Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, september 17, 2015

Ett politisk underskott

Kollektivtrafiknämnden är på väg mot ett underskott för 2015 på omkring 20 miljoner kronor. Det är ett underskott som helt förklaras av ett politiskt misslyckande - UL får inte så mycket betalt för skolskjutsverksamheten som man budgeterat.

Att det är ett politiskt misslyckande beror på att man i budgeten räknat med att få betydligt bättre betalt av länets kommuner. Eftersom detta skulle ske under löpande budgetår och utan  självklart stöd i några avtal, var förutsättningen för att lyckas att man politisk skulle komma överens om respektive kommun att de skulle ta sitt ansvar för skolskjutskostnaderna redan i år. Det har man inte lyckats med, trots att det var en bärande del i budgeten.

Från Alliansen såg vi redan från början att budgeten var underbalanserad. I Landstingsfullmäktige hade vi också ett förslag som innebar större intäkter till kollektivtrafiken. När Kollektivtrafiknämnden tog beslut om budget markerade vi att det fanns stor risk för underskott.

Förutom ekonomin ser det dock rätt bra ut. Resandet ökar och det gör också biljettintäkterna, även om det fortfarande är en bit kvar till budget. Kostnaderna är också betydligt lägre än budgeterat, inte minst tack vare låga dieselpriser.

Inga kommentarer: