Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, november 17, 2010

Ta konskvensen av folkhälsomålet

Centerpartiet har ställt upp den ambitiösa målsättningen att Sverige ska vara världsbäst på folkhälsa till år 2020. Ett av de områden där politiken har stor påverkan är den om tobaks- och alkoholpolitiken. Det finns bra internationella studier som visat vad som fungerar, nämligen att begränsa tillgängligheten genom olika restriktioner  och högre priser (beskattning).

Detta långsiktiga perspektiv måste Centerpartiet ha med sig i diskussionen om alkoholmonopolet. Centerpartiet har velat ha en gårdsförsäljning av öl och vin. Fördelarna med detta är uppenbara för producenterna, även om de positiva effekterna knappast blir särskilt stora. Risken med detta har hela tiden varit att det riskerar att undergräva Systembolagets framgångsrika monopol på alkoholsförsäljning. Denna risk bekräftas av de uppgifter som finns i Dagens Nyheter om att "gårdförsäljning" enligt utredaren kräver att också produkter från andra producenter i andra EU-länder får säljas. Visserligen verkar det finnas en hel del regleringar, bland annat att produkterna inte ska ingå i Systembolagets ordinarie sortiment och en max gräns för försäljning. Men det är ändå svårt att se hur detta i praktiken ska gå att kombinera med ett bibehållet detaljhandelsmonopol.

Centerpartiet har en lång tradition av en socialt ansvarsfull politik. Vi spänner bågen högt inför framtiden med målet om att Sverige ska vara världsbäst på hälsa. Då gäller det att också i praktiken visa att vi vågar ta konsekvenserna av  den målsättningen, även om det är en del egna idéer som då måste läggas på hyllan.

Inga kommentarer: