Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, november 20, 2012

Avsiktsförklaring undertecknad

Mårten Levin, Mälab, partar om avsiktsförklaringen framför 
en trevlig karta.

Idag var det dags för infrastruktur- och kollektivtrafikdag inom En bättre sits-samarbetet. Det var både undertecknande av avsiktsförklaring om regional tågtrafik och överlämnandet av de gemensamma övergripande mål för transportsystemet som vi från sju län ställt oss bakom.

Extra roligt som Centerpartist är att just hållbarhet har fått ett helt eget avsnitt in den nya versionen, med en tydligt betoning av de klimatutmaningar som vi har framför oss. Tyvärr hade väl inte alla deltagare på seminariet läst den delen.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd var också med och berättade vad regeringen gjort sedan 2006. Jag kommer själv ihåg de beskrivningar jag fick av dem som kom in och tog över på näringsdepartemenet och det gigantiska hål i finansieringen av infrastrukturen de fick i knät. Nu har vi en regering som sedan dess gjort stora satsning och aviserat ytterligare. Samtidigt var det naturligtvis inte roligt att höra att det trots dessa satsningar kommer att dröja 7-10 år innan järnvägen är i skick!

Jag medverkade tillsammans med mina kollegor i samtal på scenen och lyckades få fram både behovet av att tidigarelägga utbyggnaden av Mälarbanan Tomteboda-Kallhäll, behovet av ytterligare en station Uppsala södra och att det behövs fler vagnar på tågen. Tog också tillfället att lyfta fram den satsning på SL-pendel till Uppsala som görs från den 9 december och att vi fått tillstånd ett bra samarbete med gemensamma biljetter mellan UL och SL. Förhoppningsvis kommer vi att få se fler liknande samarbeten framöver.

Dessa tillställningar är också en tydlig illustration till vilka partier som prioriterat kollektivtrafiken i förhandlingarna efter valen i de olika konstellationer som styr regionens landsting.Inga kommentarer: