Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, juni 16, 2011

Alliansen tar miljöansvar

Ibland kan man som centerpartist vara extra glad att vara med i den allians som styr Landstinget i Uppsala län. Idag beslutar landstingets produktionsstyrelse om att den värme som köps till fastigheterna i Uppsala ska komma från förnybara bränslen. I praktiken betyder det att landsstingets utsläpp av koldioxid minskar kraftigt – precis i enlighet med det miljöprogram som vi arbetar efter.

Uppvärmning är den stora källan till utsläpp av koldioxid i landstingets verksamhet. Det är därför viktigt att minska utsläppen. Det kan ske både genom att minska förbrukningen och att aktivt välja bränslen för uppvärming som är bättre ur miljösynpunkt. Sedan tidigare finns pengar avsatta för åtgärder att minska förbrukningen, nu tar vi alltså ockås ett steg för att förändra bränslevalet.

Det är ett tydligt exempel på hur vi arbetar för att vara et miljöföredöme, inte bara i ord utan också i konkret politisk handling..

Läs på UNT-debatt: Alliansen satsar på grön fjärvärme

Inga kommentarer: