Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, april 21, 2015

Hur länge dröjer ambulansen?

Hur långt tid tar det innan ambulansen kommer? Beror svaret på den frågan på var man bor? Vi i Centerpartiet hade redan under förra mandatperioden identifierat detta med jämlik tillgång till ambulans som ett viktigt utvecklingsområde. Det var också en av de frågor vi lyfte i valrörelsen ( Se till exempel debattartikeln Snabbare ambulanser).

Nu vilja jag konkret få reda på hur det står till med den likvärdiga tillgången på vård för dem som bor på några av länets många tätorter. Jag har därför ställt en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg där jag ställer tre konkreta frågor:

  1. Vad är den genomsnittliga (mediantiden) tiden enligt senast tillgänglig statistik från det att ett larm är mottaget till dess att första ambulans är framme för orterna: Uppsala, Almunge, Knutby, Vattholma, Fjärdhundra, Skokloster, Knivsta, Harbo, Östervåla, Hållnäs, Lövstabruk och Österbybruk?
  2. Vad är maxtiden enligt senast tillgänglig statistik för en 12-månadersperiod från det att ett larm är mottaget till dess att första ambulans är framme för samma orter?
  3. Anser du att svaret på frågorna föranleder behov av några åtgärder?

Inga kommentarer: