Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, september 15, 2015

Närakuten behövs!

Mycket intressant besök idag på Uppsala närakut och ortopedakut som drivs av Cityakuten. Det är lätt att inse att verksamheten behövs. Med över 66 000 patientkontakter varje år är det ingen tvekan om att det både fyller ett behov för patienterna och hjälper till att minska belastningen på Akademiska sjukhusets akutmottagningar.

Tyvärr är verksamheten hotad och man upplever en stor osäkerhet kring hur framtiden ser ut. Den styrande minoriteten har varit väldigt otydlig vad som ska gälla framöver, något som idag leder till praktiska problem till exempel vid rekryteringar.

Vi hade också en intressant diskussion kring var denna typ av verksamhet bäst placeras - i anslutning till den stora akuten eller skiljt från den. Tydligen en fråga där det inte verkar finnas något tydligt svar, bara tydliga uppfattningar. Vad jag inte visste var att den lättakut som öppnats vid Danderyds sjukhus för att avlasta den akutmottagningen nu faktiskt är stängd.


Inga kommentarer: