Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, mars 29, 2010

Hopp om framtiden

Idag besökte jag en företagarlunch anordnad av Entreprenörerna på Bergvretenskolan. Kul idé där vi var ett antal företagare och andra som under en timma fick prata med de olika grupperna om just deras idé. Väldigt kul och intressant. Alla idéer visar att det finns hopp för framtiden.

Åtminstone två av idéerna är är sådant som jag skulle köpa direkt om det blev produktion (det är väl bäst att inte avslöja vad, det kan ju finns någon industrispion som läser bloggen ;-). En intressant reflektion är att det var mycket fokus på produkter - men det var några som också hade tankar kring tjänster.

fredag, mars 26, 2010

Alla får plats inom tre månader

I torsdagens Enköping-Postens finns det en insändare som skriver om att det kan dröja 6 månader innan man får barnomsorg i Enköping. Det stämmer inte. Skolförvaltningens besked till mig är mycket tydligt: alla som behöver det får plats inom tre månader. Däremot är det just nu ont om platser och det kanske inte finns plats på den förskola man önskar.

Det finns en beredskap att hitta tillfälliga lösningar om platsbristen skulle bli akut. Under mandatperioden har vi byggt nytt, byggt om och byggt till förskolor (se mina invigningar av Skolsta, Lillkyrka och Gröngarn ) och det kommer vi att fortsätta med, precis som kommer att fortsätta att vara positiv till de enskilda förskolor som vill starta.

Det finns säkert någon förklaring till insändaren - ibland blir det fel och missförstånd. Men i Enköpings kommun klarar vi att erbjuda plats i förskolan inom tre månader.

onsdag, mars 24, 2010

Framgång på distriktsstämman!


Distriktsstämman och behandlingen av landstingspolitiska programmet på partiets distriktsstämma i lördags gick bra. Centerpartiet i Uppsala län har nu slagit fast att det ska vara möjligt att komma akut till vården dygnet runt också i södra delen av länet. Partiets linje är att nattstängningen av akuten i Enköping ska utvärderas noggrant och att man därefter ska avgöra hur det akuta dygnet-runt-mottagandet ska utformas.
Beslutet innebär inte ett löfte om att allt ska bli som förut. Vad det innebär är dock ett tydligt besked från Centerpartiet i hela länet att det ska bli bättre än idag och att man ska kunna komma till vården dygnet runt också här. Exakt hur bra det blir avgörs av utvärderingen och valresultatet. Det gäller att få en stark Centerrepresentation från södra länsdelen om vi ska kunna se till så att utvärderingen verkligen blir seriös och inte styrs av förutfattade meningar.
Stämman fastställde också riksdagslistan, som toppas av Solveig Zander - som också fick överlägset flest röster i medlemsomröstningen. Ett stort gratis till henne. I medlemsomröstningen kom jag på andra plats (tack alla som röstade på mig), men eftersom det knappast går att ha två Enköpingsbor i topp och mitt fokus i valet blir landstinget, står jag nu - helt enligt nomineringskommitténs förslag - på en 6:e plats.

tisdag, mars 23, 2010

Skolsta förskola invigd

Barnen viftade med plakat med namnet på sin idol när jag höll invigningstalet vid invigningen av Skolsta förskola. Det var dock inte jag som var idolen, utan Elin Lanto som också uppträdde på invigningsfesten.

Det är kul att inviga nya förskolor, men speciellt denna. När jag jag började min politiska bana i Enköpinbg för många år sedan var kampen för att rädda Skolstaskolan från nedläggning en viktig fråga för Centerpartiet. Flera andra partier ville helt enkelt stänga skolan, eftersom det saknades barn.

Nu måste vi bygga en ny förskola för att det finns så många barn i området!

Nu hoppas jag bara att de sista bitarna faller på plats så att förskolan i Strömsäng kan drivas vidare i enskild regi.

lördag, mars 20, 2010

Andreas Carlgren sågar Miljöpartiet

Miljöminister Andreas Carlgren talade vid Centerpartiets distriktsstämma i Uppsala idag. Väldigt bra! Inte minst lyckades han göra det tydligt vad det är för skillnad mellan en parti som levererar resultat i miljöpolitiken och ett som mest levererar ord.

I detta videoklipp jämför han vad Miljöpartiet åstadkom under åtta års stöd till Socialdemokraterna och vad Centerpartiet åstadkommit under mindre än fyra år i alliansregering.Efter detta är lätt att förstå att Miljöpartiet inte vågade anta Centerpartiets utmaning om debatter!

torsdag, mars 18, 2010

Vad gör skolan för utsatta barn?

Hur arbetar man i skolan för att stödja och hjälpa utsatta barn? Den frågan arbetar en statlig utredning med. Under ett antal dagar besöker utredningen Enköping för att ta del av vårt arbete. Idag var det vi i Nämnde för förskola och grundskolas arbetsutskott som blev intervjuade.

Det blev ett väldigt intressant samtal om allt från vad innebörden är i olika begrepp till om vi gjort någon ekonomisk kalkyl av hur mycket kommunen eller samhället tjänar på insatser för barn som på olika sätt är utsatta.

Vi gör mycket i Enköping och jag tror att vi gör väldigt mycket bra (det tror utredningen också, det var därför de var på besök). Inte minst finns det ett bra samarbete mellan skola och socialtjänst. Samtidigt kan vi alltid bli bättre.

Det ska bli mycket spännande att se vad utredningen kommer fram till när den presenteras i december.

onsdag, mars 17, 2010

Bra resultat i Enköpings skolor

Gårdagskvällen ägnades åt kommunfullmäktige i Enköping. Bra debatt om kommunens bokslut som fokuserade på målen.

Började med att tacka alla som jobbar i verksamheten för ett verkligt bra arbete. Kunde redovisa att andelen elever som lämnar nian med godkända betyga i alla ämnen överstiger genomsnittet i landet och att det genomsnittliga meritvärdet ligger på samma nivå som genomsnittet i landet.

Vi kan nu gå till val med en helt annan verklighet och en helt annan bild av läget i Enköpings skolor. Vi har kommit en lång bit på vägen. Det gäller också för arbetet mot mobbning och kränkande behandling, där det märks att utbildningsinsatserna gett resultat. Men fortfarande har vi mycket arbete framför oss.

torsdag, mars 11, 2010

Härlig dag på Grillbyskolan

Nämnden för förskola och grundskola besöker i samband med våra mötesdagar en skola med närliggande förskola. Det är alltid intressant och lärorikt. I dag var vi på Grillbyskolan, en F-6 skola utanför Enköping

Vi träffade ett härligt gäng från elevrådet och kamratstödjarna som berättade om sin skola, att maten var bra, hur man arbetade för en tryggare skola och att det var tydligt vad man skulle lära sig.

Extra roligt vara att få höra hur de arbetar med företag. Eleverna får starta egna "företag" där de sedan får uppdrag som de ska genomföra. På ett bra sätt lyckas får eleverna inte bara en större förståelse för behovet av till exempel matematik och engelska (ska man sälja motorcyklar till Europa räcker det inte med svenska). Ett konkret exempel på hur entrerprenörskap i skolan underlättar inlärningen.

Det var också kul att höra hur man arbetar med språk i förskolan (fonem), utomhuspedagogik och inte minst med att skolan ska få grön flagg.

Grillbyskolan har många utmaningar - man släpar med sig ett ekonomiskt underskott och förskolan har dessutom drabbats av att det under marken finns rester av en gamal industri som bör tas bort - men det är ingen tvekan om att det är en skola och förskola med en spännande positiv utveckling.

onsdag, mars 10, 2010

Lillkyrka förskola invigd

En viktig prioritering för oss i Enköping är att det ska finnas tillgång till förskolor och barnomsorg för alla som behhöver det. Det innebär bland annat att vi investerat i nya förskolor.

I går invigde jag den nya förskolan i Lillkyrka, En arkitektritat, energisnål förskola som byggs samman med skolan. Kommer att underlätta samarbetet mellan grundskola och förskola. Dessutom en förskola med Grön flagg. Nu samlas också verksamheten som varit spridd i flera byggnader.

Riktigt kul att som centerpartist inviga en förskola som både är bra för miljön och ger förutsättningar för en mycket bra verksamhet.

fredag, mars 05, 2010

Centerpartiet levererar resultat


”Trettio år efter kärnkraftomröstningen lämnar vindkraften rollen som energipolitisk symbol”

Så skriver Aftonbladets ledarsida idag med anledning av regeringens beslut att ge ytillstånd till den stora vindkraftsanläggningen i Piteå.

Ännu en gång visar det sig att vi har en regering som leverar resultat i miljö- och energipolitiken.

Läs hela artikeln här: Vindkraften - i full skala 

onsdag, mars 03, 2010

EMU bidrar till problem

Att Spanien är medlem i EMU och därmed inte har haft en egen penningpolitik har både bidragit till att landet fått stora ekonomiska problem och gjort det svårare att ta sig ur dem. Det konstaterar professor Lars Calmfors ( EMU är Spaniens stora problem ). Problemet var att Spanien under högkonjunkturen inte kunde höja räntan, eftersom räntenivån ska anpassas efter vad som passar hela euroområdet.

Exemplet visar på det som var en viktig del i Centerpartiets kritik mot euron vid folkomröstningen om euro-anslutning stämmer också i verkligheten.tisdag, mars 02, 2010

Grund för omprövning

Enköpings-Posten har en genomgång av förändringarna vid lasarettet i Enköping med anledning av att det är ungefär ett år sedan konsultrapporten som bland annat föreslog stängning av nattakuten i Enköping lades fram. Genomgången visar återigen hur liten besparingen beräknas bli, sett i ett landstingsperspektiv. Jag tror dessutom att den verkliga besparingen - om man verkligen räknar med alla kostnader - blir ännu mindre.

Det som krävs är en rejäl uppföljning och analys av konsekvenserna. Det handlar inte bara om vad förändringen betytt ekonomiskt, utan också när det gäller patientsäkerhet och - inte minst - vilka effekter det fått för patienternas tillgång till vård. Det är inte bara en fråga som rör oss som bor i den södra delen av Uppsala län, det är också viktigt att bedöma vilken effekt förändringen fått på situationen vid akutmottagningen i Uppsala när ytterligare ett antal patienter kommer dit på sen kväll och natt.

Om en sådan analys verkligen genomförs tror jag att det kan visa vad som bäst sett till hela landstinget och därmed ge grund för en omprövning