Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, november 24, 2016

Viljan saknades i hela regeringen

Så föll då den stora regionfrågan ännu en gång. Det kan finnas många orsaker till detta. En är nog att även om Ardalan Shekarabi varit intresserad av att faktiskt decentralisera makt, så har inte regeringen som helhet varit detta.

Från landstinget i Uppsala län skrev vi följande i vårt remissvar att landstingen"på regional politisk nivå ta ansvar för frågor inom fler politikerområden. Vi menar att infrastruktur i vägar, järnvägar och bredband, liksom delar av arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken, forskningsfinansiering och ett vidgat ansvar för den nationella delen av kulturpolitiken är exempel på sådana områden."

Från Centerpartiet har en viktig fråga varit just ökat regionalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken, svaret från regeringen var tydligen ett visst ökat regionalt inflytande i arbetet med de så kallade kompetensplattformarna. I övrigt inget konkret. Det räckte naturligtvis inte.

Centerpartiet ville också till exempel ha en utredning om regionaliserade skattebaser. Det ganska enkla kravet var regeringen tydligen inte villig att gå med på.

Sedan finns det säkert punkter där regeringen anser att Centerpartiet varit alltför tjurigt, så är det alltid när det havererar.

Det stora problemet nu är att den regionala obalansen fortsätter, där tre tre stora och starka regioner i södra Sverige: Stockholm, Västra Götaland och Skåne fortsätter att dominera. Det är inte bra för att skapa ett Sverige som håller samman,

Inga kommentarer: