Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, oktober 21, 2014

Regeringsstopp för spårvagn i Uppsala

På Dagens Nyheters debattsida idag kommer vad som kan vara dödsstöten för planerna på spårväg i Uppsala. Utgångspunkterna för planerna har hela tiden varit en statlig medfinansiering. När det nu står klart hur mycket staten är beredd att gå in med - totalt 2 miljarder kronor under fyra år  i hela landet (i och för sig är det bara de stora städerna som ska dela på pengarna).

Vi har i dag en ungefärlig uppfattning om hur mycket ett första steg i spårvägsutbyggnaden i Uppsala skulle kosta. Även om siffrorna är osäkra står det klart att inte ens om de hamna på den lägsta nivån och alla statliga pengar skulle gå till Uppsala, så skulle det räcka till en rimlig statlig medfinansiering.

I praktiken betyder regeringens besked om att "satsningen" på kollektivtrafik blir så liten som 500 miljoner kronor årligen att det då inte kan handla om spårväg i Uppsala. Däremot kan det naturligtvis vara ett viktigt bidrag för att snabba upp framkomligheten för kollektivtrafiken i Uppsala stad. Där behöver nu projekt som effektivt bidrar till att öka kollektivtrafikens attraktivitet identifieras och presenteras.

Inga kommentarer: