Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, juni 11, 2013

Gnestas sak är vår

Konkurrens är bra, men när det finns begränsade resurser och konkurrensen inte skapar nya, krävs en bedömning av vad som är bäst för samhället i sin helhet när resurserna ska fördelas. När det gäller kollektivtrafik finns regionala kollektivtrafikmyndigheter som har att se till vilken trafik som behöver upprätthållas. Den kan vara både kommersiell och upphandlad. När det gäller sträckan Uppsala-Stockholm finns till exempel både den upphandlade tågtrafiken i form av SL-pendeln och SJ:s rent kommersiella tågtrafik. Båda dessa behövs för regionens utveckling och konkurrens mellan de olika alternativen är bra för resenärerna.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna sätter in all persontrafik i sitt sammanhang. När det finns brist på järnvägskapacitet och olika järnvägsföretag konkurrerar om samma spårutrymme är det lämpligt att bedömningen av vilken persontrafik som är viktigast till stor del bygger på de långsiktiga behov som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna identifierat. Det handlar om att prioritera människors vardagliga resande till arbete och studier. Människor väljer bostadsort efter vilken kollektivtrafik som finns, då fungerar det inte att fungerande pendlingsalternativ för stora grupper plöstligt bara försvinner. Det förslag som tydligen finns från Trafikverket om att helt ta bort eller reducera pendeltågstrafiken till Gnesta är ett förslag som inte verkar ha den utgångspunkten.

Vad bryr du dig om Gnesta, kanske någon undrar. En väl fungerande kollektivtrafik i hela Stockholm-Mälarregionen är ett gemensamt intresse för alla län runt Mälaren. Ska vi klarar regionens tillväxt måste man som stockholmare tryggt kunna ta ett jobb i Gnesta eller Morgongåva och kunna lita på att tågen går också nästa år. På det sättet är också Gnestas sak vår.

Inga kommentarer: