Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, augusti 12, 2013

Allt på ett kort!De nya UL-kort som nu börjar introduceras är första steget för att skapa ett gemensamt, enkelt, pris- och biljettsystem i hela länet. Nu får vi all UL-trafik på ett kort och knyter ihop stadbussarna i Uppsala med Upptåg, regionbussar och stadstrafiken i Enköping på samma kort. Nästa steg är att också förbättra priser och regler.

En av de vanligaste synpunkterna jag får kring kollektivtrafiken handlar om biljetter och biljettregler. Ofta är det något som verkar konstigt eller orimligt - som varför det går att köpa en tilläggsbiljett för 60 kronor om man har SL-kort och åker till Uppsala, men att resan tillbaka kostar 90 kronor. Det finns naturligtvis en förklaring, det enhetliga priset 60 kronor gör att de som säljer tilläggsbiljetten hos SL inte behöver hålla koll på UL:s olika zongränser (den som reser från Knivsta behöver bara betala 45 kronor för returbiljetten). Men är det begripligt för kunden? Inte alls.

Det finns mängder av särregler och undantag från regler. Alla i grunden skapade för att lösa ett problem eller göra det enklare för kunden eller för att de fungerade i det sammanhang när det infördes. Sammantaget har det dock blivit rätt många olika regler, undantag och särlösningar. Från kollektivtrafiknämnden har vi därför gett Kollektivtrafikförvaltningen UL i uppdrag att se över pris- och biljettsystemet för att se vad som går att göra för att få det enklare, mer logiskt, men att det ändå ska upplevas som rättvist. Förslag kommer att lämnas till Kollektivtrafiknämnden under hösten.

Kommer vi då lyckas göra alla nöjda? Knappast. Precis som det alltid kommer att finnas synpunkter på tidtabeller kommer det alltid att finnas synpunkter på pris- och biljettsystem. Men förhoppningsvis kommer vi att komma fram till ett system som upplevs som enkelt, logiskt och rättvist - samtidigt som det ger de intäkter som krävs för att vi ska kunna fortsätta att köra buss och tåg i minst den omfattning vi gör idag.

Inga kommentarer: