Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, februari 09, 2012

Fortsatt ökning av kollektivtrafik i länetKollektivtrafikens marknadsandel i länet fortsätter att klättra uppåt. I den kollektivtrafikbarometer som presenteras idag ligger kollektivtrafikens marknadsandelen i Uppsala län på 22,9 procent. Det är bara övriga storstadslän som har en andel över 20 procent. Stockholm är det klart dominerande, där sker nästan varannan resa med kollektivtrafik (48 procent).

Det är särskilt glädjande att vi kan se denna ökning trots ett mycket tufft år för länets kollektivtrafik där det funnits olika former av problem både för tåg och bussar.

Rapporten diskuterar också var de potentiellt nya kunderna finns. Det stämmer rätt bra med min egen analys. Män mellan 26-64 år i områden med regionaltrafik är en grupp som i betydligt större utsträckning borde kunna lockas att ställa bilen och åka kollektivt.

Fotnot: Kollektivtrafikens marknadsandel mäts i förhållande till annat motorierat resande, det vill säga bil (förare och passagerare) och moped/MC. Cykel och gång är inte med i basen för beräkningen. 

Inga kommentarer: