Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, maj 15, 2013

Målet - Sveriges bästa sjukhusmat!

Även Akdemiska sjukhuset ska få ett ordentligt kök där maten ska lagas. Det är ett viktigt steg för att förbättra möjligheterna till en god och näringsrik mat.

Beslutet är taget efter ordentligt utredande där olika alternativ ställts mot varandra. Detta är den lösning som bedöms ge bäst möjligheter att kunna servera en god mat som bidrar till tillfrisknandet. Det har gjorts ett bra jobb på sjukhusköket i Västerås, det kan alla intyga som varit där på besök, men något har försvunnit på vägen.

Det är dock viktigt att komma ihåg att ett tillagningskök på Akademiska sjukhuset inte autoimatiskt löser de problem som funnits med patientmaten. Det ger bättre förutsättningar, men det kommer att krävas ett genomtänkt arbete med att lyfta maten och måltidens betydelse. Det jobbet kan inledas redan innan det nya köket är på plats.

Målet för både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping bör vara tydligt - landstinget i Uppsala län serverar Sveriges bästa sjukhusmat.

Inga kommentarer: