Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, maj 24, 2016

Vårdcentraler, ambulanser och landsbygdstrafik centerfokus


Chefen för Tierpsambulansen Niklas Rosengren visar Centerpartiets Sara Sjödal var ambulansen måste står och passa. Med tre ambulanser dygnet runt i Tierp blir verksamheten betydligt bättre,

När vi i Centerpartiet idag presenterade vårt förslag till regionplan och budget var det pengar till vårdcentraler, bättre ambulanstäckning och utvecklad landsbygdstrafik som stod i centrum.
Vi ser att det behövs en ordentlig utveckling av primärvården. Alla säger det, men det händer alldeles för lite. Vi ser att många mindre vårdcentraler som är ensam på sin ort idag har problem. Vi ser därför behov av att ge dem ett extra stöd.

Men det handlar också om att mer vård ska klaras av på primärvårdsnivå, vi sätter ett beting på vård motsvarande 20 miljoner kronor som ska flyttas från sjukhusen till primärvården. Den totala ökningen för vårdstyrelsen, utöver uppräkning för löner och prisökningar, landar i Centerpartiets alternativ på nästan 60 miljoner kronor.

Centerpartiet stärker också länets ambulanssjukvård. Svaren på de interpellationer jag har ställt har visat att det behövs en utbyggd ambulanssjukvård, ibland är insatstiderna för långa. Centerpartiets förslag innebär en förstärkning i Tierp så att det där finns tre ambulanser dygnet runt och att en ambulans ska placeras dygnet runt i Knivsta. Speciellt förstärkningen i Tierp kan ha stor betydelse för hela länet – troligen ända ned till Enköping.

I budgeten lägger vi i Centerpartiet också fram förslag om förstärkningar av landsbygdstrafiken. I dag kör UL skolskjutsarna i många delar av länet. De turerna är öppna för allmänheten, men de går inte på loven. Vi vill att det under loven ska vara möjligt med anropsstyrd trafik på dessa linjer.

Inga kommentarer: