Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, april 28, 2011

Landstinget tar ansvaret för kollektivtrafiken

Landstingets kommer att ta ansvaret för hela länets kollektivtrafik. Det har Landstinget och länets kommuner kommit överens om. Bakgrunden är ny lagstiftning som ändra förutsättningarna för kollektivtrafiken på reginal nivå. Det ska finnas en kollektivtrafikmyndighet i varje län som ska ha ansvar för  att kartlägga, planera och besluta om hela kollektivtrafiken i länet. Om respektive fullmäktige ställer sig bakom överenskommelsen innebör det att landstinget blir kollektivtrafikmyndighet i vårt län. (läs pressmeddelande)

Skillanden mot idag är att det bara blir en betalare av den samhällssubventionerade kollektivtrafiken i länet. Det kommer inte längre att bli meningsfullt att diskutera om det är kommunen eller landstinget som har ansvaret för en viss linje. Men förändringen innebär också att den komersiella trafiken på ett tydligare sätt kommer in i länets kollektivtrafikplanerinsgprocess - till exempel de tåg som SJ kör eller bussar som körs av privata företag utan någon samhällssubvention.

Övertagandet innebär stora utmaningar, inte minst för att uppfylla den målsättning som finns att fördubbla kollektivtrafiken fram till 2020 (läs mer här om fördubblings målet) . Det är också en stor utmaning att få samhällsplaneringen och utbyggnad av kollektivtrafik att fungera på ett bra sätt tillsammans.

onsdag, april 20, 2011

Kasta inte läkemedel i sjön

Hanteringen av lämemedel är en viktig del i landstingets miljöarbete. I dagens UNT har jag en debattartikel som lyfter fram kopplingen mellan läkemedel och miljö:

Landstinget i Uppsala län är ett ledande miljölandsting och det är därför naturligt att vi också har ett ambitiöst arbete för att minimera läkemedlens negativa påverkan på miljön.

Inte minst handlar det om att se till att läkemedel och produkter med läkemedlesrester hanteras på ett bra sätt och lämnas in på apoteken, inte kastas i vanliga sopor eller spolas ned i toaletten.

Läs hela debattartikeln: Farligt kasta läkemedel i sjön

tisdag, april 19, 2011

Inovation Akademiska

Att få goda idéer från vården att utvecklas och bli produkter och företag, kanske med världsspridning, är en del i att göra vården bättre och skapa ökat välstånd. Och det är ingen tvekan om att det finns många idéer.

Idag besökte jag Inovation Akademiska, som är Uppsala läns landstings sätt att hjälpa till att få idéer att gå från just idéer till verklighet. Ett 70-tal idéer har passerat den första gallringen och redan har några företag startat.

Spännande också att ta del av det arbete som sker med att underlätta för företag som behöver utvekcla och testa sina medicintekniska produkter.

måndag, april 11, 2011

Reinfeldt kandiderar inte i Västra Götaland

Håkan Juholt har utmanat Fredrik Reinfeldt på debatt om sjukvården inför omvalet i Västra Götalandsregionen. Statsministern har tackat nej. Det är klokt. Det är faktiskt varken han eller Håkan Juholt som väljarna ska rösta på. Väljarna ska rösta på Centerpartiets Kristina Jonäng, Gert Inge Andersson (S) eller någon annan av politikerna som är aktiva i Västra Götalandsregionen.

I det valet kan Socialdemokraterna i Västra Götaland stå till svars för sin politik. Men det är väl antagligen det de inte vill, det är därför de kallat på avledning från partihögkvarteret i Stockholm.

Det handlar inte om att valet i Västra Götaland inte skulle vara viktigt, för det är ett viktigt val. Det handlar om att det inte är ett val där duellen ska stå mellan Reinfeldt och Juholt, utan mellan de kandidater som möter väljarna i valet och som ska stå för det som sägs också efter valet. Valet handlar trots allt inte om rikspolitik, utan om hur vården, kulturen och tillväxtfrågorna ska utvecklas i Västra Götaland.

Den som vill veta vad valet verkligen handlar om kan lyssna och läsa här:

Andra som bloggar: Tokmoderaten, Martin Moberg, Johan Westerholm, Den hälsosamme ekonomisten
Läs också Expressen,

fredag, april 08, 2011

Kärnkraften plötsligt farlig igen

Inför valet 2010 kompromissade miljöpartiet bort kärnkraftsmotståndet. De accepterade att inga kärnkraftreaktorer skulle avvecklas under denna period och ja-sidans skrivningar från folkomröstningen i det gemensamma manifestet.

Nu när en olycka inträffat i Japan kommer miljöpartisterna på att det kanske det kanske inte var så klokt och vill ta tillbaka sin gamla politik. Motivet verkar vara att de plötsligt kommit på att kärnkraften är farlig igen.

Centerpartiet gjorde en kompromiss om kärnkraften i regeringen för att få tillstånd en satsning på mer miljövanliga förnybar energi. I samband med detta gjordes det också klart att eventuell ersättningsreaktorer inte skulle få någon form av statliga subventioner. Vad miljöpartiet fick för sitt kompromissande före valet, annat än löften om regeringsmedverkan, har jag svårt att upptäcka.

Nu har vänsterblocket uppenbarligen ingen gemensam energipolitik längre. Det ökar möjligheterna till en uppgörelse mellan regeringen och socialdemokraterna om den långsiktiga energipolitiken.En sådan uppgörelse, med fortsatt fokus på förnybar energi, vore det bästa sättet för att bädda för att kärnkraften om något decenium inte längre ska vara en den av den svenska energimixen.

UL:s peridokort på Hebytåg

Nu är det äntligen klart. UL har meddelat att det från och med den 15 augusti blir möjligt att åka på UL:s periodkort också på tåget sträckan Heby-Uppsala. Därmed har vi från alliansledningen i landstinget återigen levererat. Det hade jag den stora glädjen att informera kommunstyrelsens ordförande i  Heby, Marie Wilén (C), om igår.

I praktiken har det stor betydelse för många pendlare. Den som kan åka tåg i ena riktningen och buss i den andra sparar en halvtimmes restid om dagen jämfört med buss i båda riktnngarna.

Det är naturligtvis roligt att som centerpartist kunna leverera detta, men det sägas att det inte bara funnits en uppslutning utan också en förväntan på resultat från övriga delar av alliansen.

På sikt är det dock meningen att det ska bli betydligt bättre kommunikationer mellan Heby och Uppsala. Planerna är nu att få tillsånd regelbunden pendlingstrafik med Upptåget från mitten av december 2012. Det handlar då om ett tåg i i timmen vardera riktning. Det är dock ett komplicerat pussel som ska läggas och en viktig uppgift nu är att klarlägga vilka förutsättningar som behöver vara på plats och när för att det ska vara möjligt.

Efter besöket i Heby tog jag bussen hem till Enköping. Det går betydligt bättre med bussar mellan Heby och Enköping än vad många tror. Det går faktiskt sex bussar i vardera riktning.

Läs mer: Sala-Allehanda

måndag, april 04, 2011


Anna-Karin Hatt skriver i dag på Dagens Nyheters debattsida väldigt bra om Centerpartiet och vår politiska inriktning.

I artikeln skriver hon bland annat:

Kärnan i Centerpartiets idé är en stark tilltro till människans förmåga: att skapa, välja, fatta beslut. Att ta ansvar för oss själva, och att måna om varandra. Djupt rotat i insikten om att vi alla – som människor eller delar av Sverige – har våra ljusa stunder, och våra mörka.


Det är inte en rå och kall marknadsliberalism, utan en tydlig och frimodig, varm och grön socialliberalism. Som ger människan det utrymme hon behöver och kan ta, men också erbjuder en hand till stöd den dag kraften tryter. Den bygger på ett tydligt underifrånperspektiv. På omsorgen om varandra, och om den jord vi fått låna. På värderingar om entreprenörskap, solidaritet och global rättvisa.

Det är precis den inriktning som Sverige och Centerpartiet behöver. Anna-Karin Hatt tillkännager också att hon kandiderar till partisstyrelsen. Det är ingen tvekan om att Anna-Karin Hatt skulle vara ett värdefullt tillskott till partistyrelsen.

Fler som kommenterat: Inger Fredriksson, Helena Kruse, Helen Törnqvist,

söndag, april 03, 2011

Andreas bra på distriktstsämmanCenterpartiet i Uppsala län har haft distriktsstämma i Bålsta och jag är åter ledamot av Centerpartiets distriktsstyrelse. Jag satt ju med från slutet av 1980-talet och dela av 1990-talet. Det ska bli roligt att få hjälpa till att bygga Centerpartiets starkt i länet. Jag fick naturligtvis en hel del frågor om landstingspolitik i samband med redovisningen av landstingsgruppens arbete. Kollektivtrafiken, patientmaten och regionfrågan var, som vanligt i Centersammanhang, frågor som kom upp.

Debatten på stämman handlade tyvärr alltför mycket om stadgefrågor. Den stora behållningen var, förutom god mat och mycket trevligt inslag från musikskolan, miljöminister Andreas Carlgren. Självklart talade han mycket om miljö, men den bästa delen av hans anförande handlade om hur vi bygger Sverige tillsammans och att vi ska älska vårt land och att det är något annat än nationalism. Ett starkt inlägg för Centerpartiets hållning. Andreas kom för övrigt direkt från Sveriges radios lördagsintervju (lyssna nedan).

Solveig Zander omvaldes som distriktsordförande. Hennes redovisning av stämman kan man läsa här: Distriktsstämma i Bålsta

fredag, april 01, 2011

Grattis Akuten i Enköping!

Akutmottagningen vid Enköpings lasarett är bättre än genomsnittet i landet på nästan alla punkter i den nationella patientenkäten. På nästan alla punkter får den dessutom bättre betyg än de två andra akutmottagningarna i länet som deltagit i undersökningen, Närakuten i Uppsala och Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Enköping får för övrigt också bättre betyg än akutmottagningen vid Centrallasaretett i Västerås.

Betygen räknas ut genom att olika svar viktas för att sedan få fram ett sammanvägt betyg. Ju högre resultat, desto bättre. Man bör vara medveten om att olika akutmottagningar har olika uppdrag, både i Sverige och i länet. Sverige 

 Akuten i  Enköping
 

 Närakuten
 Uppsala  
 

 Akuten på
 Akademiska 

Bemötande
Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

  88

  89

  76

  86

Delaktighet
Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

  73

  74

  66

  68

Information
Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

  77

  79

  76

  72

Tillgänglighet
Hur lång tid fick du tillbringa på akutmottagningen?

  52

  47

  67

  43
Förtroende
Kände du förtroende för de läkare som du träffade?

  85

  86

  76

  84
Upplevd nytta
Anser du att dina aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosedda vid ditt besök på sjukhuset?

  82

  83

  77

  78
Rekomendera
Skulle du rekommendera den här akutmottagningen till andra?

  84

  85

  75

  83


Nu är skillnaderna ibland inte särskilt stora, och antalet som svarat på en fråga är ibland väl lågt för att kunna dra några slutsatser om skillnader mellan enhetern. Men det är ändå tydligt att akuten i Enköping klarar sig bäst i nästan alla kriterier. På en punkt får dock närakuten i Uppsala bättre betyg, och det är tillgänglighet. Det är betydligt större risk att få vänta längre på Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset och Akutmottagningen vid Enköpings lasarett, än vid Närakuten. Inte minst på det området finns det anledning till fortsatta insatser.

Läs mer i Landstingets pressmeddelande, Sveriges kommuner och landstings pressmeddelande