Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, februari 10, 2011

Disting - men försvann Heby?

Landshövdingen försöker tillfredsställa alla Hebybor. På ena kartan (till höger) är kommunen en del av Uppsala län, men på kartan till vänster verkar kommunen vara kvar i Västmanland.
Tisdagens eftermiddag och kväll var jag på Disting - inte marknaden, utan den mötesplats som Handelskammaren Stockholm-Uppsala ordnar. Rätt intressant, och gav en hel del infallsvinklar - inte minst i beskrivningen av utvecklingen i delar av Kina.

Det var också flera bra beskrivningar från företrädare för näringslivet av vad vår region behöver, inte minst när det gäller kollektivtrafiken, men också behovet av kultur och annat utanför arbetet. Det talades också om ett närmare samarbete mellan olika delar av sjukvården. Det som lyftes fram var framför allt ett förbättrat samarbete mellan universitetssjukhusen.

Ett tema som återkom hos flera medverkande, som jag kände igen från Maud Olofssons tal på Centerpartiets kommundagar, var att se tillgången i alla dem som kommer till vårt land. Sverige behöver inflyttning.

Det är dock lite tröttsamt med den enorma hyllningen till storstaden som tillväxtmotor. Frågan är om det ens är sant. Tillväxt mäts normalt som förändring av bruttonationalprodukten per invånare (BNP/capita), på regional nivå finns något som kallas BRP - bruttorregionalprodukt. Enligt den senast tillgängliga statistiken ligger Uppsala län bra till,  bruttoregionalprodukten per invånare i Uppsala län har fördubblats från 1993 till 2008 (som är det senaste året med statistik hos SCB). Det ger en andraplats i rankinglistan. Bäst tillväxt av de svenska länen har det varit i Norrbotten - knappst en dynamisk storstadregion.  Tillväxten i Stockholm sedan 1993 ligger faktiskt lägre än genomsnittet i landet - även om Stockholms bruttoregionalprodukt per invånare fortfarande är den största. Om detta talades det ganska tyst på Distinget.

Det är också kul att höra på statstjänstemän som tar ut svängarna lite - som länets landshövding Peter Egardt som inte tvekar att säga sin mening om cityflygplatser och annat kontroversiellt. Han spår också 800 000 fler invånare i Stockholm-Uppsala regionen om 20 år. Fast när han talade var det något med bilden som inte stämde. Är det kanske så att Heby inte får vara med i den sammanslagna ABC-regionen.

Inga kommentarer: