Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, december 08, 2016

Spårväg behövs inte i Uppsala

Tydligt besked - BRT är bästa alternativet för 
kollektivtrafiken och ekonomin. 
Det finns inget behov av spårväg i Uppsala fram till 2030. Det är slutsatsen i den rapport som tagits fram på uppdrag av Uppsala kommun och Uppsala läns landsting som presenterades idag.

Fram till 2030 är ett system med snabbussar, så kallad BRT, det mest lämpliga alternativet. Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att: ”BRT svarar kapacitetsmässigt mot den resandeefterfrågan som prognostiseras och BRT kan, i en jämförelse med spårväg, genomföras på ett enklare och sätt till en lägre kostnad.”

Resultatet är inte förvånande, det stämmer väl med den bild vi har sedan tidigare, där det inte finns behov av spårväg i Uppsala under de närmaste decennierna. 
På längre sikt, fram till 2050, gör utredningen bedömningen att delar av Uppsala stad behöver ytterligare kapacitet och att det då inte räcker med snabbussar, men det är långt in i framtiden.

Det är nu dags att på allvar börja planera för en snabbusslösning istället för att fastna i ytterligare diskussioner om det ska vara spårväg eller inte. Den processen borde ha gått igång direkt efter valet, när det stod klart att BRT var det mest lämpliga alternativet. Tyvärr har den dragit ut på tiden för att vissa inte klarat av att ge upp spårvägsdrömarna.

Det är däremot klokt att planera stadens utbyggnad så att det underlättar för en eventuell framtida spårvägsutbyggnad. Sedan får vi se när det blir aktuellt. 2050 är långt fram i tiden och det kan ske förändringar både i teknik och resandemönster som förändra förutsättningarna.

Vi vet till exempel inte hur byggandet av ett nytt bostadsområde och en station Uppsala södra i Bergsbrunna kan påverka de framtida resandeströmmarna så att behovet in mot Uppsala resecentrum inte växer lika snabbt från de södra delarna av staden.

Tillägg 2016-12-12
Många har velat läsa hela utredningen, men den har inte varit så lätt att få tag på. Jag har nu lagt upp den, så att alla kan ta del av innehållet: Systemvalsstudie

4 kommentarer:

Mr Hyde sa...

Helt rätt!

https://www.theguardian.com/cities/2015/may/26/curitiba-brazil-brt-transport-revolution-history-cities-50-buildings

Pendlare sa...

En del drömmer om spår från Uppsala hela vägen till Enköping. Detta är väl än mer orealistiskt.

Carl Henrik Linder sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Johan Örjes sa...

@Pendlare Att bygga samman Ostkustbanan och Mälarbanan skulle ge betydande vinster i form av restider, omledningsspår och minska belastningen på vägnätet. Du skulle till exempel få betydlig närmare mellan Västerås och Arlanda samtidigt som behovet av busstrafik skulle minska väsentligt.