Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, augusti 01, 2012

Bra kollektivtrafik kostar

En av de stora fördelarna med Sveriges Radios lokalradiostationer är när de arbetar tillsammans och gör kartläggningar av något över hela landet. Det har man nu gjort och tittat på utvecklingen när det gäller månadskort i kollektivtrafiken. Det hela blir också en riksnyhet i Ekot.

Det finns också en bra sammanställning i en tabell (Tabell över prisökningen för månadskortsom visar både pris och prisökning. Det är ett väldigt bra material. Det visar också att många län har dyrare månadskort än vad vi har och att många län har haft en högre prisutveckling.

För självklart är det så att resultatet också blir lokala nyheter, och jag har i Radio Uppland fått svara på frågor. I Uppsala län är det inte särskilt dramatiskt. Vi ligger väldigt nära genomsnittet i landet när det gäller biljettprisökning - 46 procent. Men det är resultatet av de satsningar som gjorts på kollektivtrafiken i länet, från utbyggnaden av Upptåget till den standard och säkerhetshöjning som gjorts i den regionala busstrafiken.

Ska vi ha en bra kollektivtrafik måste vi som reser också vara med och betala vår del. Vi har en, jämfört med många andra län, väldigt bra kollektivtrafik och det återspeglas också i att det är många av våra invånare som använder den.

Inga kommentarer: