Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, december 14, 2017

Du kommer inte att tro vad som är Centerpartiets hemliga valstrategi!


Det här tror jag är en av hemligheterna bakom Centerpartiets framgångar under Annie Lööfs ledning. Det är dock lättare att säga än att göra och det är väl inte alltid som vi i Centerpartiet lyckas hålla oss till strategin. Jag tror dock Sverige, svensk politik och svenska väljare skulle tjäna på att fler anamade Centerpartiets strategi:
  • Måla inte världen i svart!
  • Se problemen!
  • Presenterar konkreta lösningar!
ps Det är möjligt att du förvänade dig något mer, men jag vill kolla om detta får större räckvidd än mina långa seriösa inlägg om infrastruktur och åkermark.

40 hektar jordbruksmark

Så här beskrivs exploateringen i kommunens PM

När Centerpartiet i Region Uppsala hade gruppmöte och diskuterade avtalet med staten och Uppsala kommun om fyrspår och en massiv utbyggnad av södra Uppsala och Bergsbrunna var det faktiskt inte språväg som tog upp den största delen av diskussionen. Det var en annan fråga och en som många kanske inte ser som en fråga för Region Uppsala. I planerna ingår nämligen att 1/4 av all jordbruksmark inom en kilometer från den nya Bergsbrunna station kommer att försvinna. Det handlar om runt 40 hektar.

 Erik Pelling säger till Land Lantbruk att: "Det går inte ha nolltolerans. Ska vi bygga inom stadens gränser kommer viss jordbruksmark att ta i anspråk men vi kommer att försöka bevara de stora arealerna".  Man kan naturligtvis diskutera hur mycket 40 hektar är, det motsvarar åkerarealen på en genomsnittlig svensk gård. Men Uppsala är en av de kommuner där mest åkerareal försvunnit de senaste 25 åren.

måndag, december 11, 2017

Bättre kollektivtrafik utan spårväg


Utvecklingen står inte still - långa elbussar är ett bättre val för Uppsala än spårvagn.

Det är bra att det
 nu finns en överenskommelse med staten om att det ska byggas fyrspår från Uppsala till länsgränsen mot Stockholms län. Detta är något som Centerpartiet och jag själv kämpat för. 

Avtalet är det kopplat till bostadsbyggande í Bergbrunna och Södra staten, och på sikt till ett helt nytt samhälle - Nysala. Därmed behövs också utbygd kollektivtrafik med hög kapacitet. Avtalet kräver också att det byggs en länk över Fyrisån - Ultuna länken - som binder samman Gottsunda-Ultuna-Bergsbrunna.

Frågan om vilket system som ska väljas har diskuterats länge i Uppsala. Den senaste utredning som gjordes gemensamt av regionen och Uppsala kommun visar att Bus Rapid Transit, BRT, är det som ger högst turtäthet och lägst investeringskostnad. För oss i Centerpartiet är det då självklart att vi bör börja med att titta på det alternativet.

Från Centerpartiet vill vi se ett inovativt modernt system av extralånga elbussar. Det ger en hög turtäthet och lägre investeringskostnader. Men från Uppsala kommun har de rödgröna styret varit tydliga med att det bara är spårväg som gäller.

Fördelen med extralånga elbussar är inte bara att det är en billigare investering, det ger också en högre turtäthet. Resenärerna kan få vänta upp till dubbelt så långe på en spårvagn jämfört med om vi valt elbussar istället. Det är också därför som BRT-alternativet anses vara det bästa för kollektivtrafiken.

Från staten har man
inte ställt krav på ett visst system för att bygga fyrspår, däremot behöver man bestämma system för att kunna "garanteras" hälften av kostnaden från statsmiljöavtalet. Vad man då inte reflekterat över är att man visserligen får statsbidrag för halva kostnden, men att den antagligen blir ungeför dubbelt så hög. Dessutom finns det frågetecken kring hur stark garantin är. Dessutom är Ultunalänken den lilla delen av ett framtida trafiksystem - för övriga delar finns det inga garantier i avtalet. Uppsala kommun är lite som de där som går på Black Friday erbjudanden och köper dyrare prylar än de behöver eftersom det är rabatt, utan att reflekter över att de får betala mer för något de inte behöver,
Valet av spårväg som system har alltså inget med fyrspåret att göra. Det har också hetsats fram och något rikigt underlag har inte funnits, vare sig när det gäller ekonomi eller behov. En av de stora fördelarna med ett gediget utredningsarbete i lugn och ro med ordentliga dialoger med medborgare och andra berörda är att man slipper en hel del obehagliga överraskningar.

När det gäller hanteringen inom Uppsala kommun finns det en hel del kritik, som inte minst kommer från Cenetrpartisterna i kommunen. Jag anser också att processen varit dålig när det gäller underlag, däremot har det funnits en bra dialog inom Region Uppsala. Det gör också att jag redan nu vill göra det klart att vi från Centerpartiet kommer att vara positiva till att se över systemvalet om det visar sig att Uppsala kommun kommer fram till att spårvåg inte är det bästa alternativet under det närmast året.

För Region Uppsalas ekonomi spelar det antagligen inte så stor roll om det blir spårväg eller extralånga elbussar. Den stora skillnaden mellan systemen är investeringarna, och ansvaret för de kostnaderna har Uppsala kommun fullt ut när det gäller vägar och spår. Däremot blir antagligen en spårvägsdepå 50 procent dyrare än en bussdepå.

Filmen i detta blogginlägg är från Kina. Ny Teknik har också skrivit om de spårlösa spårvagnarna. Man kan fundera på takten, men nog känns det mer modernt än att lägga miljarder på att gräva ner spår i backen. Men socialdemokrater och miljöpartister i Uppsala kommun sitter tyvärr fast i gamla spår. 

lördag, december 09, 2017

Viktig Centerseger om väg 288

Som företrädare för Centerpartiet i Region Uppsala är en av mina viktigaste uppgifter att värna tillväxt och utveckling i hela länet. Som Centerpartist är det självklart att försöka nå resultat, även i opposition. En av de konkreta frågor där detta varit mest tydligt handlar om väg 288 från Uppsala till Östhammar. Nu har vi äntligen lyckats få igenom det. En mycket viktig Centerseger.

Vägen har under en mycket lång tid byggts om bit för bit till en trafiksäker, mötesfri väg, med 100 kilometer i timmen som hastighet. Nu är det bara den sista biten kvar - Gimo till Börstil. Det har dock funnits partier som velat se en lägre standard på vägen och som motarbetat förslaget. 

I det förslag till länstransportplan som gick ut på remiss var det inte klart att det skulle bli mötesfri väg hela vägen och den summa som avsattes var alldelses för låg för att nå den standarden. Från Alliansen i Regionala utvecklingsnämnden lade vi förslag om att vi skulle vara tydliga med att det skulle vara mötesfritt hela vägen, men det röstades ned av socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister.
Det som röstades ned i juni är vi nu överens om. Det är bra!

Det var dock flera remissinstanser som stödde Alliansens förslag, inte bara Östhammars kommun med Jacob Spangenberg (C) i spetsen, utan också bland annat Handelskammmaren och Tierps kommun. Jag har också varit tydlig med att om det inte blev beslut om mötesfritt hela vägen skulle det blir en valfråga för Centerpartiet nästa år.

Nu får vi inte den valfrågan. Det är bra. Efter arbetetsutskottet i Regionala utvecklingsnämnden finns en bred överenskommelse om att det ska var mötesfritt, 100 km/h från Gimo till Börstil och att det avsätts 225 miljoner kronor för detta i länstransportplanen. Det innebär att det av allt att döma kommer att behövas ytterligare medfinansiering, vilket i detta fall är rimligt och något som också fanns i alliansens gemensamma förslag från i somras.

Frågan hade kunna vara utklarad redan i somras, men motståndet från de rödgröna styret var hårt. Det ska dock påpekas att det hos åtminstone många socialdemokraterna funnits en insikt och ett stöd för förslaget och jag vet att Margareta Widén-Berggren, även om hon röstade "fel" i juni, gjort ett mycket stort jobb internt för att få tillstånd ett positivt beslut för Östhammar. Många andra har också bidragit, inte minst invånare och företagare i Östhammar.

tisdag, december 05, 2017

Centerpartiet har ökat mest

Utveckling sedan valet.


Idag presenterades
den stora SCB-undersökningen om svenskarnas partisympatier. Det är den största och mest välgjorda av alla undersökningar om vad väljarna tycker. Samtidigt presenteras den bara två gånger om året, så det är inget för att se snabba förändringar. Däremot utmärkt för att följa de långa skiftningarna.

Det är en ovanligt intressant undersökning. Sedan valet är det tydligt att det är ett parti som stärkt sin ställning hos svenska folket - Centerpartiet. Med en ökning på 3,4 procentenheter sedan valet. Sverigedemokraterna, som ökat näst mest, har ökat med 1,9 procentenheter. Centerpartiets ökande stöd är dock välkänt, även om det är många som inte riktigt accepterat det.

Det som är mer intressant i undersökningen är två andra resultat. Det första är att Miljöpartiet i denna mätning hamnar under fyraprocentspärren med 3,8 procent. Det är första gången sedan november 2002 som Miljöpartiet ligger under strecket i en SCB-mätning. Det visar att regerandet har inneburit mycket stora problem för partiet. Som framgår av flödena är det många som kommit fram till att de lika gärna kan rösta på Socialdemokraterna direkt, andra har flytt till Vänsterpartiet eller Centerpartiet.

Folkpartiet har bytt namn till Liberalerna under mandatperioden. Det löste inte partiets problem - tvärtom verkar det. I denna mätning får Liberalerna 4,2 procent, det sämsta resultatet sedan maj 1999. Partiets stora problem är nog att det är svårt för väljarna att veta varför de ska rösta på Liberalerna sedan skolfrågan liksom lösts upp.

Utvecklingen för Sverigedemokraterna är intressant. Partiet får 14,8 procent. Fortfarande över valresultatet, men i en klar nedåtgående trend. Nu verkar det inte längre orimligt att tänka sig att SD får ett lägre stöd i valet 2018 än 2014. Det är också intressant att Centerpartiet och Vänsterpartiet, som även om de partierna har väldigt stora åsiktsskillnader har samma profil i migrationsfrågan, tillsammans har ökat mer än dubbelt så mycket som Sverigedemokraterna.

Moderaterna återhämtar sig från det väldigt dåliga stödet de hade i majmätningen och får 22,2 procent. Stor glädje hos Moderaterna naturligtvis, men det tål att påminna om att det är det näst sämsta resultatet i en SCB-mätning sedan november 2004 - endast mätningen i maj i år var sämre.

Vad som är förvånande är att Socialdemokraterna klarar bra. Partiet får 32,6 procent - vilket till och med är över valresultatet. Det är klart att kraftig fart i ekonomin hjälper till och det kanske är det som räddar partiet. Även om 32 procent i ett långt historiskt perspektiv är ett dåligt resultat, är det för dagens socialdemokrati antagligen rätt nära toppen av vad som är möjligt att nå.
måndag, oktober 02, 2017

Sämre busstrafik drabbar folkhögskola
Rektorn för Biskops-Arnö folkhögskola Mats Lundborg skriver på unt.se (Inget samråd har skett) om de försämringar för busstrafiken som Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Regin Uppsala beslutat om. Han är kritisk både till processen och till beslutet. Han har helt rätt!

Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutade att försämra trafiken på linje 895, den man kan ta till och från Biskops-Arnö. Beslutet togs utan en ordentlig dialog vare sig med berörda kommuner eller resenärer eller annat än en mycket grund analys.

Det bör betonas att det inte var en enig nämnd som ställde sig bakom beslutet. Från hela Alliansen i kollektivtrafiknämnden var vi mycket kritiska till hanteringen och ville därför låta UL göra om och göra rätt och genomföra samråd och en ordentlig analys. Tyvärr fick vi inte stöd för det i Kollektivtrafiknämnden. Från Centerpartiet och Kristdemokraterna i nämnden valde vi då att röst nej till bland annat försämringen på linje 895.
söndag, september 24, 2017

(S) har höjt trängselskatten på tåg!

"Trängselskatten" på tåg har höjts med 66 procent sedan S+MP började styra i Rosenbad.

Det märks att vi närmar oss valet och Socialdemokraterna blir allt mer desperata. I UNT har till exempel infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med ytterligare ett antal socialdemokrater skrivit en debattartikel med rubriken Urspårat M-förlag. Artikeln handlar om ett förslag till Moderaternas stämma om banavgifter. Förslaget från moderaterna har brister, och skrivningarna om banavgifter är inte de värsta. 

I artikeln kritiserar Socialdemokraterna det de kalla "trängselskatt" eller "trängselavgift" på tåg. De skriver bland annat: "Sträckan mellan Uppsala och Stockholm är en av Sveriges mest trafikerade sträckor. Genom en trängselavgift på tåg i rusningstid kommer denna sträcka drabbas extra hårt och konsekvenserna kan bli färre avgångar och dyrare priser."

Problemet med denna skrivning är att det redan idag tas ut en "trängselavgift" på sträckan (för Uppsalas del Ulriksdal-Skavsta by). Detta framgår av Järnvägsnätsbeskrivning 2018 .  Av den framgår följande: "Passageavgift tas ut för tilldelade tåglägen på delar av järnvägsnätet i Stockholm, Göteborg och Malmö, helgfria vardagar, måndag–fredag, klockan 06.00–09.00 och 15.00–18.00, se bilaga 4 C. Detaljerad information om passageavgifter finns i bilaga 6 A, avsnitt 2. "

Jag kan möjligen förstå att lokala politiker (och Moderaterna partistyrelse) inte har koll på detta, men infrastrukturministern borde väl åtminstone veta att den typ av avgift som han kritiserar tas ut av det Trafikverk han är ansvarig minister för. Och kanske också att denna avgift höjts kraftigt under den tid som Socialdemokraterna och Miljöpartiet styrt i Rosenbad. Ökningen av avgiften jämfört med 2015 är hela 66 procent!


onsdag, september 20, 2017

Budget-nej till Centerpartiets elbussförslag

Centerpartiet har tillsammans med flera andra lyft fram att energiskatten på el till elbussar inte borde beskattas högre än den el som används för tåg, ett förslag som lagts fram av Mia Nordström från Centerpartiet i Uppsala.
 I dag betalar inte spårbunden trafik energiskatt på den el de använder. Centerpartiet vill uppmuntra elektrifiering och föreslår att även elbussar slipper betala energiskatt. Vi avsätter 90 miljoner till detta under kommande treårsperiod.  
Det kan verka självklart, men så blir det nu inte. Av regeringens budgetproposition framgår att man avfärdar det förslaget.