Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, december 17, 2016

Lyckad likvidering på Göteborgs nation


Så är det då över med Regionförbundet i Uppsala län. På sista regionförbundsfullmäktige i fredags på Göteborgs nation i Uppsala beslutades att förbundet skulle "likvideras". Verksamheten tas nu över av Region Uppsala, och i huvudsak av den regionala utvecklingsnämnd där jag är vice ordförande.

Vi tog i varje fall
beslut om en ny regional utvecklingsstrategi, RUS, innan förbundet lades ned. De slutliga förslaget innehöll både tydliga mål om bredband till hela länet och mål om ökning av jordbruks- och trädgårdsproduktion i länet. Två viktiga områden där vi hade förslag i landstingsstyrelsen, men som då inte kom med. Min stora insats var att jag upptäckte att riksväg 70 mellan Enköping och Sala inte fanns med på den viktigaste kartan, med bred politisk samsyn över alla blockgränser beslutades att kartan ska överensstämma med verkligheten.

Den stora behållningen under dagen var dock Jacke Sjödin, som på ett utmärkt sätt lyckades sammanfatta Mats O Karlssons föredrag och bok om regionförbundets historia.

Inga kommentarer: