Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, mars 08, 2013

Ekologiska livsmedel över målet

Det är lätt att vara stolt över det miljöarbete som bedrivs i Uppsala läns landsting. Samtidigt finns det delar som behöver bli mycket bättre. Landstinget har ett mycket ambitiöst miljöprogram och det märks att de satsningar vi gör ger resultat.

I en tid då alltfler även av skeptikerna börjar förstå att risken för global uppvärmning på grund av utsläpp av växthusgaser är verklig, är landstingets goda resultat glädjande. Landstingets utsläpp av växthusgaser per årsarbetare har minskat med en tredjedel - inte minst tack vare att vi använder vår konsumentmakt och upphandlat koldioxidneutral fjärväme.

Också när det gäller ekologisk mat har landstinget lyckats mycket bra. Av de livsmedel som förbrukades inom landstinget var 37 procent ekologiska. Det betyder att landstinget redan 2012 klarar det som enligt miljöprogrammet var målet framn till och med 2014!


Inga kommentarer: