Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, maj 27, 2011

Gemensamt Centerförslag i regionfågan

En av de återkommande frågorna i politiska kretsar i Mälardalen är regionfrågan. Även om den inte diskuterades officiellt på Mälardalsrådets möte i Västerås onsdag-torsdag, dök den upp då och då på på och utanför scenen.

För Centerpartiet är det viktigt att regionerna ges rätt innehåll - det handlar om att vi regionalt ska kunna ta ett störe ansvar och få en bättre påverkan när det gäller viktiga vardagsfrågor för medborgarn. Det mest tydliga exemplet är nog kollektivtrafik och infrastruktur.

Tyvärr blir det lätt enbart en diskussion om pusselbitar, där alla på olika sätt vill till Stockholm eller så nära Stockholm som möjligt. Nu har i varje fall Centerpartiet i de olika länen i Svealand enats om vad som bör vara nästa steg i processen. Distriktsordföranden från Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland. Uppsala, Västmanland och Örebro skriver en debattartikel i Norrtelje-Tidning att:

Från Centerpartiet anser vi att det är dags att på allvar studera vilken indelning som är bäst för medborgarna, för utvecklingen i vår del av landet och för Sverige som helhet. Vi vill därför att det tas ett gemensamt initiativ, gärna med hjälp av en processledare, i våra län för att ta fram förslag på vilken indelning som är den optimala ur ett medborgar- och tillväxtperspektiv.


Ett konstruktivt förslag för att komma vidare i regionsoppan så att också vi i vår del av landet får de regionala muskler som redan finns i till exempel Västra Götaland.

Inga kommentarer: