Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, november 20, 2012

Om fördubblingsmålet

Börje Wennberg (S) ställde på dagens landstingsfullmäktige en fråga till mig angående mål om fördubblad andel av kollektivtrafiken.

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet står det: "Branschens långsiktiga mål är att fördubbla andelen kollektivtrafik i förhållande till biltrafiken. Detta är också landstingets långsiktiga mål." Den sista meningen lades till efter yrkande från mig på nämndens sammanträde. När det gäller antalet kollektivtrafikresor fonns det ett mål om en fördubbling till 2020 jämfört med 2006.


Jag har i olika sammanhang informerat om att detta är landstingets målsättning, bland annat i en replik i UNT den 14 oktober och i en artikel i UNT den 22 september. Börje Wennberg verkar ha fått för sig att det i branschens målsättning finns ett årtal också för andelen. Då kan det vara bra att gå in och läsa på Svensk kollektivtrafiks hemsida. Där står det:

Det övergripande målet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt. Som ett mål på vägen dit ska antalet resor med kollektivtrafik fördubblas till år 2020.

Precis den målsättning som också anges i vårt regionala trafikförsörjningsprogram.

Inga kommentarer: