Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, september 03, 2012

Storregional tågtrafikUNT skriver idag om de planer som finns på att äntligen få tillstånd en stabil och robust storregional tågtrafik. Redan idag finns det i grunden ett bra upplägg inom ramen för det så kallade TiM-samarbetet. Där finns det till exempel möjlighet att köpa gemensamma biljetter. Det finns till och med en biljett som gäller på alla SJ:s och lokaltrafikens resor i Mälardala (TiM-komplett). Den som vill kan också köpa en biljett från Stockholm med SJ och köpa till fria bussresor i lokaltrafiken i till exempel Uppsala (TiM 24).

Problemet med samarbetet har framför allt varit att det präglats av tvära kast, med indragningar av trafik och kvar på extrabetalning. Detta är vi i Mälardalen trötta på - därför har vi i länen runt Mälaren tillsammans tagit fram en plan för hur trafiken kan/bör se ut någon gång efter 2017 då Citybanen i Stockholm får undan pendeltågstrafiken. I Uppsala har vi redan tagit konsekvenserna och räknar med att från december köra regionaltrafik Uppsala-Morgångåva-Heby-Sala i egen regi med egna fordon. Kanske behövs samma lösning också i övriga Mälardalen?

Det är fortfarande en bit kvar innan allt landar på plats och nya signaler från SJ tyder på att det där finns en ny inställning. Det är oerhört positivt. För oss i Uppsala är det också viktigt att detta nya bygge inte försvårar möjligheterna till en fungerande regionalpendel Uppsala-Stockholm-Uppsala. Vi behöver också ta in helheten också i kartbilden, till exempel den trafik som behövs Uppsala-Gävle och som delvis redan idag startar nere i Östergötaland.

Men det är ingen tvekan om att resenärerna i Mälardalen behöver ett pålitligt och stabilt system för pendling över länsgränsserna och, vilket är den stora frågan för dem som pendlar mellan Enköping och Stockholm, med tillräckligt med sittplatser för dem som reser.

Inga kommentarer: