Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, augusti 29, 2012

Bra satsning på underhåll av järnväg


Idag presentrade regeringen en storsatsning på järnväg. Det är ett välkommet besked att det kommer att göras ytterligare satsningar på drift och underhåll och att regeringen särskilt pekar ut sträckan Uppsala-Stockholm som en av de banor där det finns stora behov.

Den senaste tidens störningar i tågtrafiken har visat att det finns ett stort behov förbättringar i infrastrukturen. Genom den nya satsningen visar alliansregeringen att den forsätter att återställa det behov som byggts upp under decennier.

Sedan kommer det att behöva mer ny järnväg också. Inte minst behövs det full utbyggda fyra spår till Uppsala från Stockholm och på sikt bör också den bortappade länken mellan Enköping och Uppsala byggas. Det skulle inte minst bidra till att bygga samman städer som Örebro och Västerås med Uppsala och Arlanda.

Läs regeringens PM: Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Inga kommentarer: