Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, maj 04, 2011

Studiebesök i Skutskär

Upptåget - sent redan från Gävle!
Det är verkligen roligt att besöka landstingets olika verksamheter och få en bild av verkligheten i olika delar av länet. Besöket på Skutskärs vårdcentral var intressant, inte minst för diskussionerna kring hur landstinget kan arbete för att på ett bättre sätt ta tillvara den resurs som invandrare med läkarutbildning utgör.

Det var också nyttigt för mig att få en bild av hur man upplever den byråkrati som finns kring vård över länsgränserna, både sådan som landstingen själva står för och sådant som i grunden beror på lagstiftning. Här borde vi bättre kunna arbeta för patientens bästa, utan hinder av administrativa gränser.

En oplanerad del i besöket var erfarenheten från resan med Upptåget. Det gick bra att ta sig med buss och tåg på morgonen mellan Enköping och Skutskär, men Upptåget var försenat både till Skutskär och på väg tillbaka till Uppsala.

Inga kommentarer: