Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, juni 30, 2016

Bra förslag till Svealandsregion

Den statliga indelningskommittén har föreslagit en ny Svealandsregion. Indelningskommitténs förslag innebär Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län läggs samman till Svealands län.

Det kommer att bli en stark region som kan bidra till att underlätta människors vardag när det gäller tillväxt, pendling, infrastruktur och sjukvård. Geografiskt stämmer det med den inriktning som Centerpartiet i Uppsala län tidigare ställt sig bakom.

Ska det kunna bli verklighet krävs också en verklig decentralisering av makt från staten, vilket blir betydligt enklare när regionerna blir mer jämnstora. Det behövs också ett tydligt besked om att tvingande kommunsammanslagningar inte är aktuellt.

En viktig fördel med en gemensam region kommer också göra det lättare att behålla och utveckla specialistvård på mindre sjukhus och lasarett i regionen. Det finns i dag en utveckling, driven av krav på ökad patientsäkerhet och kvalitet, om att sjukhus ska göra ett visst minimiantal av olika insatser, eftersom övning ger färdighet.

Förslaget är inte förvånande
, vad som däremot är förvånande är att arbetet i de olika län som ska gå samman inte har kommit längre. Ännu har inge gemensamma politiska arbetsgrupper bildads och någon tydlig plan har inte presenterats. Det är oroande - för ska detta komma på plats till den 1/1 2019 är det mycket att reda ut.

Centerpartiet i regionen har i varje fall inlett arbetet, men vi styr ju tyvärr inte i  mer än två av de nuvarande landstingen. 

Inga kommentarer: