Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, juni 14, 2013

Bättre kapacitet behövs på järnvägen

Så har då trafikverket presenterat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet. Mycket som står där är bra. En hel del självklart och redan känt och till och med påbörjat. Viktigt är att det finns med att kapaciteten mellan Uppsala och Stockholm ska utredas. Det är första steget på väg mot en utökad spårkapacitet. Det är också bra att det finns med en start av byggandet av Mälarbanan Tomteboda-Barkarby. Mälarbanan är just nu den järnvägsdel som fungerar sämst i länet.

Vad som är mindre bra är att det verkar som om åtgärder för att förbättra kapaciteten och höja hastigheten på Dalabanan sträckan Uppsala-Sala kommer att dröja till efter 2025. Denna del av banan är en viktig del i att knyta samman Uppsala regionen och utvecklas den västra delen av Uppsala kommun. Det finns planer och efterfrågan både på en tätare trafik och att tåget ska stanna på fler stationer.

Konstaterar också med glädje att Trafikverket skriver "Arbetet med att förstärka den storregionala pendlingen i Mälardalen behöver fortsätta." Nu gäller det bara att man drar den korrekta slutsatsen av denna insikt när det gäller trafiken till Gnesta i nästa års trafikplan och ger den regionala och storregionala pendlingen vettiga planeringsförutsättningar.

Inga kommentarer: