Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, maj 15, 2013

Maten ska lagas på lasarettet

Detta sa Centerpartiet i valrörelsen.
Efter ett ordentligt utredande kom så idag beskedet. Det nedgångna köket på Enköpings lasarett ska rustas så att det går att laga varm mat där. Därmed följer Landstinget i Uppsala län den utveckling som nu blir allt mer dominerande i matlandet Sverige - maten ska lagas nära dem som äter.

Det finns naturligtvis många skäl till att det är bra med lokal matlagning. Inte minst handlar det om att få en närhet mellan dem som äter och beställer maten och de som ansvarar för den. Det finns idag en hög kompetens på köket i Västerås, men närheten saknas.  Genom beslutet fortsätter också alliansen i landstinget att stärka Enköpings lasaretts varumärke.

Beskedet ges efter ett noggrant utredande, där man gått igenom vad som krävs för att få köket i ordning och respekterar de avtal som vi har med andra landsting. Just den långsiktiga hållbarhet som vi från Centerpartiet eftersträvar i allt beslutsfattande.


Det är dock viktigt att komma ihåg att detta inte är lösningen för en bra patientmat. Det är en del i lösningen, men det kommer att krävas fortsatt hårt arbete för att patienterna i Uppsala län ska uppleva att de har Sveriges bästa patientmat.

Inga kommentarer: