Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, februari 16, 2018

Att använda statens makt som kampanjverktyg

Socialdemokraterna ( och Miljöpartiet?) har idag gjort något som jag aldrig trodde att de skulle göra. De har beslutat sig för att använda statens resurser för att driva en lokal valkampanj i Stockholms läns landsting. I Stockholm har det byggts ett sjukhus där bygget har förföljts av problem, det har också skett i andra landsting och regioner. De hela har kritiserats av den lokala socialdemokratiska oppositionen - precis den roll som oppositionen har. 

Men nu lägger sig staten i genom ett särskilt regeringsbeslut. Presskonferens med två ministrar. Det är ett flagrant användande av statens makt får att komma åt oppositionsparter, ett agerande som man förknippar med auktoritära stater. För det är väl ingen som tror att den socialdemokratiska regeringen tillsatt en utredning om landstingsstyrelsen ordförande varit socialdemokrat!

Om regeringen verkligen
är intresserad av att komma tillrätta med problemen inom svensk hälso- och sjukvård finns det många andra delar av landet där det verkligen är problem och där vården till exempel inte alls är lika tillgänglig som i Stockholms län. Och man behöver inte ge sig av till Jämtland eller Västernorrland, det räcker att ta pendeltåget till Uppsala och se på de problem vi har här med minskad vård, trots kraftiga ekonomiska problem, långa köer till BUP och oro bland personalen.måndag, februari 12, 2018

Centerpartiets kandidater - se hela listan!

En stark regionlista: Framifrån från vänster: Sven-Erik Svensson,
Johan Örjes, Kerstin Troedsson, Lisbeth Bolin, Ulla Sjödin, Monika
Hallgren, Ingegerd Andersson, Jane Engelmark, Eva-Lena Hellmark
och Anders Uggla.Idag har medlemmarna i Centerpartiet i Håbo och Enköping fastställt regionlistan, eller formellt landstingslistan, för södra landstingsvalkretsen. Jag är mycket glad och hedrad över att få stå överst på den listan också inför höstens val.

Jag får också ett härligt och kompeten gäng med mig. På andra plats på listan står Kerstin Troedsson med gedigna erfarnheter från vården och med kunskaper som verkligen kommer att vara en tillgång för regiongruppen. På tredjeplats Sven-Erik Svensson som inte bara är "aktiv senior" utan har ett starkt engagemang både kring folkbildning och koopartiv företagande. På fjärde plats står Eva-Lena Hellmark med ett starkt engagemang för barn och unga, och inte minst deras psykiska hälsa.*

Vi blir ett starkt lag, vilket är särskilt roligt när vi går in i en valrörelse där Centerpartiet verkligen lyfter och prioriterar vårdfrågorna. 

Listan i sin helhet ser ut så här:
1. Johan Örjes
2. Kerstin Troedsson
3. Sven-Erik Svensson
4. Eva-Lena Hellmark
5. Jane Engelmark
6. Anders Uggla
7. Monika Hallgren
8. Nihad Hodzic
9. Ulla Sjödin
10. Margareta Gustavsson
11. Lisbeth Bolin
12. Ingegerd Andersson

Tillsammans med listorna i mellarsta valkretsen, som toppas av Örjan Berglund och Miriam Eriksson, och den i norra landstingsvalkretsen som toppas av Annika Krispinsson och Sara Sjödal, har vi en mycket stark laguppställning. 

onsdag, februari 07, 2018

Akademiskas akutmottagning ska inte ligga i botten


Akademiska sjukhuset har näst längst vänttider på  sin akutmottagning i hela Sverige enligt en artikel i UNT. Det är uppenbart att det är något som inte är som det ska. Självklart kan det bli väntetider på en akutmottagning, där prioriteras ju alltid de mest sjuka. Det som är anmärkningsvärt är att väntetiden är så lång och att Akademiska sjukhuset är näst sämst av alla sjukhus.

Det tyder på att det det finns en hel del att göra. Till att börja med behöver det bli lättare att komma till vårdcentralen - risken är annars att man inte kommer till vården i tid, utan hinner bli akut sjuk och måste söka akutmottagningen eller att man söker sig till akutmottagningen för att det är det ställe där man kan komma in till vården inom timmar, istället för dagar eller till och med veckor för att komma till vårdcentralen.

En av strategierna för att korta väntetiderna på akuten är därför att stärka upp mottagningarna runt om i länet och Närakuten i Uppsala. Att göra tvärtom, som när Socialdemokraterna och Miljöpartiet för ett år sedan föreslog att jourmottagningarna i Östhammar och Tierp skulle stänga på nätter och helger är hel fel väg att gå.

Men vi behöver också se akutmottagningen som en spjuspetsverksamhet där de som är erfarna väljer att arbeta och arbeta kvar. Där tror jag att det finns mycket att göra för att göra akutmottagningen till en mer attraktiv arbetsplats. Akademiska sjukhusets akutmottagning ska inte ligga i botten!


torsdag, februari 01, 2018

Regeringen tömde SJ på pengar - resenärerna får ståFortfarande är det
 stora problem med trängsel på tågen mellan Uppsala och Stockholm. Av flödet i sociala medier att döma har det inte blivit bättre efter nyår, trots löften från SJ:s yttersta ledning att det skulle ordna sig efter jul. Nu har lovar de att det ska bli bättre "på måndag" genom att det blir två loktåg med extra vagnar i rusningstid.
Svar till resenär från SJ

Men kanske är det inte SJ som man ska skylla på. Den orsak som SJ anger är de saknar vagnar - de har helt enkelt inte tillräckligt med fordon när en del behöver vara på verkstaden. Men är det SJ:s fel? I dessa sammanhang när det diskuteras vinsttak och oseriösa ägare som tömmer bolag på pengar kan det vara skäl att ta en titt på SJ:s ägare - den svenska staten i form av en regering bestående av socialdemokrater och miljöpartister.

Sedan de trädde till har det tagit ut ut pengar från SJ vid fyra tillfällen hittills, och det är inte småsummor det handlar om.

I april 2015 tog staten ut ordinarie utdelning med ungefär 230 miljoner kronor. Redan till hösten samma år såg staten till att plocka ut ytterligare 1 700 miljoner kronor i utdelning. Vid bolagsstämman 2016 delade staten ut 188 miljoner kronor till sig själv och i våren 2017 uppgick summan till 260 miljoner kronor.

Den röd-gröna regeringen har alltså tagit ut drygt 2,3 miljarder kronor från SJ - hittills! 

Pengar som naturligtvis hade kunnat stanna i bolaget och utvecklat verksamheten - till exempel hade en del av dem kunnat användas för att se till så det fanns tillräckligt med tåg och vagnar att sätta in mellan Stockholm och Uppsala!

Om detta skriver jag också i en debattartikel i UNT: Regeringen tömde SJ på pengar

onsdag, januari 31, 2018

Resultat av S-styre: Mindre vård till högre kostnad

Det socialdemokratiskta styret av Akademiska ger mindre vård, men högre kostnad.

Akademiska sjukhusets
årsrapport visar att Socialdemokraterna i Region Uppsala varken har kontroll på ekonomin eller på verksamheten. Akademiska sjukhuset ger mindre vård, samtidigt som underskottet jämfört med budget hamnar på hela 205 miljoner kronor. Detta är ett misslyckade för den socialdemokratiska ledningen i Region Uppsala.

Vården som ges till boende i Uppsala län minskade under 2017.


Det allvarligaste är att
Akademiska sjukhuset under 2017 gav mindre vård än 2016 (det som på ekonomspråk kallas ”produktion”). Framför allt är det vården för oss som bor i Uppsala län som minskat och är lägre än vad man räknade med. Akademiska sjukhuset köpte också mer vård från andra regioner under året och sålde mindre än vad man gjorde året innan. Dessutom utförde Akademiska sjukhuset verksamheten till en betydligt högre kostnad än budgeterat – bland annat för att utgifterna för hyrpersonal i princip fördubblats på ett år.

Problemet för Akademiska sjukhuset är inte minskade intäkter, utan ökade kostnader.
 Det är viktigt att inse att underskottet inte beror på minskade intäkter, trots en stor miss i form av felfaktureringar som fick betalas tillbaka. Sjukhusets intäkter är högre än budgeterat, problemet är att man inte klarat av att hålla kostnaderna inom budget. Det kan endera bero på att Sjukhusstyrelsen avsatte en för låg budget för Akademiska sjukhuset eller att budgeten var korrekt men Sjukhusstyrelsen inte hade tillräcklig kontroll på verksamheten under året. Oavsett så är det ett haveri för den Socialdemokratiska ledningen av Sjukhusvården i länet att länsinvånarna får mindre vård, samtidigt som de betalar en högre kostnad.


Det är tydligt att det behövs ett nytt ledarskap för sjukhusvården i Region Uppsala.

söndag, januari 28, 2018

Pendlingseländet måste få ett slut


Den senaste månadens pendlingselände mellan Uppsala och Stockholm måste få ett slut. Har det inte varit vagnsbrist och överfulla tåg, så har det varit problem med infrastruktur eller tåg som helt enkelt stannat mitt på rälsen.

Situationen är  inte acceptabel och jag har därför begärt att SJ och Trafikverket ska komma till Kollektivtrafiknämnden för att redogöra för vad det gör för att situationen ska lösas. För mig är det viktigt att vi får SJ:s och Trafikverkets gemensamma bild av situationen för resenärer mellan Uppsala och Stockholm, men också får  besked om vad de gör för att lösa situation och för att den inte ska uppkomma igen.

Region Uppsala är Regional kollektivtrafikmyndighet och pendlingen mellan Uppsala och Stockholm är utpekad som en viktig sträcka i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Om problemen fortsätter att vara så här stora riskerar det den långsiktiga utvecklingen inte bara för Uppsala och Knivsta kommuner, utan för hela Uppsala län.

UNT har drkivit om mitt krav här: Kravet: Lös pendlingsstrulet!
tisdag, januari 23, 2018

Haveri för Socialdemokraterna i personalpolitiken

Det kom ett brev, en namninsamling, undertecknad av drygt 200 anställda vid Akademiska sjukhuset. De var missnöjda med att de inte får del av den "kompetensersättning" som sjukhusdirektören för Akademiska sjukhusets fattade beslut om den 20 december.

Jag har inte svårt att förstå deras missnöje och frustration. De känner inte att de är mindre värde att få denna kompensation än de som fått den och upplever inte att de fått rimliga förklaringar varför de inte fått del av extrapengarna.

Beslutet kom efter det att sjukhusstyrelsens ordförande på Regionstyrelsen en 19 december, dagen för sjukhusdirektörens beslut, på ett ärende som egentligen var en information lade till ett uppdrag till regiondirektören att "i det pågående utvecklingsarbetet med arbetstidsmodeller, samt i kommande löneöversyn, stärka ersättningsnivåerna till berörd personal."

Redan dagen efter tar alltså sjukhusdirektören ett beslut, vilket är ett tecken på att det knappast funnits så särskilt lång tid till överväganden. Sjukhusstyrelsens ordförande är också med och uttalar sig i den skriftliga informationen, så det är ingen tvekan om att beslutet är politiskt förankrat.

"Därför avsätter vi nu resurser för att kunna stärka ersättningarna till dessa yrkesgrupper, säger Vivianne Macdisi (S), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen."

Enligt namninsamlingen
innebär beslutet att stora grupper exkluderas, bland annat alla undersköterskor, men också sjuksköterskor och undersköterskor på Akutmottagningen, Barnakuten/avd 95E, NIMA och AIMA som också arbetar på Akademiska modell 1.
Man kan naturligtvis diskutera exakt vilka grupper som ska ha tillägget, det är svårt för den som inte kan organisationen i detalj. Däremot är det inte svårt att konstatera att detta har skötts extremt dåligt och är ett exempel på ett haveri för Socialdemokraternas personalpolitik i Region Uppsala.