Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, februari 05, 2013

Tydlig riktlinje för landstinget

Landstingsfullmäktige i Uppsala har tagit beslut om politisk inriktning för de kommande åren. Det jag hade tänkt säga finns här - sa nog lite mer i verkligheten.

Idag diskuterar vi den politiska inriktningen för Uppsala läns landsting. Den väg framåt som vi från alliansen pekar ut inför de närmaste åren.

Det är en inriktning som visar landstinget viktiga roll i hela regionen, men visar också på omgivningen betydelse för vårt landsting. Tydlig markering av kollektivtrafikens betydelse för miljö och tillväxt och ett tydligt besked att med Centerpartiet och alliansen i ledningen för landstinget så ser vi alla delar av länet.

Genom ökat samarbete med omgivande landsting för att på det sättet renodla Akademiska sjukhusets uppdrag är en viktig strategisk inriktning.

Ökat samarbetet i Mälardalen för en smidigare pendling över länsgränserna stärker vår region och underlättar vardagen för våra medborgare.

Vi ger också tydliga riktlinjer om att landstinget ska medverka till att stärka utvecklingen av länets landsbygd och mindre och medelstora orter.

Det är den inriktning vi har haft redan tidigare, och det märks i sådant som besluten om vårdcentralsfilial i Bälinge och att Upptåget gör upphåll inte bara i orter som Skutskär, utan också i Tobo.

Att vi nå stadfäster denna inriktning också i ett av landstingets styrdokument är dock viktigt. Många beslut i landstinget tas av tjänstemän. Nu får de en tydlig riktlinje, så att det inför sina olika beslut har att fundera över hur det beslutet gör att landstinget som en viktig regional samhällsaktör tar ansvar för att stärka utvecklingen av länets landsbygd och mindre och medelstora orter.

Inga kommentarer: