Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, oktober 14, 2021

tisdag, augusti 21, 2018

200 miljoner i underskott på Akademiska sjukhuset

Ibland önskar man verkligen att man inte fått rätt. Men tyvärr blev det som jag befarade. Nu lägger Akademiska sjukhuset ett prognos på ett underskott på 200 miljoner kronor. Det är tydligt att Socialdemokraterna i Region Uppsala inte klarar att ta ansvar för ekonomin. Detta samtidigt som man inte ger den vård som patienter och medborgare har rätt att förvänta sig.

Underskottet kommer nämligen inte som en blixt från klar himmel. Molnen har tornat upp sig under våren - först var det ett befarat underskott på 60 miljoner kronor, sedan 120 och nu alltså 200 miljoner kronor.

Det enda Socialdemokraterna verkar ha trott att det räcker med att fatta beslut om att sjukhuset ska klara budget, för att man ska göra det. Alliansen har i Sjukhusstyrelsen agerat vid flera tillfällen för att styrelsen ska försöka ta kontroll över underskottet - men förslagen har röstats ned.

Alliansförslag som röstades ned i Sjukhusstyrelsen i juni


Det är tydligt att den Socialdemokratiska ledningen av Region Uppsala haft en för dålig krisinsikt och inte agerat i tid. Ansvaret för detta landar ytterst på regionstyrelsens ordförande som har det övergripande ansvaret för region Uppsalas ekonomi. Den brist på ledarskap som har uppvisats gör också att regionen får en extra tuff uppgift inför nästa år, när flera verksamheter går med betydande underskott.

onsdag, juni 27, 2018

UL och Mälartågs nya tåg

Idag var jag på visning av UL och Mälartågs nya tåg som kommer att tas i trafik under nästa år. Passade på att spela in en lite film om hur det ser ut inne i tågen.


tisdag, juni 12, 2018

Nu föreslår S nedläggning av buss 801

Nu vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägga ned buss 801.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Uppsala har problem att få ihop budgeten för Kollektivtrafiknämnden. Inför 2019 har de  tagit fram en del förslag, bland annat vill de lägga ned linje 801 - en favorit i repris.

Tanken är att en kommersiell aktör ska ta över trafiken. Planen var från början att beslutet i praktiken skulle tas vid dagens sammanträde utan skriftligt underlag och utan konsekvensbeskrivning, men från Alliansen fick vi igenom att beslutet tas i september och att UL då kan presentera ett tydligt underlag inför beslutet.

Vi avvisar inte förslaget från Socialdemokraterna och Miljöpartiet om en nedläggning av linje 801, men det är en anständighetsfråga att så stora beslut som påverkar så många människor tas först efter en gedigen konsekvensanalys. Någon sådan var inte presenterad. Vi får hoppas att det finns ett bättre underlag inför mötet i september.

Det krävs också att
man kan säkerställa att de som pendlar till Arlanda får fungerande pendling till rimliga priser.

tisdag, maj 15, 2018

Akademiska sjukhusets underskott fördubblat på en månad

Prognosen för Akademiska sjukhusets underskott har fördubblats

Nu har Akademiska sjukhuset
lämnat sin prognos för efter årets första fyra månader. Efter tre månader var prognosen ett underskott på 60 miljoner kronor. Nu, bara en månad senare är prognosen uppjusterad till 120 miljoner kronor.

Den styrande politiska ledningen i Region Uppsala låtsas som ingenting och ägnar sig mest åt att gå ut i media och lova olika former av satsningar. Men det är ju satsningar som det alltså egentligen inte finns pengar till.

Det är tydligt att framför allt Sjukhusstyrelsens ordförande inte tar sitt ansvar för att säkerställa en god kontroll över Akademiska sjukhuset och därmed Sjukhusstyrelsen och hela region Uppsalas ekonomi.

Av handlingarna till Sjukhusstyrelsen den 22 maj framgår att det inte presenteras någon handlingsplan för ekonomi i balans. Istället har Akademiska sjukhuset presenterat en plan som kan minska kostnaderna med 27 miljoner kronor,Av dessa föreslås Sjukhusstyrelsen avråda Akademiska sjukhuset från att minska vården till invånare i Uppsala län. Det betyder att kravet på ekonomi i balans inte alls är i närheten att uppnås. Sjukhusdirektören får ett uppdrag att redovisa ett förslag till i september, men det är svårt att tro att det skulle vara möjligt att rejält minska kostnaderna årets tre sista månader.

Dessutom kommer Sjukhusstyrelsen och Akademiska sjukhuset att gå in i 2019 med ytterligare effektiviseringskrav. Exakt hur mycket är inte presenterat ännu, men det är ingen tvekan att det kommer.

fredag, maj 04, 2018

Ibland går det snabbt - busshållplats vid Boglösa bygdegård

Bildbevis - hållplatsen är på plats!

Som jag skrev i
ett tidgare inlägg har Boglösa bygdegård skrivit till UL för att få en hållplats vid bygdegården. Ett utmärkt initiativ för att både förbättre möjligheten att ta sig till bygdegården.

Redan idag är skylten på plats och på måndag ska det var officiellt och inlagt i tidtabellen (den nya hållplatsen beräknas inte förlänga restiden).

Kul, och särskilt kul att det gått så snabbt. Ibland kan den offentliga sektorn också vara både snabbfotad och effektiv.