Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, juni 18, 2012

Besked om buss 801

UL planerar för att linjen Uppsala-Arlanda även nästa år ska köras med UL-.bussar.
Idag inleddes Landstingsfullmäktiges debatt om Landstingsplan och budget. En av de punkter jag tog upp i mitt första inlägg var busstrafiken mellan Uppsala och Arlanda. Ett av syften med den ny kollektivtrafiklagstiftningen har varit att ge rent kommersiell trafik en stor roll i kollektivtrafiksystemet.

Vi har från landstinget varit tydliga med att vi gärna ser att kommersiella aktörer tar ett större ansvar. Vi har till och med varit beredda att upphöra med den upphandlade busstrafiken mellan Uppsala och Arlanda, för att istället ge utrymme för kommersiell trafik.

Tyvärr har intresset varit svagt och det finns idag ingen som sagt sig vara intresserad av att driva trafiken på rent kommersiella villkor. Den planering som nu pågår inom Kollektivtrafikförvaltningen, UL, utgår därför från att linjen även i fortsättningen kommer att vara upphandlad trafik.

 Det har aldrig funnits något beslut om nedläggning, som en del politiska motståndare felaktigt påstått. Däremot har vi haft förhoppningar om att trafiken skulle kunna driva av en rent privat aktör. Något som inte heller oppositionen varit främmande för. Nu fanns inte det intresset, och då anpassar UL planeringen efter detta.

 Radio Uppland uppmärksammade beskedet: Lyssna: Örjes: ”Kommer drivas som i dag”

Inga kommentarer: