Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, februari 03, 2011

Vargpolitiken väl balanserad

Vargfrågan är kontroversiell. Det finns mycket starka uppfattningar på båda sidor i debatten. Jag, som bott i Hälsingland, har upplevt hur närvaron av stora rovdjur kan påverka livskvaliteten för dem som bor i områden med rovdjur (då handlade det i huvudsak om björn). Samtidigt är det för mig självklart att de stora rovdjuren hör hemma i vår fauna.

Jag tycker att den strategi som regeringen valt, men en begränsad licensjakt på varg kombinerad med åtgärder för att stärka vargstamens genetiska status är väl avvägd mellan de olika intressent son finns. Jenny Jewert skriver idag klokt på Dagens Nyheters ledarsida. Hon hänvisar där till Large Carnivore Initiative for Europe  som har antagit ett positionspapper om den svenska vargjakten. Centralt är följande stycke:


In many ecological, social and cultural contexts we believe that hunting may sometimes even be beneficial to promote the local acceptance of large carnivores among rural communities, and there will always be a need for some use of lethal control in large carnivore management in response to a range of situations.

Samtidigt har LCIE en hel del kritiska synpunkter, bland annat om samarbetet med Norge och att målen med jakten bör utvärderas och en del annat. En klok text för den som vill ha en saklig diskussion om jakten på stora rovdjur, och då särskilt varg.

Läs också: Anders W Jonsson,

Inga kommentarer: