattsida. Notera att vi inte bara skriver om fyra spår till Uppsala, utan också om enskilda vägar och behovet av bredband  i hela länet. Det är det som är utmärkande för centerpolitik - vi ser helheten.


Hellre järnväg än banker

Vägar och järnvägar i och omkring Uppsala län måste rustas. En försäljning av statliga bolag och aktieinnehav skulle kunna finansiera satsningar på infrastruktur, skriver Solveig Zander och Johan Örjes.För oss som dagligen möter människor som reser i de hetaste delarna av Mälardalen är det ingen tvekan om att dagens satsningar på järnvägar och annan infrastruktur inte räcker. Kapacitetsutredningen har på ett tydligt sätt visat vilka stora satsningar som behövs bara för att problemen med trängsel inte ska bli ännu större.

Ska vi bygga ett hållbart Sverige, behöver vi en kraftfull utbyggnad av infrastrukturen. Vi vill se en ökad järnvägskapacitet, stärka det befintliga spårsystemet och nyinvestera för framtiden. Detta är särskilt tydligt vad gäller järnvägstrafiken. Regeringen har gjort stora satsningar, men behoven är fortfarande enorma. 
Det behövs en utbyggnad av fyra spår hela vägen mellan Stockholm och Uppsala. Mälarbanan måste byggas färdigt. Dalabanan måste också fungera så att det går att köra regelbunden pendeltrafik mellan Uppsala och Sala med uppehåll inte bara i Morgongåva och Heby, utan också i Vänge.

Hela Sverige och hela länet ska leva. Då behövs det också ett utvecklat vägnät. Inte minst det enskilda vägnätet är viktigt, både för alla de som bor längs det och de som använder det för att få del av det uppländska landskapet. Byråkratin kring enskilda vägar måste förenklas.
Vi arbetar för att det ska bli enklare och billigare att göra ändringar i samfälligheter för att kunna skapa modernare och effektivare vägföreningar och därigenom stärka det lokala beslutsfattandet. Pengarna ska i första hand gå till grus och bärighet, inte till administration och regelkrångel.

Vi är dessutom tydliga i våra mål om att stärka kollektivtrafiken, få en klimatsmart transportsektor och om att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. 
Men fungerande kommunikationer handlar inte bara om väg och järnväg. I dagens samhälle är tillgång till bredband en grundläggande förutsättning både för företagande och boende. Att det bara någon mil utanför centrala Uppsala är så svårt att få internetuppkoppling med en tillräcklig kapacitet för att företag ska kunna sköta rapporteringen till olika myndigheter är oacceptabelt.  
Självklart är detta stora satsningar - satsningar som kostar pengar. Centerpartiet har alltid varit ett parti som har tagit ett stort ekonomiskt ansvar. Den politik vi för måste också vara långsiktigt ekonomiskt hållbar. Därför har vi även presenterat förslag på en finansiering som inte urholkar statens finanser eller skuldsätter framtida generationer. 

Regeringen har presenterat en lista på företag som är möjliga att sälja, företag som agerar på en konkurrensutsatt marknad och där det inte finns något egenvärde med ett statligt ägande. 
Centerpartiet vill att intäkterna från försäljningen av dessa företag oavkortat ska gå till investeringar i den svenska infrastrukturen. Det är ett upplägg som stärker svensk konkurrenskraft, ökar människors rörelsefrihet och utvecklar den svenska miljö- och klimatpolitiken. 
Många partier talar både om behovet av satsningar på infrastruktur och be

hovet av ordning i statens finanser. Centerpartiets förslag borde därför inte bara kunna få stöd av övriga allianspartier, utan också av Miljöpartiet. För visst är det viktigare att tågen går, än att staten äger banker. 

Solveig Zanderriksdagsledamot (C)

Johan Örjeslandstingsråd (C)

onsdag, maj 30, 2012

Media om nya bussar - Sveriges Radio


Radio Uppland om nya bussar  Lyssna: Nya dubbeldäckaren
PS:  Jag har testat - knäna får plats! 

Mer om nya bussar - TV-svep

SVT ABC

 

UNT direkt


   
Glöm inte bältet!

TV4

Cruisa%20med%20dubbeld%C3%A4ckare%20till%20V%C3%A4ster%C3%A5sNya bussar på väg

Idag var det pressvisning av de nya regionbussarna som börjar gå i UL-trafik om en och en halv vecka. Störst intresse var det för dubbeldäckaren som ska gå på linjen Västerås-Enköping-Uppsala. För en daglig pendlare var det en härlig känsla att gå in i de nya bussarna, även om takhöjden i delar av dubbeldäckaren inte är anpassade oss som är lite längre. Benutrymmet var dock helt OK. Nobina är det bolag som kör bussarna och på söndag kan allmänheten då en förhandstitt på de nya bussarna på den nya regionbussdepån i Uppsala.

Nya bussar 007 Snart på väg 55! Nya bussar 003 Trappan upp till övervåningen. Nya bussar 022 Ingen alkohol i trafiken! Nya bussar 002 Även dubbeldäckarn tillgänglighetsanpassad Nya bussar 001 Bra läslampor och en ventilation som förhoppningsvis också klarar sommarens krav. Nya bussar 011 Nya bussar också i övrig regiontrafik. Nya bussar 012 38 bussar färdiga för biogasdrift.

Det händer mycket i Uppsala

Idag samlades den politiska ledningen i landstinget och Uppsala kommun för en gemensam träff om stadsutvecklingsfrågor. Vi har många beröringspunkter, både genom att landstinget är en stor arbetsgivare och tillväxtgenerator för Uppsala kommun genom bland annat Akademiska sjukhuset och genom att vi behöver samspela för att kollektivtrafiken ska fungera både för alla som bor i Uppsala och alla som reser till eller igenom Uppsala.

Det var roligt att hör hur mycket som händer i Uppsala när det planering för bostäder och nya verksamhetsområden. Det byggs mycket i Uppsala och det planeras att bygga mycket. Enligt dem själva är Uppsala Sverigeledande när det gäller nya bostäder. Det känns också bra att det finns ett gediget grundarbete när det gäller tankar om framtidens kollektivtrafik.

Det som är viktig vid denna typ av möten är att man får en gemensam bild av verkligheten och får förståelse för de olika förutsättningar som finns. Det är självklart så att behovet av möten är störst med Uppsala, och jag tror att det är bra om de upprepas med viss regelbundenhet. Men det kan kanske vara värt att överväga liknande möten också med andra kommuner i länet.

fredag, maj 25, 2012

Verklighet och vision

Verkligheten skiljer sig ifrån visionen. Sitter på SJ:s regiontåg i Bålsta och väntar och väntar på att tåget ska gå. Detgör det inte. Ingen information om varför och hur länge vi kommer att stå här eller när vi kommer fram till Stockholm. Det är en intressant kontrast till den bild som ges av vad SJ vill vara och vill prestera, men den verklighet som ibland möter pendlarna i Mälardalen.

torsdag, maj 24, 2012

Köttet kommer från Heby

Patric Gill - engagerad kökschef för det gemensamma köket i Västerås.
Idag hade jag möjlighet att besöka det gemensamma kök som landstinget i Västmanland och Uppsala län har i Västerås. Frågan om köken och matlagning inom sjukvården är omdiskuterad och för mig var det därför viktigt att se den verksamhet som nu bedrivs med egna ögon.

Det som är roligt är när man möter en verksamhet där de ansvariga verkligen verkar brinna för sitt jobb. Patric Gill, som är kökschef, lyckas verkligen förmedla matglädje även i ett kök som lagar flera tusen portioner om dagen. Hur man jobbar med matlagning från grunden där det är möjligt, att fisken köps in färsk och att  nötköttet kommer från Heby och från djur som betat i uppländska och västmanländska hagar.

Det var också intressant att se de strikta regler som följs vad gäller hygien i ett modernt storkök. Vilka krav som finns på att skilja på rena och orena områden. En helt annan ordning än i en del andra sjukhuskök jag besökt.

Efter ett sådant besök är det svårt att förstå varför maten inte upplevs som bättre av patienterna som äter den. Kanske räcker inte ens den energin och entusiasmen när så många portioner mat ska lagas, kanske behövs det andra insatser för att skapa en bättre måltidsupplevelse för patienterna. En sak är i varje fall klar - det är inte viljan att laga god mat av hög kvalitet som saknas.onsdag, maj 23, 2012

Hopp för SJ

Har idag hört SJ:s ordförande Jan Sundling ge sin syn på SJ och dess framtid. Det var en positiv upplevelse och ett helt annat intresse för sådan frågor som är viktiga för pendlare i Mälardalen. Det lovar gott, vi får hoppas att det också märks i det praktiska arbetet.

lördag, maj 19, 2012

Mat en viktig del av vården

Maten är en viktig del av vården. Före min tid i landstinget beslutades att maten skulle lagas tillsammans med  Västmanland och att man skulle använda kapaciteten i det (alltför stora) kök som Västmanland hade byggt. Beslutet togs med mycket bred majoritet med stöd av Socialdemokraterna.

För mig som då stod utanför landstingspolitiken i Uppsala var beslutet obegripligt. När jag sedan fått anledning och möjlighet att sätta mig in i vilka alternativ man då stod för förstår också jag varför man hamnade i denna lösning. Däremot har det varit tydligt att det är en lösning som kantats av en del problem.

När man diskuterar mat är det lätt att man hamnar i (ideologiska) fördomar, där man på förhand bestämmer sig för att den egna lösningen är bäst. Jag är därför glad att vi när vi diskuterade denna fråga efter valet kom fram till att vi behövde en ordentlig utredning som tittade på just fakta.

Den utredningen har nu kommit (Utredning föreslår att patientkosten ska upphandlas )och ger en bra grund inför det fortsatta valet av hur patientmaten ska lagas och serveras för patienter vid Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett. En del av mina fördomar verkar bli bekräftade, det verkar till exempel som om fler tillagade portioner leder till sämre matupplevelse. Däremot är jag förvånad över att metoden för att laga och servera maten inte verkar ha betydelse.

Produktionsstyrelsen ska nu fortsätta att hantera frågan. Vi får se var det landar, men det är ingen tvekan om att det var klokt att utreda maten ordentligt och att det finns en hel del att lära inför framtiden.

måndag, maj 14, 2012

Renommésnyltning

Det finns något som kallas för Uppsala Pride. det verkar dock inte ha något med Stockholm Pride att göra, utan verkar bestå av den typ av tokvänster som då och då florerar inte minst i universitetsstäder. Att jag överhuvudtaget uppmärksammat detta beror på att de stoppat Folkpartiet från att delta i arrangemanget och konflikten har blivit en snackis på twitter och lite över allt. Miljöpartiet konstaterade att dom inte heller var socialister och hoppade av. Folkpartiet har sedan beslutat att anordna en egen parad.

Många har redan hunnit skriva klokt om detta (se till exempel Anders A Aronsson, UNT:s ledarblogg, Erik Laakso, Annika Hamrud). För mig som har en liberal grundinställning, men som inte är djupt involverad i just den här miljön, känns det mest som om man från Uppsala Pride ägnar sig åt falsk marknadsföring och renommésnyltning. Man försöker utnyttja den positiva värden som pridebegreppet innebär, för att gynna sina egna syften.

Mer att välja på i Bålsta

Från hösten kommer de som bor i Bålsta och Håbo att få ytterligare en vårdgivare att välja på. Det är Enköpingshälsan AB kommer att öppna en vårdcentralsfilial i Bålsta. Företaget har redan verksamhet i Enköping.

Detta visar på styrkan med fritt vårdval och privata aktörer. Om man ser att det finns ett potentiellt behov, kommer någon att försöka uppfylla det och det gäller för den som vill bedriva en framgångsrik verksamhet att ta hand om och måna om patienterna, när de inte bara är patienter utan också kunder.

måndag, april 23, 2012

Inte bara trängselskatt

Viktigt besked från Centerpartiet om Ostkustbanan och Mälarbanan.
På Dagens Nyheters debattsida idag lanserar Centerpartiets partiledare Annie Lööf och partiets trafikpolitiska talesperson Anders Åkesson en storsatsning på miljö, infrastruktur och kollektivtrafik. Det som fått mest uppmärksamhet är öppningen för att ytterligare orter - bland annat Uppsala - ska ha möjlighet att införa trängselskatter. Det är bra, men det är viktigt att betona att det ska vara lokala beslut. Jag tror inte att Uppsala idag är en stad som behöver trängselskatt, och ska det införas krävs en hel del i form av utbyggda infartsparkeringar och liknande. Men det är bra att kommunerna får detta som en del i sin arsenal.

 Den viktigaste delen i debattartikeln för Uppsala och Uppsala län är en annan. Det är förslaget att använda satsa både på underhåll och på en utbyggd infrastruktur. Jag noterar med glädje att både Ostkustbanan och Mälarbanan är nämnda som viktiga sträckor att investera i för persontrafiken.


När det gäller infrastruktursatsningar så gäller det också att få fram pengar. Här lade Annie Lööf fram ett tydligt förslag i lördagsintervjun i Sveries Radio. Det finns ett antal i dag statliga eller delstatliga företag som regeringen vill sälja. Pengarna från de försäljningrna vill Centerpartiet använda för att finansiera satsningar i infrastruktur. Det är ett konkret förslag på hur vi staten ekonomiskt ska klara en storsatsning på infrastruktur, utan att lassa över ansvaret på kommande generationer eller på kommuner, regioner och landsting. Det är precis den typ av förslag som behövs för uthållig tillväxt i Sverige.

torsdag, april 19, 2012

Alliansen regerar i Enköping

Så kom beskedet att alliansen i Enköping har kommit överens om att åter regera ihop. Även för den som följer Enköpingspolitiken lite från sidan är det tydligt att det som var katalysatorn bakom detta besked var att Centerpartiet klev fram och tog ledartröjan när man tröttnat på att inget hände. Det var det som fick fart på diskussionen mellan partierna.

Detta visar att det ibland kan vara nödvändigt att visa ledarskap och ta en del tuffa initiativ. Det gjorde Centerpartiet när de gav beskedet att de ville att Enköping skulle styras av en majoritet. Det är säkert många som var kritiska till det beskedet, men som nu gläds över att det nu åter blir majoritetsstyre.

Ännu är inte detaljerna i uppgörelsen presenterad, men resultatet är onekligen en fjäder i hatten för centergruppen med Urban Wahlberg och Roger Andersson i spetsen.

Ena-Håbo skriver här: Ena-Håbo

tisdag, april 17, 2012

Landstingssatsning för Enköping


Det är inte svårt att se vad landstingets kollektivtrafiklyft betyder för Enköping. Man behöver inte ens åka i en av bussarna, det räcker med att se en för att inse att det behövs nya bussar. En viktig del i den satsning som vi gör är just nya bussar, bland annat till Enköping. Men vi gör också viktiga satsningar inom vården, viktigt för alla i Enköping och Håbo. Allt redovisat i en debattartikel i dagens EP. EP finns inte tillgängligt på Internet, så här kommer texten i sin helhet:

Alliansen fick i valet 2010 förnyat förtroende av väljarna för att förbättra vården och kollektivtrafiken i Uppsala län. Vi tar nu i vårt förslag till budget ytterligare steg för att genomföra de löften Alliansen ställde i valet. Vi gör ambitionshöjningar inom vården och omsorgen om de svårast sjuka, kortar vårdköerna samt gör en storsatsning på kollektivtrafiken. För att kunna genomföra detta och fortsatt ta ansvar för ekonomin föreslår vi en skattehöjning på 30 öre.

Vi ser behov av att göra fortsatta förbättringar av vården och omsorgen om de svårast sjuka. Det pågår ett närvårdsarbete där Enköping/Håbo ligger långt framme. Vi vill nu utveckla den närvårdsavdelning med bland annat mellanvårdplatser som idag finns på lasarettet i Enköping. En ökning av antalet platser där är ett konkret steg för att förbättra vården och omsorgen om de svårast sjuka i södra länsdelen. Ökade möjligheter till hembesök är ett annat område vi vill prioritera.

Ytterligare satsningar inom vården handlar om vårdköerna. Idag är de alldeles för långa vilket vi inte kan acceptera. Vi gör därför under 2012 riktade satsningar för att korta vårdköerna inom diagnoser där köerna är som längst. Denna satsning fullföljs kommande år och pengar tillförs som kan användas för att möta behovet av ökat vårdbehov. Enköpings- och Håboborna ska få vård istället för att vänta på den. Här ser vi också möjligheter för lasarettet i Enköping att utvecklas och ta ett större ansvar för vårdproduktionen i länet.

Uppsala län växer snabbt. Det gör att kollektivtrafiken i länet behöver utvecklas. Genom den satsning vi nu gör på kollektivtrafiken ökar chansen för de som bor i länet att hitta ett arbete, och också chansen för arbetsgivare i vårt län att hitta lämplig arbetskraft. Det skapar tillväxt i hela länet vilket är grunden för en fortsatt stark välfärd.

Ska kollektivtrafiken locka fler resenärer krävs bättre komfort, säkerhet och tillförlitlighet. Högre standard på bussarna är också ett tydligt krav från dagens resenärer i Enköping och Håbo. Det får vi med de nya bussar som tas i bruk i juni 2012. Det blir även bättre turtäthet och tillgänglighet. Denna satsning finansieras främst med ökade anslag, men också genom resenärerna via en taxehöjning med i genomsnitt tre procent under kommande år.

Alliansen lägger fram en budget med tydliga prioriteringar och högre ambitioner inom vården och kollektivtrafiken. För att fortsatt ta ansvar för ekonomin föreslår vi en skattehöjning på 30 öre för 2013. Det gör att vi finansierar våra satsningar och samtidigt kan sätta av pengar till framtida pensioner och investeringar. Det är en ansvarsfull politik utifrån förtroendet väljarna gett oss.


Nina Lagh (M), landstingsråd
Ludvig Larsson (FP), landstingsråd
Johan Örjes (C), landstingsråd
Mriam Eriksson (KD), landstingsråd