Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, augusti 21, 2013

Utvidgad IVPA i länet

Det lyckade arbetet med I väntan på ambulans, där räddningstjänsten rycker ut på bland annat larm om hjärtstopp kommer att utvidgas. Idag är det det de deltidskråerna som åker på så kallade IVPA-larm, men under en period har det också gjorts av heltidskårerna  i Enköping och Håbo.

Nu utvidgas verksamheten och omfattar också heltidskåren i Uppsala-Tierp-Östhammar. Det hela kommer att ingå i en nationell utvärdering för att bedöma de effekterna av att också områden som har stationerade ambulanser omfattas av IVPA-verksamheten.

Raddningstjänstens utryckningar på bland annat hjärtstopp är ett bra komplement till ambulansverksamheten, men det är inte någon ersättning för en väl fungerande ambulansorganisation. Men det är ett utmärkt exempel på hur kommuner och landsting tillsammans kan arbeta för länsinnevånarnas bästa.

Inga kommentarer: