Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, maj 18, 2016

Stängning strider mot regler

Stängningen av vårdcentralen i Alunda fram till i oktober strider mot landstingets egna regler. Enligt den så kallade regelboken är det tydligt att vårdcentralen inte får stänga för semester:

i punkt 4.7 i den senaste regelboken står det:
Vårdgivaren skall bedriva verksamhet under vardagar minst mellan kl 08.00-17.00 året runt. Vårdgivaren har möjlighet till utökade öppettider med utgångspunkt från patienternas önskemål och behov. Vårdgivaren äger inte rätt att reducera tillgänglighet eller öppettider under semestrar, helger eller vid andra tidpunkter. Vårdgivaren äger dock rätt att ha stängt under max två planeringsdagar per år. Information ska ske till patienter och till sjukvårdsrådgivningen om stängningen. I informationen ska framgå vart patienten kan vända sig för att få vård

Vårdstyrelsens ordförande är medveten om att den förvaltning hon är ansvarig för planerar att bryta mot reglerna, det framgår av denna artikel i UNT. Ändå är hon inte beredd att slå fast att reglerna ska följas.

Den som ska följa upp att reglerna följs är samma vårdstyrelse.
Jag har aldrig varit någon stark förespråkare för beställar-utförarmodeller, men vill man ha argument för den modellen är detta ett utmärkt exempel.
Att man inte alltid lyckas nå de mål man satt upp är en sak, men att medvetet som politiskt ansvarig acceptera ett medvetet regelbrott är något helt annat.

Inga kommentarer: