Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, juni 12, 2018

Nu föreslår S nedläggning av buss 801

Nu vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägga ned buss 801.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Uppsala har problem att få ihop budgeten för Kollektivtrafiknämnden. Inför 2019 har de  tagit fram en del förslag, bland annat vill de lägga ned linje 801 - en favorit i repris.

Tanken är att en kommersiell aktör ska ta över trafiken. Planen var från början att beslutet i praktiken skulle tas vid dagens sammanträde utan skriftligt underlag och utan konsekvensbeskrivning, men från Alliansen fick vi igenom att beslutet tas i september och att UL då kan presentera ett tydligt underlag inför beslutet.

Vi avvisar inte förslaget från Socialdemokraterna och Miljöpartiet om en nedläggning av linje 801, men det är en anständighetsfråga att så stora beslut som påverkar så många människor tas först efter en gedigen konsekvensanalys. Någon sådan var inte presenterad. Vi får hoppas att det finns ett bättre underlag inför mötet i september.

Det krävs också att
man kan säkerställa att de som pendlar till Arlanda får fungerande pendling till rimliga priser.

tisdag, maj 15, 2018

Akademiska sjukhusets underskott fördubblat på en månad

Prognosen för Akademiska sjukhusets underskott har fördubblats

Nu har Akademiska sjukhuset
lämnat sin prognos för efter årets första fyra månader. Efter tre månader var prognosen ett underskott på 60 miljoner kronor. Nu, bara en månad senare är prognosen uppjusterad till 120 miljoner kronor.

Den styrande politiska ledningen i Region Uppsala låtsas som ingenting och ägnar sig mest åt att gå ut i media och lova olika former av satsningar. Men det är ju satsningar som det alltså egentligen inte finns pengar till.

Det är tydligt att framför allt Sjukhusstyrelsens ordförande inte tar sitt ansvar för att säkerställa en god kontroll över Akademiska sjukhuset och därmed Sjukhusstyrelsen och hela region Uppsalas ekonomi.

Av handlingarna till Sjukhusstyrelsen den 22 maj framgår att det inte presenteras någon handlingsplan för ekonomi i balans. Istället har Akademiska sjukhuset presenterat en plan som kan minska kostnaderna med 27 miljoner kronor,Av dessa föreslås Sjukhusstyrelsen avråda Akademiska sjukhuset från att minska vården till invånare i Uppsala län. Det betyder att kravet på ekonomi i balans inte alls är i närheten att uppnås. Sjukhusdirektören får ett uppdrag att redovisa ett förslag till i september, men det är svårt att tro att det skulle vara möjligt att rejält minska kostnaderna årets tre sista månader.

Dessutom kommer Sjukhusstyrelsen och Akademiska sjukhuset att gå in i 2019 med ytterligare effektiviseringskrav. Exakt hur mycket är inte presenterat ännu, men det är ingen tvekan att det kommer.

fredag, maj 04, 2018

Ibland går det snabbt - busshållplats vid Boglösa bygdegård

Bildbevis - hållplatsen är på plats!

Som jag skrev i
ett tidgare inlägg har Boglösa bygdegård skrivit till UL för att få en hållplats vid bygdegården. Ett utmärkt initiativ för att både förbättre möjligheten att ta sig till bygdegården.

Redan idag är skylten på plats och på måndag ska det var officiellt och inlagt i tidtabellen (den nya hållplatsen beräknas inte förlänga restiden).

Kul, och särskilt kul att det gått så snabbt. Ibland kan den offentliga sektorn också vara både snabbfotad och effektiv.

fredag, april 27, 2018

70 000 färre besök hos primärvården


Se en del av mitt inlägg i debatten om Region Uppsalas bokslut:

* 16 000 färre vårdkontakter på Akademiska sjukhuset än budgeterat.
* 37 000 förre besvarade samtal på 1177.
* 70 000 färre besök inom primärvården.

Samtidigt som vården kostat 180 miljoner kronor mer än vad som budgeterats!

tisdag, april 24, 2018

Kraftig ökning av hyrpersonalkostnader

Under de första tre månaderna har kostnaden
för hyrpersonal ökat med 74 procent.

I olika utspel från
Socialdemokraterna i Region Uppsala utlovas diverse löften och satsningar. Men det stora problemet för regionen är dock att det inte finns personal som vill jobba hos oss. Det märks på utfallet i den senaste månadsrapporten till Regionstyrelsen. Kostnaderna för hyrpersonal under årets tre första månader uppgår till 54 miljoner kronor, en ökning med 74 procent jämfört med samma period under förra året.

Målsättningen har varit att minska kostnaderna för inhyrd personal, men istället har de alltså ökat mycket kraftigt. Ett tydligt misslyckande för den styrande minoriteten i Region Uppsala.

måndag, april 23, 2018

Dags för busshållplats vid Boglösa bygdegård!


Ibland kan man hitta intressanta saker i Region Uppsalas diarium. En skrivelse från Boglösa bygdegård där de skriver att de vill ha en hållplats vid Boglösa bygdegård. 

Det är ett mycket bra förslag. Dels sker det en hel del verksamhet vid bygdegården. På söndag är det tull exempel söndagsdans. Med en hållplats vid Boglösa bygdegård skulle det vara möjligt för de som vill vara med att dansa och som bor i Skolsta eller Grillby att ta bussen. På vägen dit passar bussen perfekt till det att dansen börjar 15.00, men hem får man kanske smita ifrån sista dansen - men det fungerar rätt bra. Även från Enköpingshållet passar det hyggligt, även om man kanske kommer lite väl tidigt.

Som de skriver skulle det också vara värdefullt för dem som bor i Gåde som skulle kunna cykla till bygdegården för att ta bussen. I samband med att den nya sträckningen infördes tittade UL på att köra över Gåde och in till Grillby. Den vägen bedömdes då som för smal och krokig.

Exakta hållplatslägen är ju inget som bestäms av politiken, men jag kommer att följa hur det utvecklar sig.