Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, januari 16, 2014

Fördela tåglägen på nytt sätt

Dagen Nyheter skriver idag Trångt på spåret – då går tågen långsammare om hur pendlarna i Mälardalen drabbas av Trafikverkets fördelning av tåglägen. Detta är ett högst påtagligt hot mot många människors vardag, men också mot utvecklingen i många minder (och större) orter i Mälardalen. Ska man man bosätta sig i Strängnäs eller Enköping vill man veta att det går att pendla till jobb i Stockholmsområdet inte bara de närmaste året utan under längre tid.
 
Som DN skriver har många pendlare fått kraftigt förlängda restider under högtrafik, för att ge plats för flera konkurrerande tågföretag på sträckan Stockholm-Göteborg. Problemet är att dessa tåg får företräde framför de de storregional tågen.

 
Det är inte långsiktigt förenligt med önskan om en breddad arbetsmarknad, ökat bostadsbyggande och tillväxt att tvinga pendlare att leva i ständigt oro över att tåget inte ska gå nästa år eller att det dagliga resandet plötsligt ska bli betydligt längre. Samtidigt behöver det naturligtvis finnas tåg också till Göteborg och en utökad konkurrens är bra. En vettig lösning vore att under längre tid definiera utrymmet för olika tågsystem. Att bestämma att det ska finnas minst ett antal avgångar för snabbtåg till Göteborg och att det ska finnas utrymme för minst ett antal regionaltåg till Katrineholm och pendeltåg till Gnesta. Inom dessa ramar kan man sedan ha konkurrens om tåglägena, så att snabbtåg tävlar mot snabbtåg och regionaltåg mot regionaltåg.
 


Inga kommentarer: