Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, augusti 30, 2011

Bra tågsatsning av regeringen

Maud Olofsson och resten av partiledarna i regeringen har idag presenterat ytterligare satsningar på infrastruktur och framför allt järnväg. Det är mycket bra - varje vecka, ibland dagligen, märker vi de problem som finns med järnvägen i Mälardalen. Mycket beror på att trafiken och antalet resenärer ökat kraftigt utan att spårkapacitet och underhåll hängt med.

Att regeringen nu budgetpropositionen lägger ytterligare 3,6 miljarder kronor  till drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på järnväg är något som kommer att märkas under kommande år. Det är också tydligt att en hel del av åtgärderna kommer att gynna vår region - sträckor som har stor betydelse för arbetspendlingen i storstadsområdena kommer att vara prioriterade.

Det är också helt rätt att priorotera denna typ av åtgårder för att möta nedgången i ekonomin. Det ger dels positiva effekter på ekonomin i samband med att åtgärderna genomförs, dels skapar de förutsättningar för en bättre tillväxt utan flaskhalsar när ekonomin växer.

En mindre del av satsningen kommer också att gå till vägtrafiken. Också där finns det viktiga behov och även om järnväg är viktigt måste vi framtdien också ha bra vägar, inte minst för den stora del av kollektivtrafiken som är buss.

Läs mer: regeringen, Centerpartiet, DN, Annie Lööf,

Inga kommentarer: