Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, januari 16, 2013

Uppsala Akademiska ett ledande universitetssjukhus

Landstingets universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala, placerar sig som ett av de tre bästa Universitetssjukhusen när Dagens Medicin har rankat landets universitetssjukhus efter medicinsk kvalitet. Det är bra. Bäst lyckas Universitetssjukhuset i Linköping. "Jag tror att det är en fördel att vi är ett av de mindre universitetssjukhusen. Det gör att det blir lättare att samverka inom sjukhuset mellan olika kliniker", säger Chefläkaren Christer Andersson .
Varför är då inte Akademiska sjukhuset ännu bättre. Dagens Medicin sammanfattar resultatet för Akademiska på följande sätt.
Akademiska sjukhuset kommer på samma poäng när det gäller medicinsk kvalitet som Sahlgrenska. Bäst i konkurrensen klarar sig sjukhuset när det gäller operationer av gråstarr, men det håller sig också väl framme inom bland annat strokesjukvård och diabetes. Sämre placeringar för vårdgaranti och ekonomi gör att det blir en bronsplats.

Med ekonomi menas i detta sammanhang kostnad per operation, ingrepp och liknande saker. det handlar inte om eventuella underskott mot budget. Det känns väldigt bra som landstingspolitiker i Uppsala län att Akademiska sjukhuset hävdar sig så väl när det gäller medicinsk kvalitet. Jag är inte förvånad över att väntetiderna drar ned betyget rejält, men lite förvånad över att resultatet när det gäller effektivitet - jag trodde att Akademiska skulle stå sig bättre.

Man ska ta dessa rankinglistor för vad de är, en bit av sanningen, inte hela sanningen. Men det tyder ändå på att det arbets som bedrivs från produktiosstyrelsen med att förbättre effektiviteten och minska köerna är rätt prioritering. Erfarenheterna från Linköping tyder på att det är möjligt att ha bättre medicinska resultat, kortare köer och en mer effektiv verksamhet.

Läs mer på Dagens Medicin.Inga kommentarer: