Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, januari 10, 2013

15 minuter försent är inte i tid!

Trafikverket har gått ut med ett pressmeddelande där man hävdar att: "Punktligheten för persontrafik på svensk järnväg var 96,9 procent under 2012". Då framstå klagomålen från resenärerna som kraftigt överdrivna. Men om man läser hela pressmeddelandet ser man förklaringen. "Statistiken baseras på tåg som kommit fram till slutstation inom 15 minuter."

15 minuter för sent är inte i tid! För den som reser från Knivsta till Stockholm med regionaltåg innebär en kvarts försening att resan tagit 50 procent längre tid än den skulle. Det är möjligt att man behöver någon form av felmarginal, fem minuter är den som brukar användas för regionaltågen. För att ge en rättvis bild behöver också titta på antalet inställda tåg.

Det är inte bara tåget som ska vara i tid - det gäller också bussar. Idag redovisar vi bara bussförseningar över 20 minuter. Det räcker naturligtvis inte. Vi från Kollektivtrafiknämnden har därför begärt att Kollektivtrafikförvaltningen ska ta fram nya relevanta mätetal för tidhållning.

Inga kommentarer: