Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, maj 05, 2011

På gränsen mellan Uppland och Gästrikland


Trots att det egentligen var fel tid på året, lyckades Johan Persson och
Tomas Loreth få tag på några .
 Naturen känner inga länsgränser, men det gör myndigheterna. Idag deltog jag i Upplandsstiftelsens utflykt till Bredforsen naturreservat utanför Söderfors, en av de värdefulla naturområden som förvaltas av Upplandsstiftelsen. Bredforsens naturrservat finns också på andra sidan länsgränsen, men sköts då av länsstyrelsen i Gävleborg. Lyckligtvis verkar det finnas ett bra samarbete, trots länsgränsen och det är tydligen samma tillsynsman.

Uppsala läns landsting har i sitt miljöprogram mål också om biologisk mångfald, mål som vi i huvudsak når genom Upplandsstiftelsen - en stiftelse där landstinget ingår tillsammans med länets kommuner. Vi besöket fick vi bland annat se hur man arbetar för att inventera fisk och en bra beskrivning av de naturvärden som finns bevarade och det arbete som görs för att bibehålla dem trots det vattenkraftverk som byggdes i slutet av 1970-talet.

Inga kommentarer: