Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, oktober 27, 2015

Storlager i Varghällar ställer krav på kollektivtrafik

Bild från Enköpings kommuns hemsida.

Det är jättekul att att Martin& Servera ska flytta sin verksamhet till Enköping och att de ska etablera sig i Södra Varghällar, det vill säga i samma område som KG Knutsson och COOP:s lager. Men det betyder att det blir än mer angeläget att få igång en fungerande kollektivtrafik och cykelbanan till området. 

 Företaget lägger samman sina lager i Västerås och Årsta och flyttar till Enköping. Idag jobbar 250 personer på de båda lagren. Speciellt eftersom det handlar om att flytta en verksamhet är det viktigt att det redan från början finns möjlighet att resa kollektivt.

Idag finns närmaste busshållplats ute vid väg Stockholmsvägen och utan trafiksäker gång- och cykelbanan till området. Ska vi få ett samhälle där människor kan välja bort bilen, måste det vara möjligt att kunna ta sig till stora verksamhetsområden med kollektivtrafik. UL och Enköpings kommun behöver snarast få igång planeringen för att få till kollektivtrafik till området.

Inga kommentarer: